Thứ tư Ngày 24 Tháng 04 Năm 2024, 12:43:14

LLVT tỉnh Vĩnh Phúc: Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Ngày đăng: 12/02/2024

QK2 – Hiện nay, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ rất cao. Nhận thức sâu sắc điều đó, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Vĩnh Phúc nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, không ngừng phát huy vai trò nòng cốt thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương, thi đua hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Qua đó, góp phần quan trọng xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh, giữ ổn định an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh; đồng thời, tô thắm truyền thống vẻ vang của “Bộ đội Cụ Hồ”, để lại ấn tượng và tình cảm quý trọng, tin yêu trong lòng Nhân dân.

Đại tá Hoàng Nam Chung, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Vĩnh Phúc kiểm tra, động viên lực lượng dân quân tự vệ thực hành huấn luyện. Ảnh: CTV

Phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” gắn liền với bản chất cách mạng và truyền thống tốt đẹp của Quân đội nhân dân Việt Nam được lớp lớp thế hệ cán bộ, chiến sĩ vượt qua khó khăn, gian khổ dày công vun đắp và tô thắm. Trong điều kiện cách mạng mới, những năm qua, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh luôn trân trọng, tự hào, giữ vững và không ngừng phát huy bản chất tốt đẹp, truyền thống vẻ vang đó.

Hằng năm, Đảng ủy Quân sự, Bộ CHQS tỉnh đã chủ động tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác quân sự, quốc phòng (QS,QP) địa phương. Trong đó, tập trung tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Quân khu 2 về công tác QS,QP, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện, thành phố ngày càng vững chắc.

Cơ quan quân sự các cấp đã chủ động tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương và Hội đồng Giáo dục Quốc phòng – An ninh thực hiện tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng – An ninh cho các đối tượng. Từ đó, nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh đối với nhiệm vụ QSQP địa phương. Nhờ đó, việc thực hiện nhiệm vụ QS,QP địa phương trong nhiều năm qua nói chung và năm 2023 nói riêng đạt được kết quả toàn diện, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Nổi bật là trong xây dựng “thế trận lòng dân”, công tác tuyển quân, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, xây dựng LLVT vững mạnh toàn diện, “Mẫu mực, tiêu biểu”, xây dựng tiềm lực quân sự trong khu vực phòng thủ…

Cơ quan quân sự các cấp đã phát huy tốt vai trò nòng cốt tham mưu cấp ủy, chính quyền và Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các cấp lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ công tác tuyển quân. Đặc biệt, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự. Nhiều năm qua, tỉnh luôn hoàn thành tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, đạt 100% chỉ tiêu được giao, chất lượng ngày càng được nâng cao. Năm 2023, toàn tỉnh giao đủ hơn 2.000 công dân nhập ngũ cho 15 đơn vị nhận quân, bảo đảm chất lượng, an toàn tuyệt đối.

Công tác sẵn sàng chiến đấu được các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh duy trì nghiêm túc, đúng quy định. Tập trung xây dựng, điều chỉnh, bổ sung các kế hoạch, phương án sẵn sàng chiến đấu, hiệp đồng phòng chống lụt bão, cháy rừng, cứu hộ, cứu nạn theo phương châm “4 tại chỗ”. Với vai trò nòng cốt, LLVT tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chủ động nắm chắc và dự báo chính xác tình hình địa bàn. Từ đó, huy động lực lượng, phương tiện xử lý kịp thời những tình huống phức tạp xảy ra, không để bị động, bất ngờ, đảm bảo an toàn cuộc sống cho Nhân dân và tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Năm 2023, toàn tỉnh đã huy động hơn 1.200 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia phối hợp với các lực lượng khác xử lý 5 vụ cháy rừng, 13 vụ cứu hộ cứu nạn do hỏa hoạn và đuối nước; huy động trên 4.400 lượt cán bộ, chiến sĩ dân quân phối hợp tuần tra, canh gác, bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng yếu, đảm bảo an toàn các ngày lễ tết, sự kiện chính trị, văn hóa diễn ra trên địa bàn tỉnh, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Bên cạnh đó, để tăng cường tiềm lực quốc phòng, nâng cao trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT địa phương, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh ban hành nhiều đề án, kế hoạch quan trọng trong lĩnh vực QS,QP, điển hình như: Kế hoạch phòng thủ dân sự tỉnh giai đoạn 2022-2025; Đề án xây dựng tiềm lực quân sự trong khu vực phòng thủ tỉnh giai đoạn 2021-2025; Đề án về tổ chức, lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho Dân quân tự vệ giai đoạn 2022-2026; Đề án tổ chức, xây dựng, huấn luyện, hoạt động của lực lượng Quân báo, Trinh sát tỉnh giai đoạn 2024-2026… Trên cơ sở đó, tổ chức thực hiện xây dựng các công trình quân sự trong khu vực phòng thủ tỉnh đảm bảo đúng quy định, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế xã hội và tăng cường củng cố quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh.

Lực lượng dân quân tự vệ huyện Sông Lô thực hành huấn luyện bắn súng Tiểu liên AK bài 1. Ảnh: CTV

Công tác xây dựng lực lượng được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc. Hiện nay, các đơn vị sẵn sàng chiến đấu của LLVT được biên chế đủ 100% quân số; Dân quân tự vệ tiếp tục được xây dựng “vững mạnh, rộng khắp”; Dự bị động viên được đăng ký, quản lý chặt chẽ, sắp xếp đúng chuyên nghiệp quân sự. Hằng năm, công tác huấn luyện cho các lực lượng đảm bảo theo kế hoạch đặt ra; tham mưu, chỉ đạo tổ chức hoàn thành tốt các cuộc diễn tập đảm bảo an toàn tuyệt đối, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra.

Cùng với thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, Đảng ủy Quân sự tỉnh đặc biệt coi trọng lãnh đạo, thực hiện hiệu quả hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị. Trọng tâm là quán triệt, triển khai nghiêm túc các nghị quyết chỉ thị, của cấp ủy các cấp. Thường xuyên kiện toàn cấp ủy các cấp đúng cơ cấu, bảo đảm số lượng, chất lượng; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên được nâng lên; nội bộ đoàn kết, thống nhất; kỷ cương, kỷ luật được tăng cường. Hoạt động CTĐ, CTCT trong các nhiệm vụ được tiến hành hiệu quả. Chủ động đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục chính trị cho các đối tượng theo kế hoạch. Duy trì sinh hoạt Ngày chính trị văn hóa tinh thần có nền nếp. Công tác thi đua, khen thưởng được đẩy mạnh. Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm kế hoạch, hướng dẫn của trên về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng. Công tác cán bộ được thực hiện chặt chẽ, đúng quy chế, quy trình, nguyên tắc. Phối hợp nắm chắc tình hình địa bàn, làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo đảm tốt an ninh, an toàn các hoạt động của LLVT tỉnh. Công tác chính sách Quân đội, hậu phương Quân đội, chính sách đối với người có công với cách mạng…, được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm lượng dự trữ vật chất, trang bị hậu cần SSCĐ; xây dựng, điều chỉnh, bổ sung đầy đủ hệ thống kế hoạch công tác hậu cần; bảo đảm đầy đủ, kịp thời chế độ tiêu chuẩn cho các đối tượng; đẩy mạnh công tác tăng gia, sản xuất. Bảo đảm đầy đủ, kịp thời, chất lượng và đồng bộ VKTBKT cho các nhiệm vụ. Tổ chức tiếp nhận, cấp phát VKTBKT đúng thủ tục, nguyên tắc, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Duy trì nghiêm nền nếp, chế độ công tác kỹ thuật; tổ chức thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, niêm cất VKTBKT, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ SSCĐ, huấn luyện và các nhiệm vụ khác của LLVT tỉnh. Thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”…

Cùng với sự phát triển chung của đất nước, tỉnh Vĩnh Phúc đang đứng trước thời cơ, vận hội lớn và cũng đối mặt với không ít khó khăn, thử thách, nhất là đối với nhiệm vụ QS,QP địa phương. Nêu cao tinh thần trách nhiệm thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, trong thời gian tới, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo LLVT tỉnh tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Trong đó tập trung quán triệt, triển khai các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ QS,QP địa phương; tham mưu hiệu quả các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý Nhà nước về quốc phòng; đẩy mạnh công tác giáo dục Quốc phòng – An ninh trong tình hình mới; tổ chức tốt diễn tập phòng thủ dân sự làm điểm cho Quân khu và cuộc diễn tập khác; xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện, chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu ngày càng cao. Qua đó, tiếp tục viết tiếp truyền thống vẻ vang, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.

Đại tá HOÀNG NAM CHUNG, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Vĩnh Phúc
 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.