Thứ bảy Ngày 02 Tháng 03 Năm 2024, 05:49:07

Kỳ 3: “Bức tường thành” bảo vệ Đảng và chế độ

Ngày đăng: 25/10/2023

QK2 – Với lực lượng nhà báo hùng hậu và sự đa dạng, phong phú về loại hình, báo chí cách mạng nước ta đã thể hiện rõ vai trò xung kích, đi tiên phong trong mặt trận tư tưởng, văn hóa, đã và đang đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc; thể hiện rõ vai trò xung kích trong đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Ở nước ta hiện có hàng nghìn tờ báo, tạp chí, các trang mạng xã hội, báo chí điện tử, trang thông tin điện tử tổng hợp được cấp phép hoạt động. Số người sử dụng mạng xã hội, internet chiếm khoảng 62,7% dân số. Nhiều cơ quan báo chí đã tăng cường truyền thông các nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phổ biến, tuyên truyền kịp thời, rộng rãi chủ trương, quan điểm chỉ đạo bảo vệ nền tảng tư tưởng và công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, gắn với nhận diện và đấu tranh phòng, chống sự suy thoái, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đồng thời, tuyên truyền, truyền bá các giá trị đạo đức, văn hóa, lối sống tốt đẹp của con người Việt Nam, những tấm gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực đời sống xã hội. Các cơ quan báo chí đã quán triệt, thực hiện nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng thông tin của Đảng, Nhà nước, bám sát mục tiêu giữ vững ổn định chính trị, tạo sự đồng thuận của xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ; thông tin kịp thời, trung thực, toàn diện đời sống chính trị, kinh tế, xã hội trong nước và quốc tế; trong đó, thông tin, tuyên truyền về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được quan tâm, đầu tư bài bản với các chuyên trang, chuyên mục, chương trình, tuyến bài sâu sắc, chất lượng, phong phú.

Phóng viên Báo chí gặp gỡ, trò chuyện với Anh hùng LLVT nhân dân La Văn Cầu.

Một số tờ báo đã tập hợp được các nhà khoa học, nhà lý luận, giáo sư, tiến sĩ, hoạt động thực tiễn có uy tín tham gia tọa đàm, hội thảo, viết bài phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Một số báo, đài đã tổ chức tốt các diễn đàn trực tuyến, luận đàm khoa học, thông qua đó định hướng chính trị tư tưởng và nâng cao nhận thức cho các tầng lớp Nhân dân về các vấn đề dư luận quan tâm, nhận rõ các quan điểm sai trái, thù địch, các thông tin xấu, độc. Nhiều cơ quan, báo chí đã phát huy hiệu quả hoạt động của các trang, nhóm, blog, kênh Youtube, tài khoản mạng xã hội…, chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc. Việc ngăn chặn, giám sát, triệt phá các thông tin xuyên tạc, xấu độc từ các báo đài, các kênh báo mạng trong và ngoài nước được nhiều cơ quan chức năng và cơ quan báo chí nước ta quan tâm xử lý ngăn chặn, triệt phá kịp thời, xử phạt nghiêm các vi phạm trong hoạt động báo chí.

Đất nước ta đang đứng trước nhiều thời cơ, thuận lợi; song cũng không ít khó khăn, thách thức. Các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị chưa khi nào có ý định dừng việc chống phá. Chúng lợi dụng sự phát triển của Internet, mạng xã hội để có những hoạt động chống phá tinh vi, xảo quyệt, thâm độc hơn. Điều đó đặt ra những yêu cầu mới về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, trong đó có nhiệm vụ, giải pháp về công tác thông tin, tuyên truyền trên báo chí. Bài học của các nước XHCN ở Đông Âu trong các cuộc chính biến chính là sự buông lỏng quản lý và thả nổi hoàn toàn sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với hoạt động báo chí. Vì vào những thời điểm phức tạp, nhạy cảm và có tính quyết định, không những cấp ủy, chính quyền không nắm được báo chí, mà các phương tiện thông tin đại chúng còn bị lợi dụng làm công cụ phản kháng, quay lưng lại với chế độ.

Để phát huy hơn nữa vai trò của các cơ quan báo chí, nâng cao hiệu quả thông tin, tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, mỗi cơ quan báo chí, cơ quan chủ quản báo chí cần quan tâm bồi dưỡng, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới theo Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị (Khóa XII) cho đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí.

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng đối với hoạt động báo chí. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan báo chí, nhất là trách nhiệm trong việc quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị. Chú ý chất lượng của đội ngũ phóng viên, biên tập viên cả về chính trị, tư tưởng, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp. Những người làm báo cần phải tu dưỡng đạo đức cách mạng, trau dồi tư tưởng, nghiệp vụ và văn hóa; chú trọng học tập chính trị, nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước và những diễn biến về tình hình kinh tế, chính sách, xã hội, văn hóa ở trong và ngoài nước; giỏi công nghệ thông tin, đi sâu vào thực tế, vào quần chúng lao động. Chủ động lan tỏa thông tin tích cực trên báo chí và Internet, mạng xã hội; quyết liệt đấu tranh với những quan điểm sai trái, thù địch để báo chí cách mạng thực sự là vũ khí sắc bén trong sự nghiệp “phò chính trừ tà” bảo vệ chính nghĩa, đồng hành với lẽ phải, lên án cái xấu, cái ác, chống lại những nhận thức, hành động sai trái, phi nghĩa.

 Khắc phục xu hướng thương mại hóa, xa rời tôn chỉ, mục đích trong hoạt động báo chí, phấn đấu mỗi phẩm báo chí được xuất bản phải là sản phẩm có chất lượng chính trị, chất lượng khoa học và văn hóa cao, góp phần xây dựng con người Việt Nam có lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, có nhân, trí, dũng, liêm, vì một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.

Bài, ảnh: ĐÀO DUY TUẤN

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.