Thứ năm Ngày 23 Tháng 05 Năm 2024, 01:01:32

Hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử ĐBQH Khoá XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày đăng: 02/02/2016

Sáng 2-2, tại Nhà Quốc hội, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt chỉ thị của Bộ Chính trị, triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Khoá XIV và đại biểu hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2016-2021…

Hội nghị đã thông tin về Chỉ thị của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử ĐBQH khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức cuộc bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; Kế hoạch của Hội đồng bầu cử quốc gia về triển khai công tác bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; Hướng dẫn về công tác nhân sự ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; Hướng dẫn việc tổ chức hội nghị cử tri; việc giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã, thôn, tổ dân phố; việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND trong bầu cử bổ sung.

Hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Ảnh: TTXVN.

Hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Ảnh: TTXVN.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, cuộc bầu cử đại biểu ĐBQH Khoá XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 diễn ra vào thời điểm đất nước có nhiều sự kiện quan trọng. Cùng với thành công đại hội đảng bộ các cấp và đặc biệt là thành công rực rỡ Đại hội XII của Đảng, cuộc bầu cử là sự kiện chính trị quan trọng và là đợt sinh hoạt chính trị- pháp lý, dân chủ sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân. Đây là cơ hội để nhân dân thực hiện quyền làm chủ của mình thông qua việc lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu, có đức, có tài, xứng đáng đại diện cho nhân dân tại Quốc hội và HĐND các cấp. Đây cũng là dịp để tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Hội nghị.  Ảnh: Vũ Dung

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: Vũ Dung

Nhấn mạnh Hội nghị lần này quán triệt tinh thần đổi mới cả về tư duy, tổ chức và hoạt động của cả hệ thống chính trị nước nhà để đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị các đại biểu tham dự tập trung nghiên cứu tài liệu, sôi nổi thảo luận, tích cực đóng góp nhiều ý kiến, góp phần vào thành công của Hội nghị. Ngay sau Hội nghị, các cấp uỷ, các tổ chức đảng, các cơ quan, tổ chức và đơn vị có liên quan cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2016, kế hoạch 5 năm 2016 – 2020 và thực hiện tốt nhất phương hướng, nhiệm vụ của cuộc bầu cử, để cuộc bầu cử ĐBQH khoá XIV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 đạt kết quả tốt nhất và thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.

Tại hội nghị, Chỉ thị của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử ĐBQH Khoá XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 do đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trình bày nêu rõ, để cuộc bầu cử đạt kết quả cao, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, các tổ chức đảng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt 8 yêu cầu nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, yêu cầu các cấp ủy, các tổ chức đảng lãnh đạo có kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể việc chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử; bảo đảm cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân.

Đồng thời, lãnh đạo tốt công tác nhân sự, bảo đảm phát huy dân chủ và sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng trong công tác cán bộ; gắn kết quả nhân sự của đại hội đảng các cấp và quy hoạch cán bộ với công tác chuẩn bị nhân sự để giới thiệu những người tiêu biểu, có quan điểm, lập trường chính trị vững vàng, đủ tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật, có năng lực, điều kiện thực hiện nhiệm vụ ĐBQH và đại biểu HĐND. Không đưa vào danh sách ứng cử người có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực; có tư tưởng cục bộ, bảo thủ; đang bị thanh tra, kiểm tra dấu hiệu vi phạm; đã bị các cơ quan có thẩm quyền kết luận không trung thực; người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra những vụ, việc tham nhũng, lãng phí, mất đoàn kết nghiêm trọng.

Bộ Chính trị cũng yêu cầu các cấp ủy, các tổ chức đảng lãnh đạo bầu đủ số lượng ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp, đặc biệt coi trọng chất lượng đại biểu. Đồng thời, bảo đảm cơ cấu hợp lý về số đại biểu là người đang công tác ở cơ quan đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, giảm hợp lý số đại biểu công tác tại cơ quan hành chính; tăng số lượng đại biểu chuyên trách; bảo đảm tỷ lệ người ứng cử là phụ nữ, người dân tộc thiểu số theo đúng quy định của Luật Bầu cử; có tỷ lệ hợp lý đại biểu các tôn giáo, đại biểu tái cử, đại biểu trẻ tuổi, đại biểu là các nhà khoa học, trí thức, văn nghệ sĩ, đại biểu xuất thân từ công nhân, nông dân, doanh nhân, đại diện các hiệp hội, nghiệp đoàn về các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh.

 (Theo VŨ DUNG – QĐND)

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.