Thứ tư Ngày 24 Tháng 04 Năm 2024, 12:35:35

Lữ đoàn 406: Vững mạnh toàn diện, “Mẫu mực, tiêu biểu” để giữ vững “Lá cờ đầu”

Ngày đăng: 16/02/2024

QK2 – Lữ đoàn 406 là đơn vị chủ lực, cơ động của Quân khu 2. Nhiệm vụ chính trị trung tâm của đơn vị là huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) và thực hiện các nhiệm vụ trên giao.

Những năm qua, nhiệm vụ xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc đặt ra cho lực lượng vũ trang Quân khu nói chung và đối với Lữ đoàn nói riêng những yêu cầu rất cao. Nhận thức rõ điều đó, Lữ đoàn đã quán triệt sâu sắc đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu” theo Chỉ thị số 79/CT-BQP, ngày 22/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và xác định đây là nền tảng để hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Lữ đoàn 406 tổ chức kiểm tra bắn đạn thật chiến sĩ mới. Ảnh: XUÂN ĐỨC

Sau khi có kế hoạch, hướng dẫn của trên về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, “Mẫu mực, tiêu biểu”, Lữ đoàn đã tổ chức quán triệt đến 100% cán bộ, QNCN, HSQ-BS trong toàn Lữ đoàn và xác định đây là một nhiệm vụ trọng tâm, là trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn. Theo đó, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn xác định nội dung xây dựng đơn vị vững mạnh về Chính trị là ưu tiên hàng đầu, yếu tố quyết định đến chất lượng xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

 Lữ đoàn đã tập trung giáo dục, nâng cao bản lĩnh chính trị, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống cho cán bộ, chiến sĩ; tập trung thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trung tâm, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong huấn luyện và công tác; thi đua đột phá vào các khâu yếu, mặt yếu để làm chuyển biến toàn diện đơn vị; cổ vũ, động viên mọi quân nhân phát huy tốt vai trò trách nhiệm, nỗ lực cố gắng, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. 100% cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị cho các đối tượng theo quy định; kết quả kiểm tra nhận thức chính trị năm sau luôn cao hơn năm trước, trong đó năm 2023 có 100% đạt yêu cầu, 82,5% khá, giỏi, 20,6% giỏi; có 75 tập thể, 274 cá nhân được các cấp khen thưởng, Lữ đoàn được Bộ Quốc phòng tặng Cờ thi đua. Đảng bộ Lữ đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (có 100% tổ chức đảng cấp dưới hoàn thành tốt nhiệm vụ, có 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có 95,3% đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ).

Đơn vị thực hiện nghiêm túc công tác tổ chức lực lượng, nâng cao chất lượng huấn luyện; duy trì nghiêm nền nếp chế độ sẵn sàng chiến đấu. Tập trung tổ chức huấn luyện theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu; chú trọng phát huy vai trò trách nhiệm của chỉ huy và cơ quan các cấp. Kết quả kiểm tra các khoa mục huấn luyện năm 2023: 100% đạt yêu cầu, có 83,9% khá, giỏi; huấn luyện chuyên ngành TTG đạt giỏi. Hội thi Phó trung (lữ) đoàn trưởng – Tham mưu trưởng, Phó Chính ủy trung (lữ) đoàn giỏi năm 2023 đạt giải Nhất cá nhân và giải Nhì tập thể cấp Quân khu. Tổ chức kiểm tra bắn pháo, súng trên xe tăng đạt giỏi; tổ chức và tham gia diễn tập các cấp đạt giỏi.

Thường xuyên tổ chức luyện tập, điều chỉnh bổ sung hoàn thiện hệ thống văn kiện tác chiến, duy trì nghiêm các quy định về chế độ sẵn sàng chiến đấu, 100% cán bộ, chiến sĩ luôn nắm chắc nhiệm vụ, thực hiện nghiêm các quy định và chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên về công tác SSCĐ.

Lữ đoàn thực hiện tốt nội dung xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật. Trong năm 2023 toàn đơn vị chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật, đơn vị an toàn tuyệt đối.

Đơn vị bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính, cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. Theo đó, Lữ đoàn đã đẩy mạnh TGSX, bảo đảm 100% nhu cầu rau củ quả và thực phẩm cho đơn vị. Giá trị thu lãi từ tăng gia sản xuất trong năm 2023 toàn Lữ đoàn 735.310.000 đồng, bình quân đạt 1.390.000 đồng/người/ năm. Tham gia Hội thi “Xây dựng bếp nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt” do Quân khu tổ chức đạt giải Ba. Đơn vị luôn tập trung mọi khả năng, tinh thần chủ động sáng tạo nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác kỹ thuật, bảo đảm VKTBKT đồng bộ, chất lượng tốt trong mọi tình huống, ưu tiên cho VKTB làm nhiệm vụ SSCĐ luôn đạt hệ số Kbđ = 1; Kt = 1. Tiến hành đồng bộ 31 xe TT-G đảm bảo chất lượng, sử dụng hiệu quả.

Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn 406 luyện tập báo động Chuyển trạng thái SSCĐ. Ảnh: XUÂNĐỨC

Trên cơ sở quán triệt thực hiện nghiêm túc, hiệu quả kế hoạch xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, “Mẫu mực, tiêu biểu” Lữ đoàn 406 đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Qua kiểm tra của Bộ Tổng Tham mưu và Quân khu, Lữ đoàn luôn được đánh giá đủ khả năng hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, luôn là “lá cờ đầu” trong phong trào Thi đua Quyết thắng của LLVT Quân khu; 6 năm liền, từ năm 2018 đến năm 2023, Lữ đoàn được tặng Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng.

Tuy nhiên quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ Lữ đoàn gặp không ít khó khăn đó là hệ thống doanh trại, thao trường bãi tập lâu năm xuống cấp, hệ thống biển bảng, sắp đặt chưa thống nhất. Cùng lúc đơn vị thực hiện nhiều nhiệm vụ, nhận thức của bộ đội không đồng đều, thời tiết diễn biến phức tạp…

Thời gian tới, để nhiệm vụ xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, “Mẫu mực, tiêu biểu” ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn xác định tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung, giải pháp cụ thể sau:

Một là, xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị. Lữ đoàn thường xuyên quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy định của trên, Nghị quyết của Đảng ủy Quân khu và Lữ đoàn về lãnh đạo xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, “Mẫu mực, tiêu biểu”. Trong đó, tập trung triển khai quyết liệt, toàn diện, đồng bộ các giải pháp, xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ; gắn xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, “Mẫu mực, tiêu biểu” với xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; thực hiện tốt “5 chủ động” công tác tư tưởng trong quản lý bộ đội ở các cấp.

Với chủ trương “lấy chi bộ làm trung tâm”, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn xác định phải chú trọng ở cấp đại đội và tương đương, phát huy tốt vai trò của chi bộ – hạt nhân lãnh đạo, trung tâm đoàn kết, nơi tổ chức giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng; đồng thời, duy trì chế độ “tự soi, tự sửa” và nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ chủ trì. Phát huy tinh thần “7 dám” theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; làm tốt công tác giáo dục, quản lý, rèn luyện cán bộ, đảng viên; làm tốt công tác phát triển đảng viên; thực hiện các thủ tục hành chính đảng.

Hai là, tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện theo Nghị quyết 1659-NQ/TW, ngày 20/12/2022 của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2023 – 2030 và những năm tiếp theo. Theo đó, tổ chức đảng các cấp xây dựng nghị quyết lãnh đạo nâng cao chất lượng huấn luyện, tập trung huấn luyện giỏi các nội dung chuyên ngành, luyện tập, diễn tập, sử dụng đạn hơi, thuốc nổ; huấn luyện điều lệnh kết hợp huấn luyện thể lực, huấn luyện đêm sát thực tế chiến đấu.

Ba là, tăng cường xây dựng nền nếp chính quy và quản lý kỷ luật. Từ kết quả xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, “Mẫu mực, tiêu biểu” trong Lữ đoàn thời gian qua cho thấy, yêu cầu đặt ra đối với đơn vị rất toàn diện, song việc thực hiện tiêu chuẩn 3 về “Xây dựng nền nếp chính quy và quản lý kỷ luật tốt” là một trong những nội dung đòi hỏi sự nỗ lực, phấn đấu rất cao của từng cơ quan, đơn vị. Bởi vậy, để hoàn thành tốt chỉ tiêu này, cấp ủy, chỉ huy cơ quan, đơn vị không chỉ rất quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả, toàn diện các tiêu chuẩn, mà còn đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật.

Bốn là, thường xuyên chú trọng bảo đảm đầy đủ, kịp thời công tác hậu cần, kỹ thuật cho đơn vị thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện và nhiệm vụ đột xuất của Lữ đoàn. Thực hiện tốt việc đầu tư, xây dựng, cải tạo, sửa chữa doanh trại phù hợp với quy hoạch của đơn vị, đáp ứng, yêu cầu, nhiệm vụ; duy trì và đẩy mạnh phong trào “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp”. Triển khai đồng bộ các nội dung công tác bảo đảm kỹ thuật cho vũ khí, trang bị kỹ thuật; làm tốt công tác bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, niêm cất, đồng bộ vũ khí, trang bị kỹ thuật và củng cố, nâng cấp cơ sở kỹ thuật.

Xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, “Mẫu mực, tiêu biểu” là nội dung quan trọng đòi hỏi cấp ủy, chỉ huy các cấp phải có quyết tâm chính trị, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm; cán bộ, chiến sĩ đồng thuận, có tiêu chí, giải pháp, lộ trình, bước đi phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Phát huy truyền thống 44 năm xây dựng và trưởng thành, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 406 quyết tâm nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, “Mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đại tá VŨ MINH THẮNG, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 406
 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.