Thứ ba Ngày 05 Tháng 03 Năm 2024, 01:14:27

Kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại Ban CHQS huyện Tam Dương

Ngày đăng: 15/06/2023

QK2 – Chiều 14-6, Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) Quân khu tiến hành kiểm tra công tác phổ biến giáo dục pháp luật và thực hiện Đề án 1371; công tác quản lý, chấp hành pháp luật, kỷ luật 6 tháng đầu năm 2023 tại Ban CHQS huyện Tam Dương (Bộ CHQS tỉnh Vĩnh Phúc). Đại tá Nguyễn Như Bách, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng chủ trì kiểm tra. Tham gia đoàn kiểm tra có các cơ quan chức năng Cục Chính trị, Bộ Tham mưu Quân khu

Đại tá Nguyễn Như Bách, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng chủ trì kiểm tra.

Đoàn tiến hành kiểm tra các nội dung: Quy chế lãnh đạo của cấp uỷ, tổ chức Đảng; hệ thống văn bản công tác tuyên truyền, PBGDPL và Đề án 1371, công tác bảo vệ chính trị nội bộ; kiểm tra nhận thức, khảo sát, nắm tình hình tư tưởng, dư luận của cán bộ, nhân viên. Kiểm tra thực hiện "Ngày pháp luật", "Tủ sách pháp luật", hoạt động BCĐ phòng chống tội phạm VPPL, KL; công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại đối với Ban CHQS huyện Tam Dương.

Kiểm tra hệ thống văn bản công tác tuyên truyền, PBGDPL, Đề án 1371; công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại.

Cán bộ, nhân viên Ban CHQS huyện Tam Dương thực hiện kiểm tra nhận thức.

Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng yêu cầu đơn vị phát huy kết quả đã đạt được thời gian qua, đồng thời có chủ trương quyết liệt để phát huy có hiệu quả công tác tuyên truyền, PBGDPL và Đề án 1371. Đổi mới và lựa chọn nội dung tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng, từng địa phương. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tư pháp địa phương trong công tác tuyên tuyền, phát huy triệt để các thiết chế văn hoá như hệ thống truyền thanh nội bộ, truyền thanh nhân dân, hệ thống pano, bảng ảnh, khẩu hiệu, máy tính kết nối mạng. Chủ động phòng tránh mặt trái của thời đại công nghệ 4.0, lợi dụng mạng xã hội để xuyên tạc các vấn đề của đơn vị, địa phương trên không gian mạng. Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo các tổ chức Đảng; nắm vững tình hình tư tưởng quân nhân, cơ quan, đơn vị nắm chắc quy định quân đội, pháp luật Nhà nước, ngăn chặn tư tưởng, tư duy vi phạm pháp luật, kỷ luật.

Tin, ảnh: TRỌNG HÙNG

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.