Thứ ba Ngày 05 Tháng 03 Năm 2024, 12:57:55

Kiểm tra hoạt động CTĐ, CTCT Trường Quân sự Quân khu

Ngày đăng: 15/10/2015

Ngày 15-10, Đoàn kiểm tra của Cục Chính trị QK do Thiếu tướng Hoàng Hữu Thế, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra toàn diện hoạt động CTĐ, CTCT tại Trường QSQK. Cùng đi có các cơ quan Cục Chính trị.

Quang cảnh hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Qua kiểm tra cho thấy, Nhà trường đã bám sát chủ trương, nghị quyết của Đảng ủy, BTL Quân khu, sự chỉ đạo, hướng dẫn của các cơ quan Cục Chính trị Quân khu; triển khai toàn diện hoạt động CTĐ, CTCT. Chính ủy, chính trị viên, chỉ huy các cấp đã phát huy trách nhiệm, triển khai thực hiện tốt CTĐ, CTCT trong các nhiệm vụ, đặc biệt trong nhiệm vụ giáo dục đào tạo, xây dựng chính quy. Quản lý chặt chẽ đội ngũ cán bộ, học viên, chiến sỹ; công nhân viên; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên. Giữ vững ổn định ANCT- TTATXH của Nhà trường, địa bàn đóng quân. Cán bộ, đảng viên, chiến sỹ của Nhà trường luôn yên tâm gắn bó xây dựng đơn vị, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Kiểm tra nhận thức chính trị các đối tượng tại Tiểu đoàn 2.

Kiểm tra nhận thức chính trị các đối tượng tại Tiểu đoàn 2.

Đồng chí trưởng đoàn kiểm tra yêu cầu trong thời gian tới Nhà trường cần tiếp tục tổ chức quán triệt, giáo dục nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của cấp trên và Nhà trường, tập trung vào các nghị quyết, chỉ thị về nhiệm vụ QS- QP năm 2015, Chỉ thị 46- CT/TW của BCT (Khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh trong tình hình mới. Tiếp tục lãnh đạo xây dựng Nhà trường trở thành trung tâm đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học của Quân khu. Làm tốt việc rà soát tổ chức, biên chế; tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động CTĐ, CTCT; quản lý chặt chẽ tình hình chính trị nội bộ. Nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng;  giải quyết tốt mối quan hệ với cấp ủy, chính quyền địa phương trên địa bàn.

Tin, ảnh: MẠNH TƯỜNG

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.