Chủ nhật,20/01/2019 | 21:38:18 GMT+7

Không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện gắn với đẩy mạnh xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật

Ngày đăng: 10/02/2018

“Trung thành – Mưu lược; Tận tụy – Sáng tạo; Đoàn kết – Hiệp đồng; Quyết chiến – Quyết thắng” là những chữ vàng truyền thống được các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Bộ Tham mưu Quân khu không ngừng vun đắp. Là cơ quan tham mưu cấp chiến dịch, cơ quan đầu não của Bộ Tư lệnh Quân khu, Bộ Tham mưu có nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu, đề xuất giúp Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh Quân khu lãnh đạo, chỉ đạo LLVT Quân khu thực hiện nhiệm vụ quân sự – quốc phòng (QS-QP). Năm 2017, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh, Bộ Tham mưu đã tích cực, chủ động triển khai toàn diện các mặt công tác, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đặc biệt là công tác huấn luyện, xây dựng nền nếp chính quy và rèn luyện kỷ luật.

Đại tá Trần Anh Du, Bí thư Đảng ủy Bộ Tham mưu, Phó TMT Quân khu trao Danh hiệu Đơn vị Quyết thắng tặng các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017. Ảnh: HỒNG SÁNG

heo đó, Bộ Tham mưu đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị kịp thời điều chỉnh, bổ sung phương án, quyết tâm tác chiến, quân số đáp ứng cho nhiệm vụ; triển khai xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn kiện chuyển trạng thái SSCĐ theo Chỉ lệnh số 14/CL-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; duy trì chặt chẽ nền nếp, chế độ SSCĐ, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong các ngày Lễ, Tết và các sự kiện quan trọng diễn ra trên địa bàn Quân khu nhất là dịp giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam- Trung Quốc lần thứ 4 tại tỉnh Lai Châu và các hoạt động Hội nghị cấp cao APEC. Tổ chức luyện tập chuyển trạng thái SSCĐ của chỉ huy – cơ quan Quân khu và các đơn vị, được Bộ kiểm tra đánh giá đạt kết quả tốt; tham mưu, chỉ đạo diễn tập Sư đoàn 355, Sư đoàn 316, Lữ đoàn 82, các Lữ đoàn binh chủng, Bộ CHQS tỉnh Yên Bái, Lào Cai, Điện Biên. Làm tốt công tác chuẩn bị và tham gia diễn tập của trên theo đúng kế hoạch của Bộ. Bên cạnh đó, Bộ Tham mưu cũng chủ động tham mưu giúp Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu xây dựng, triển khai thực hiện có hiệu quả, công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy LLVT Quân khu thực hiện tốt công tác khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ cứu nạn; hướng dẫn công tác huấn luyện, diễn tập phòng chống lụt bão, phòng chống cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn…

Bộ Tham mưu Quân khu đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ lệnh huấn luyện chiến đấu của Bộ Tổng tham mưu và Mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu của Tư lệnh Quân khu. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 765-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo”; Nghị quyết số 121-NQ/ĐU của Đảng ủy Quân khu về “Công tác giáo dục – đào tạo trong tình hình mới”… Tập trung chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị huấn luyện, chú trọng tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, củng cố thao trường, bãi tập; quản lý, điều hành huấn luyện chặt chẽ, bám sát phương châm, vận dụng tốt các quan điểm, nguyên tắc, mối kết hợp trong huấn luyện; kết quả 100% nội dung đạt yêu cầu, trong đó tỷ lệ khá, giỏi đạt 83,2%. Chỉ đạo và tổ chức hội thi, hội thao các cấp chặt chẽ, đạt hiệu quả cao (Hội thi sáng tạo kỹ thuật, Hội thi Sáng kiến cải tiến mô hình học cụ, trang thiết bị huấn luyện), tham gia hội thi, hội thao toàn quân có nhiều nội dung đạt giải cao. Tiếp nhận, bảo đảm vũ khí trang bị, phương tiện kỹ thuật cho các đơn vị huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, lực lượng dân quân tự vệ và bộ đội biên phòng các tỉnh…

Tham mưu, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị duy trì và thực hiện nghiêm Chỉ thị 917 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về “Xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện”; quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 91/CT-BQP, Thông tư 192/TT-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Thực hiện tốt công tác xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội. Tích cực triển khai và tổ chức duy trì chấp hành điều lệnh, điều lệ; thực hiện nghiêm các nền nếp chế độ làm việc, học tập và sinh hoạt, lễ tiết tác phong quân nhân; duy trì thực hiện các nền nếp chế độ, chức trách, quản lý quân số, kỷ luật của đội ngũ cán bộ, chiến sĩ; tăng cường quản lý chặt chẽ mọi mặt của bộ đội, nhất là tình hình tư tưởng, giải quyết kịp thời mọi diễn biến tư tưởng nảy sinh; phối hợp chặt chẽ với địa phương, gia đình để nắm các mối quan hệ xã hội của quân nhân, có biện pháp giáo dục, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ lối sống trong sạch, lành mạnh và kỷ luật; thường xuyên đổi mới, nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, kỹ năng thực hiện nhiệm vụ cho quân nhân; chủ động phòng ngừa, hạn chế thấp nhất vi phạm kỷ luật thông thường…

Những kết quả trên đây khẳng định ý chí, quyết tâm cao của LLVT Quân khu trong công tác huấn luyện gắn với đẩy mạnh xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật. Để tiếp tục tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ và toàn diện trên các mặt công tác này, các cơ quan đơn vị trong Bộ Tham mưu cần thực hiện tốt các vấn đề sau:

Một là, tiếp tục đối mới công tác huấn luyện. Trên cơ sở bám sát phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, các đơn vị chủ động khắc phục khó khăn, chuẩn bị đầy đủ giáo án, mô hình học cụ, thao trường, bãi tập, vật chất bảo đảm cho nhiệm vụ huấn luyện; tập trung đổi mới toàn diện và thống nhất về chương trình, nội dung, phương pháp huấn luyện, trong đó coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu; nội dung phải bảo đảm khoa học, hợp lý và cân đối giữa tỷ lệ lý thuyết và thực hành; bảo đảm tính hệ thống từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp, từ phân đoạn đến tổng hợp, làm cho bộ đội nắm vững lý thuyết, thực hành chuẩn xác, thích ứng nhanh, linh hoạt trong các điều kiện nhiệm vụ khác nhau. Quá trình huấn luyện phải đảm bảo sát thực tế chiến đấu, sát đối tượng tác chiến, sát nhiệm vụ, phương án, tình huống, địa bàn hoạt động; tăng cường huấn luyện đêm, huấn luyện dã ngoại và chống khủng bố; ứng dụng công nghệ thông tin, trang thiết bị mới vào huấn luyện… Chỉ đạo các đơn vị diễn tập chiến thuật có một phần thực binh, bắn đạn thật và luyện tập chuyển trạng thái SSCĐ bảo đảm sát thực tế, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm. Tập trung chỉ đạo các đơn vị, địa phương thực hiện tốt việc xây dựng, quản lý, huấn luyện lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ, bảo đảm cho lực lượng này luôn giữ vững vai trò nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ở cơ sở, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Hai là, đẩy mạnh xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Trước hết cần nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về vị trí, mục tiêu, nội dung, yêu cầu xây dựng quân đội “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại” để tạo ra sự thống nhất về nhận thức và hành động bằng cách đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm cho bộ đội về xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, làm cho bộ đội nhận thức rõ vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng và yêu cầu của công tác xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật đối với việc hoàn thành nhiệm vụ của mỗi tổ chức và cá nhân. Cùng với đó, các đơn vị phải tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, toàn diện công tác xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật; gắn công tác này với tuyên tuyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá của các tổ chức, lực lượng; phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp trong xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật; duy trì nghiêm các chế độ, xử lý kiên quyết, kịp thời các hiện tượng vi phạm quy định về xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật; quan tâm xây dựng, củng cố doanh trại “chính quy, xanh, sạch, đẹp”, tổ chức các hoạt động văn hóa – văn nghệ, thể dục – thể thao, vui chơi, giải trí lành mạnh trong giờ nghỉ, ngày nghỉ, thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ tham gia, yên tâm gắn bó với đơn vị; duy trì nghiêm các nền nếp, chế độ trong ngày, trong tuần, nhất là chế độ huấn luyện chiến đấu, sẵn sàng chiến đấu, kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với duy trì nền nếp các chế độ sinh hoạt để nâng cao chất lượng huấn luyện, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành điều lệnh của bộ đội, góp phần tạo sự chuyển biến vững chắc về chấp hành điều lệnh, kỷ luật…

Ba là, đẩy mạnh các phong trào thi đua trong huấn luyện, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật. Cùng với việc quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết về công tác thi đua, khen thưởng, các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục thực hiện đồng bộ các chủ trương, giải pháp đưa phong trào “Thi đua Quyết thắng” trở thành động lực thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, trọng tâm hướng vào thi đua huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao, đột phá trong xây dựng chính quy. Thường xuyên sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm, chỉ rõ nguyên nhân mạnh, yếu, rút ra bài học kinh nghiệm, đồng thời nhân rộng điển hình tiên tiến, những mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong huấn luyện, xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật; gắn phong trào thi đua trong huấn luyện, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật với thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” bằng những nội dung, tiêu chí cụ thể, thiết thực, hiệu quả.

       Đại tá TRẦN ANH DU
  Bí thư Đảng ủy Bộ Tham mưu
Phó Tham mưu trưởng Quân khu

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *