Thứ tư Ngày 17 Tháng 04 Năm 2024, 03:08:43

Lá cờ đầu trong giáo dục – đào tạo, nghiên cứu khoa học

Ngày đăng: 06/02/2024

QK2 – Khoa Quân sự địa phương, Trường Quân sự Quân khu 2 với nhiệm vụ trọng tâm là giảng dạy và nghiên cứu khoa học; tham mưu giúp Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường về công tác giáo dục – đào tạo, quản lý giáo dục và tổ chức xây dựng chương trình chi tiết các môn học cho các đối tượng đào tạo ngành Quân sự cơ sở.

Giáo viên Tổ Lịch sử quân sự và Vận động quần chúng, Khoa Quân sự địa phương trao đổi nội dung biên soạn giáo án.

Nhận thức sâu sắc và đầy đủ về chức trách, nhiệm vụ được giao, 100% cán bộ giáo viên trong Khoa đã xác định tốt vai trò, trách nhiệm, thường xuyên quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, hướng dẫn về công tác giáo dục – đào tạo; chấp hành nghiêm Quy chế giáo dục – đào tạo của Nhà trường với phương châm, quan điểm “Dạy thực chất, học thực chất và đánh giá kết quả thực chất”, “Chất lượng đào tạo của Nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị”. Thường xuyên, tích cực đổi mới nội dung, vận dụng tốt phương pháp dạy học tích cực và ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin vào quá trình giảng dạy, được Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường và Bộ Tư lệnh Quân khu đánh giá cao.

Trên cơ sở các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của các cấp, hằng tháng, quý Chi bộ Khoa Quân sự địa phương đã kịp thời ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ; trong đó, tập trung vào nhiệm vụ giáo dục – đào tạo, nghiên cứu khoa học. Tổ chức kiểm điểm nghiêm túc những khuyết điểm còn tồn tại, đề ra phương hướng và biện pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ các tháng, quý tiếp theo bảo đảm chặt chẽ, khoa học, phù hợp. Cùng với đó, chi bộ đã thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, giáo viên trong thực hiện nhiệm vụ giáo dục – đào tạo, nghiên cứu khoa học. Quán triệt và thực hiện nghiêm nguyên tắc “tập trung dân chủ”, “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”, phát huy tốt dân chủ trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và trong sinh hoạt tập thể.

Bởi vậy, trong năm 2023, Khoa đã biên soạn được 572 bài giảng, hoàn chỉnh 26 bộ sơ đồ, văn kiện tập bài cho các đối tượng. Hoàn thành 7.642 giờ giảng cho đối tượng đào tạo đại học, cao đẳng, trung cấp ngành Quân sự cơ sở; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ đối tượng 2; bồi dưỡng kiến thức quân sự địa phương cho cán bộ Quân đội nhân dân Lào; bồi dưỡng kiến thức quân sự địa phương cho đội ngũ cán bộ của các đơn vị trên địa bàn Quân khu; giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên với tỷ lệ 82,26% số tiết (bài) đạt chất lượng khá, giỏi. Xây dựng hoàn chỉnh bộ chuẩn đầu ra 12 môn học chuyên ngành cho Chương trình đào tạo trình độ trung cấp ngành Quân sự cơ sở. Tổ chức, điều hành diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã cho các khóa đào tạo ngành Quân sự cơ sở năm 2023 với kết quả 100% đạt giỏi, đơn vị bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Công tác xây dựng, tạo nguồn, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên và hoạt động phương pháp của Khoa thường xuyên được quan tâm, chú trọng với mục đích: Xây dựng, tạo nguồn, quy hoạch, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên bảo đảm về số lượng, chất lượng, có năng lực sư phạm và khả năng nghiên cứu khoa học tốt ngang tầm yêu cầu, nhiệm vụ. Bởi vậy, trong năm, Khoa đã chủ động đề nghị Nhà trường và Quân khu cử giáo viên đi học ở các học viện, nhà trường trong Quân đội, đi dự nhiệm, nghiên cứu thực tế tại các địa phương, đơn vị nhằm củng cố nâng cao trình độ, kiến thức, tích lũy kinh nghiệm thực tiễn để vận dụng vào trong quá trình giảng dạy. Cùng với đó, các buổi thông qua bài giảng, bồi dưỡng phương pháp cấp tổ, Khoa thường xuyên được duy trì, tổ chức có chất lượng, nền nếp và ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả. Khoa đã chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức thi Giáo viên dạy giỏi cấp Khoa; lựa chọn, phân công những giáo viên tiêu biểu tham gia Hội thi Giáo viên dạy giỏi của Nhà trường và Hội thi Giáo viên dạy giỏi môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh, kết quả có 4/4 đồng chí đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi.

Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ, giáo viên trong Khoa luôn tích cực, chủ động trong công tác chuẩn bị huấn luyện đối với từng đề mục, nội dung giảng dạy. Thực hiện nghiêm kế hoạch huấn luyện của Nhà trường và Khoa. Nắm chắc các bài giảng được phân công, vận dụng linh hoạt, sáng tạo những kỹ năng sư phạm phù hợp với từng nội dung giảng dạy và đối tượng đào tạo. Khai thác và sử dụng có hiệu quả các phương tiện công nghệ thông tin vào quá trình giảng dạy để giúp học viên phát huy tối đa khả năng tiếp thu, lĩnh hội và làm chủ những kiến thức được trang bị. Nhiệt tình, trách nhiệm trong công tác hướng dẫn và tổ chức cho học viên ôn, thi, kiểm tra; chấp hành nghiêm quy chế giáo dục – đào tạo trong quá trình tổ chức thi, kiểm tra cho các đối tượng.

Trong công tác nghiên cứu khoa học, Khoa đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, khơi dậy tính tích cực, chủ động của cán bộ, giáo viên trong sinh hoạt khoa học, tham gia nghiên cứu đề tài, biên soạn tài liệu; phát huy trí tuệ tập thể tham gia đóng góp ý kiến vào các đề tài, tài liệu, sáng kiến và phân công giáo viên có kinh nghiệm bồi dưỡng giáo viên mới. Do đó, trong năm 2023, Khoa đã nghiên cứu đưa vào ứng dụng 1 đề tài cấp cơ sở, 2 tài liệu, 1 sáng kiến phục vụ công tác giảng dạy. Tích cực, chủ động cải tiến kỹ thuật, triển khai ứng dụng thành công, có hiệu quả phần mềm trộn đề thi và chấm thi trắc nghiệm cho các đối tượng học viên, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo, xây dựng Nhà trường thông minh theo mô hình “Nhà trường thông minh, tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư”.

V ới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của cấp uỷ, chỉ huy các cấp mà thường xuyên, trực tiếp là Đảng uỷ, Ban Giám hiệu; sự quan tâm, giúp đỡ của các cơ quan, đơn vị trong Nhà trường cùng với sự bền bỉ và nỗ lực, cố gắng không ngừng nghỉ của đội ngũ cán bộ, giáo viên trong Khoa, kết thúc năm học 2022 – 2023, Khoa đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giáo dục – đào tạo và nghiên cứu khoa học; 100% cán bộ, giáo viên đạt đủ và vượt định mức giờ giảng, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao (trong đó, có 20% cán bộ, giáo viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 2 đồng chí đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở), không có cán bộ, giáo viên vi phạm kỷ luật, pháp luật phải xử lý; Chi bộ Khoa đạt trong sạch vững mạnh, Khoa vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu” và đã vinh dự được Bộ Tổng Tham mưu tặng Bằng khen, Quân khu tặng danh hiệu Đơn vị quyết thắng.

NGUYỄN VIỆT HƯNG-

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.