Thứ sáu Ngày 14 Tháng 06 Năm 2024, 12:02:21

Hội nghị Ngành Tài chính Quân khu năm 2017

Ngày đăng: 08/12/2017

QK2- Sáng 8-12, được sự ủy quyền của Tư lệnh Quân khu, Đại tá Hoàng Hữu Thanh, Trưởng phòng Tài chính chủ trì hội nghị Ngành Tài chính Quân khu năm 2017.

Đại tá Hoàng Hữu Thanh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tài chính năm 2017.

Các đại biểu dự hội nghị.

Năm 2017, cơ quan tài chính đã làm tốt vai trò tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu và cấp ủy, chỉ huy các cấp trong lãnh đạo công tác tài chính đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, phân công cá nhân phụ trách; công khai, dân chủ, minh bạch; phát huy dân chủ trong sử dụng tài chính, tài sản công, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách, cũng như đề cao trách nhiệm, quyền hạn của người đứng đầu. Công tác xây dựng dự toán ngân sách năm theo đúng luật ngân sách nhà nước và chỉ thị, hướng dẫn của Bộ Quốc phòng; phân bổ ngân sách có trọng tâm, trọng điểm… bảo đảm đủ, kịp thời kinh phí cho các nhiệm vụ; thực hiện tốt các chế độ, chính sách hậu phương quân đội; tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản; cấp phát, thanh toán và quyết toán đúng quy định; duy trì nền nếp công tác thanh tra, kiểm tra và phối hợp tốt với kiểm toán nhà nước; thực hiện công khai tài chính, tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng; đẩy mạnh phong trào xây dựng “Đơn vị quản lý tài chính tốt”, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự – quốc phòng năm 2017.

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã thảo luận chỉ rõ những hạn chế cần khắc phục, đề ra những giải pháp tập trung cho việc phân bổ ngân sách; quản lý, điều hành, sử dụng… trong những tháng cuối năm và năm 2018.

Tin, ảnh: TRUNG HIẾU

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.