Thứ năm Ngày 22 Tháng 02 Năm 2024, 02:21:13

Lập danh sách cử tri đối với các trường hợp đang cách ly y tế phòng, chống dịch Covid-19

Ngày đăng: 17/05/2021

QK2 – Theo hướng dẫn của Hội đồng bầu cử quốc gia về việc lập danh sách cử tri (DSCT) và phương án thực hiện bỏ phiếu đối với các trường hợp đang cách ly y tế (CLYT) phòng, chống dịch Covid-19 và tại các địa phương có dịch bệnh phát sinh, trong thời gian sau khi DSCT đã được lập và niêm yết cho đến ngày bầu cử, Ủy ban nhân dân (UBND) cấp xã cần thường xuyên theo dõi, rà soát, cập nhật và ghi chú rõ các trường hợp cử tri trong danh sách là người đang thực hiện biện pháp CLYT tại cơ sở cách ly tập trung (CLTT) và CLYT tại nhà để có phương án chuẩn bị phù hợp. 

Cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang Quân khu thực hiện nhiệm vụ tại cơ cở cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid-19.

Trường hợp có cử tri thuộc DSCT trên địa bàn bị áp dụng biện pháp CLYT tại cơ sở CLTT nằm ngoài địa bàn thì UBND cấp xã nơi lập DSCT có trách nhiệm nắm thông tin, chủ động lập DSCT được đưa đi CLYT tại cơ sở CLTT và gửi đến UBND cấp xã nơi có cơ sở CLTT để bổ sung những người này vào DSCT tham gia bầu đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh theo quy định tại Điều 34 của Luật Bầu cử trong trường hợp đến ngày bầu cử mà những người này vẫn đang thực hiện việc CLYT.

UBND cấp xã nơi đã lập DSCT ban đầu có trách nhiệm cập nhật vào DSCT cùng dòng với họ và tên của người đang thực hiện CLYT tại cơ sở CLTT nội dung ghi chú “bỏ phiếu ở nơi khác do cách ly y tế”. 

UBND cấp xã nơi có cơ sở CLTT có trách nhiệm thường xuyên theo dõi, cập nhật danh sách những người được CLYT tại cơ sở CLTT trên địa bàn để bổ sung DSCT. Người phụ trách cơ sở CLTT (bao gồm cả các cơ sở CLTT do Quân đội và dân sự quản lý) có trách nhiệm tổng hợp, cập nhật thông tin về các trường hợp thực hiện CLYT tại cơ sở do mình phụ trách và thông báo đến UBND cấp xã nơi có cơ sở CLTT để kịp thời thực hiện việc điều chỉnh, bổ sung DSCT và tạo điều kiện để cử tri tại cơ sở CLTT thực hiện quyền bầu cử. 

Trường hợp thời gian CLTT kết thúc trước ngày bầu cử, thì cử tri trở về nơi cư trú, xuất trình giấy chứng nhận hoàn thành cách ly với UBND cấp xã nơi mình cư trú để được ghi tên bổ sung vào DSCT, nhận thẻ cử tri và thực hiện việc bỏ phiếu ở nơi cư trú. 

Đối với các trường hợp mà đến ngày bầu cử vẫn đang trong thời gian CLTT thì chậm nhất là 24 giờ trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu, người phụ trách cơ sở CLTT có trách nhiệm lập danh sách và thông báo đến UBND cấp xã nơi có cơ sở CLTT để bổ sung vào DSCT tham gia bầu đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh tại khu vực bỏ phiếu nơi có cơ sở CLTT theo quy định tại Điều 34 của Luật Bầu cử. Bao gồm CLYT tại nhà, nơi ở, nơi lưu trú (nhà riêng, căn hộ chung cư, nhà ở tập thể, phòng ký túc xá trường học, khu công nghiệp, xí nghiệp; phòng nghỉ khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ và các phòng lưu trú của các cơ quan, đơn vị) theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. 

Trường hợp công dân Việt Nam ở nước ngoài trở về Việt Nam được CLYT tại cơ sở CLTT ngay sau khi nhập cảnh mà đã kết thúc thời gian CLTT trước ngày bầu cử thì đến UBND cấp xã nơi mình cư trú tại Việt Nam để được ghi tên vào DSCT theo quy định tại khoản 4 Điều 29 của Luật Bầu cử; trường hợp đến ngày bầu cử mà người đó vẫn đang trong thời gian CLTT thì chậm nhất là 24 giờ trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu, người phụ trách cơ sở CLTT có trách nhiệm đưa thông tin về những người này vào danh sách, thông báo đến UBND cấp xã nơi có cơ sở CLTT để bổ sung vào DSCT tham gia bầu đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh tại khu vực bỏ phiếu nơi có cơ sở CLTT theo quy định tại Điều 34 của Luật Bầu cử. 

Đối với cán bộ, chiến sĩ và những người đang làm việc, thực hiện nhiệm vụ trong các cơ sở CLTT và yêu cầu phòng, chống dịch bệnh mà trong ngày bầu cử không thể tham gia bỏ phiếu ở nơi đã được ghi tên vào DSCT thì chậm nhất là 24 giờ trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu, người phụ trách cơ sở CLTT có trách nhiệm tổng hợp danh sách, thông báo đến UBND cấp xã nơi có cơ sở CLTT để bổ sung vào DSCT tham gia bầu đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh tại khu vực bỏ phiếu nơi có cơ sở CLTT theo quy định tại Điều 34 của Luật Bầu cử; đồng thời thông báo đến UBND cấp xã nơi những người làm việc, thực hiện nhiệm vụ trong cơ sở CLTT đã có tên trong DSCT ban đầu để cập nhật vào DSCT thông tin về việc cử tri bỏ phiếu ở nơi khác. 

Việc thực hiện quyền bầu cử của cử tri đang được điều trị bệnh Covid-19 tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 được thực hiện theo quy định của Luật Bầu cử và các hướng dẫn như đối với cử tri phải thực hiện CLYT tại cơ sở CLTT.

VIỆT CƯỜNG

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.