Thứ tư Ngày 17 Tháng 04 Năm 2024, 02:34:07

Hội thảo khoa học “Bí thư Tỉnh ủy Kim Ngọc – Một con người đổi mới và sáng tạo”

Ngày đăng: 04/10/2017

Tỉnh ủy Vĩnh Phúc vừa phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Bí thư Tỉnh ủy Kim Ngọc – Một con người đổi mới và sáng tạo” nhân Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh cố Bí thư Tỉnh ủy Kim Ngọc (10-10-1917 / 10-10-2017).

Gần 20 bài tham luận của các nhà khoa học tham gia tại hội thảo đã khẳng định, làm sáng tỏ cuộc đời hoạt động cách mạng, những cống hiến xuất sắc của đồng chí Kim Ngọc đối với cách mạng và tư duy đổi mới mang tính đột phá “khoán hộ” trong nông nghiệp. Trong đó, khẳng định khoán hộ là tín hiệu dự báo một hướng đi mới của nông nghiệp, nông thôn, tìm ra lời giải cho những vấn đề nảy sinh từ mô hình hợp tác hóa và tập thể hóa, nhất là vấn đề cơ chế quản lý.

Bí thư Tỉnh ủy Kim Ngọc tên thật là Kim Văn Nguộc, sinh ngày 10-10-1917 tại thôn Đại Nội, xã Bình Định, huyện Yên Lạc. Với gần 40 năm tham gia cách mạng nhất là từ khi giữ cương vị Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí đã đề ra nhiều chủ trương, chính sách đổi mới, sáng tạo. Tiêu biểu là Nghị quyết 68-NQ/TU, ngày 10-9-1966 “Về một số vấn đề quản lý lao động nông nghiệp trong hợp tác xã hiện nay”. Đây là đóng góp quan trọng về mặt lý luận và thực tiễn, một trong những cơ sở để Trung ương ban hành Chỉ thị 100/CT-TƯ ngày 13-1-1981 và Nghị quyết 10/NQ-TƯ ngày 5-4-1988, từ đó làm thay đổi căn bản kinh tế nông nghiệp của Việt Nam.

Bài học lớn từ tư duy Kim Ngọc và thực tiễn ở Vĩnh Phúc là những đóng góp quan trọng về mặt lý luận và thực tiễn, là một trong những cơ sở để Trung ương tham khảo, hoạch định đường lối đổi mới, mà trước hết là đổi mới nông nghiệp. Với những cống hiến to lớn và thành tích xuất sắc trong quá trình công tác, năm 2009 đồng chí Kim Ngọc đã được truy tặng Huân chương Hồ Chí Minh.

HƯƠNG LINH

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.