Thứ tư Ngày 17 Tháng 04 Năm 2024, 04:12:09

Không ngừng xây dựng LLVT tỉnh Yên Bái VMTD, “mẫu mực, tiêu biểu”

Ngày đăng: 04/07/2022

QK2 – Đội du kích Âu Cơ (tiền thân của LLVT tỉnh Yên Bái) ra đời ngày 6/7/1945. Trải qua 77 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, LLVT tỉnh Yên Bái lớn mạnh không ngừng, có nhiều đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, LLVT tỉnh Yên Bái luôn nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, tích cực, chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh trong sạch, vững mạnh, LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện; phát huy tốt vai trò nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ở địa phương. Đặc biệt, Đảng uỷ, Bộ CHQS tỉnh chủ động, tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế – xã hội với tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, xây dựng “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc; chú trọng quan tâm xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện ngày càng vững mạnh. Trong những năm qua, tỉnh Yên Bái đã quan tâm, bố trí các nguồn lực bảo đảm cho công tác quân sự, quốc phòng phù hợp với đặc điểm, điều kiện của địa phương trong từng giai đoạn, từng nhiệm vụ theo hướng thiết thực, hiệu quả. LLVT tỉnh luôn duy trì thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời rà soát, điều chỉnh, bổ sung đầy đủ hệ thống kế hoạch và các phương án tác chiến, thường xuyên tổ chức luyện tập, diễn tập ở các cấp; kết quả huấn luyện hằng năm 100% đạt yêu cầu, có từ 75 – 85% đạt khá, giỏi; tổ chức diễn tập ở các cấp 100% đạt khá, giỏi; diễn tập KVPT tỉnh năm 2017 đạt xuất sắc…

Đại tá Phạm Viết Khánh, Phó Bí thư Thường trực ĐUQS tỉnh, Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh Yên Bái động viên tuổi trẻ huyện Yên Bình lên đường nhập ngũ.

Cùng với đó, LLVT tỉnh đã chủ động tham mưu với cấp uỷ, chính quyền và tích cực phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương tiến hành có hiệu quả công tác dân vận, tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh toàn diện; tích cực  tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là ở địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc; tham gia có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh, văn hóa, xã hội, giúp dân xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; thực hiện chính sách Quân đội và hậu phương quân đội; luôn là lực lượng nòng cốt trong tham gia phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu nạn. Hình ảnh cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh luôn có mặt kịp thời ở những nơi xung yếu, nguy hiểm nhất, dầm mình trong mưa bão, lũ dữ, bất kể ngày đêm để tìm kiếm, cứu nạn, bảo vệ tính mạng, tài sản và giúp đỡ nhân dân ổn định đời sống trong các đợt lũ ống, lũ quét, sạt lở đất xảy ra trên địa bàn, đã tô thắm và làm tỏa sáng phẩm chất, truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", được cấp uỷ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong tỉnh ghi nhận, đánh giá cao.

Phát huy những thành tích, kết quả đạt được, trong những năm tới, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Yên Bái tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận và các chiến lược của Đảng, Nhà nước về quốc phòng, an ninh; chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; gắn phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng nắm chắc tình hình, kịp thời giải quyết, xử lý mọi vấn đề nảy sinh ngay từ cơ sở, không để bị động, bất ngờ, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Thường xuyên rà soát, điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện hệ thống kế hoạch tác chiến; kế hoạch công tác quốc phòng, quân sự địa phương bảo đảm sát với yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tế. Tăng cường giáo dục quốc phòng, an ninh; giáo dục quốc phòng toàn dân, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, "thế trận lòng dân" vững chắc; xây dựng KVPT tỉnh ngày càng vững mạnh. Duy trì thực hiện nghiêm chế độ trực SSCĐ; tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập ở các cấp. Đẩy mạnh xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh thực sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ; xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện, "mẫu mực, tiêu biểu". Phát huy tốt vai trò tiền phong, gương mẫu, trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên mà trước hết là cấp ủy viên, cán bộ chủ trì, chủ chốt các cấp, tạo sự đoàn kết, thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng trong LLVT tỉnh gắn với thực hiện phong trào thi đua yêu nước và các phong trào, cuộc vận động ở địa phương. Phối hợp thực hiện có hiệu quả công tác dân vận, tích cực tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu nạn, thực hiện tốt các chính sách xã hội, chính sách quân đội và hậu phương quân đội.

Kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống LLVT tỉnh Yên Bái, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh nguyện tiếp tục phấn đầu, ra sức thi đua lập nhiều thành tích, chiến công mới, xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện, "mẫu mực, tiêu biểu", thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, luôn xứng đáng với niềm tin yêu, quý trọng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái.

Đại tá PHẠM VIẾT KHÁNH, Phó Bí thư Thường trực ĐUQS tỉnh, Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh Yên Bái

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.