Thứ ba Ngày 05 Tháng 03 Năm 2024, 01:29:15

Hoạt động CTĐ, CTCT góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới Quốc gia

Ngày đăng: 27/10/2021

QK2 – Sáng 27-10, Ban nghiên cứu Biên soạn Quân khu tổ chức Hội nghị thông qua đề cương Công trình “Tổng kết CTĐ, CTCT của LLVT Quân khu 2 trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo vùng trời Tổ quốc giai đoạn 1975 – 2020”. Thiếu tướng Trần Ngọc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu chủ trì hội nghị. Cùng dự có Thiếu tướng Nguyễn Thắng Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu và các cơ quan chức năng Quân khu.

Thiếu tướng Trần Ngọc Tuấn, Phó Chính ủy Quân khu chủ trì hội nghị.

Thực hiện Chỉ thị 377, ngày 21/4/2020 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về việc nghiên cứu, biên soạn Công trình “Tổng kết CTĐ, CTCT trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo vùng trời Tổ quốc giai đoạn 1975 – 2020”, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu đã chỉ đạo các cơ quan chức năng chuẩn bị, biên soạn đề cương Công trình “Tổng kết CTĐ,CTCT của LLVT Quân khu 2 trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo vùng trời Tổ quốc giai đoạn 1975-2020”, nhằm tổng kết quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức tiến hành toàn diện các mặt CTĐ, CTCT của LLVT Quân khu 2 trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo, vùng trời Tổ quốc; rút ra những bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức hoạt động CTĐ,CTCT trong các nhiệm vụ của LLVT Quân khu.

Thiếu tướng Nguyễn Thắng Xuân, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu phát biểu góp ý xây dựng đề cương công trình.

Theo đó, Tổ thư ký xây dựng đề cương chi tiết, dự kiến phân công, giao nhiệm vụ cho các cơ quan chức năng tổng hợp số liệu, chuẩn bị tư liệu, tài liệu viết, biên soạn công trình. Dự kiến công trình được chia làm 3 phần: Bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo, vùng trời Tổ quốc giai đoạn 1975 – 2020 và nhiệm vụ CTĐ,CTCT của LLVT Quân khu; CTĐ,CTCT của LLVT Quân khu trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo, vùng trời Tổ quốc (1975-2020); Thành công, hạn chế và bài học kinh nghiệm CTĐ,CTCT của LLVT Quân khu trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo, vùng trời Tổ quốc (1975-2020).

Kết luân hội nghị, Đồng chí Phó Chính ủy Quân khu yêu cầu, các cơ quan chức năng, Tổ biên tập chủ động sưu tầm tư liệu, tài liệu, cử cán bộ tâm huyết, có nhiều kinh nghiệm, trình độ viết, biên tập, tổng hợp làm cơ sở hoàn thiện công trình; Quá trình biên tập, soạn thảo công trình cần làm nổi bật vai trò lãnh đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu trong chỉ đạo tổ chức hoạt động CTĐ,CTCT thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo vùng trời Tổ quốc; làm rõ vị trí, vai trò CTĐ,CTCT trong từng giai đoạn sát với đặc thù, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của Quân khu miền núi, biên giới, nhất là trong chiến tranh bảo vệ biên giới, giai đoạn 1979 – 1989. Đồng chí Phó Chính ủy Quân khu nhấn mạnh, đây là Công trình lớn, thời gian dài, yêu cầu cao, do vậy các cơ quan cần chủ động viết đề cương theo sự phân công của Tổ biên tập, đảm bảo chất lượng, tiến độ thời gian, làm cơ sở cho Tổ biên tập tổng hợp thông qua Ban nghiên cứu biên soạn hoàn chỉnh công trình.

Tin, ảnh: ĐÀO DUY TUẤN

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.