Thứ sáu Ngày 14 Tháng 06 Năm 2024, 12:51:34

Hướng dẫn tổng kết Chương trình “1 triệu sáng kiến – nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”

Ngày đăng: 06/09/2023

QK2 – Cục Chính trị Quân khu vừa ban hành Hướng dẫn tổng kết Chương trình “1 triệu sáng kiến – nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” (gọi tắt là Chương trình). Qua đó nhằm biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, có nhiều đóng góp trong triển khai thực hiện Chương trình; động viên cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động tích cực tham gia các phong trào thi đua của tổ chức công đoàn, gắn phong trào thi đua Quyết thắng của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Đoàn viên Công đoàn Bệnh viện Quân y 109 hướng dẫn đăng ký tiêm Vacxin Covid-19 cho cán bộ.

Theo đó, nội dung tổng kết gồm xây dựng báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu Chương trình, chỉ tiêu kế hoạch đề ra; tập trung đánh giá những mô hình mới, các sáng kiến hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả; nêu rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện Chương trình. Chương trình được tổ chức từ cấp công đoàn cơ sở, cấp Quân khu và cấp toàn quân. Thời gian tổng kết số lượng sáng kiến tham gia Chương trình từ cấp cơ sở đến Quân khu: Từ 1/9/2021 đến 31/8/2023.

Tin, ảnh: THU HUYỀN

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.