Thứ tư Ngày 17 Tháng 04 Năm 2024, 05:37:43

HIỂU SÂU ĐỂ THỰC HIỆN HIỆU QUẢ

Ngày đăng: 01/11/2016

Một trong nhiều nguyên nhân dẫn đến chất lượng, hiệu quả lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ ở các cơ quan, đơn vị, địa phương còn bộc lộ những hạn chế, yếu kém bắt nguồn từ việc cán bộ, đảng viên không nắm được nghị quyết, hoặc nắm không đầy đủ.

Không nắm được nghị quyết, hoặc nắm không đầy đủ nghị quyết không chỉ làm hạn chế đến chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, mà còn là nguyên nhân dẫn đến việc không phát huy hiệu quả sự lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng; đồng thời tạo kẽ hở để những cán bộ, đảng viên thoái hóa, biến chất lợi dụng chức quyền vi phạm nguyên tắc, thu vén lợi ích cá nhân. Thực tế, chất lượng nghiên cứu, học tập nghị quyết không còn là vấn đề mới, càng không phải là vấn đề Đảng chưa nhận thấy, chưa chỉ ra, nhưng vì sao vẫn chưa được khắc phục, sửa chữa?

Lý do dẫn đến tình trạng cán bộ, đảng viên ngại học nghị quyết thì nhiều, nhưng có lẽ xuất phát từ hai phía, đó là người lên lớp và người tiếp thu. Rõ ràng một bộ phận báo cáo viên (người lên lớp) chưa xác định được việc quán triệt nghị quyết khác với đọc nghị quyết. Do vậy, thay vì phân tích, liên hệ làm rõ những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, những vấn đề căn cốt nhất của nghị quyết thì lại chỉ đọc nguyên văn nghị quyết, dẫn đến nhàm chán, không thuyết phục người nghe…

 Đổi mới, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt nghị quyết là biện pháp rất quan trọng xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Ảnh minh họa: tuyengiao.vn.

Đổi mới, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt nghị quyết là biện pháp rất quan trọng xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Ảnh minh họa: tuyengiao.vn.

Cán bộ, đảng viên là người trực tiếp thực hiện nghị quyết, trong khi đại đa số nghiêm túc tiếp thu, quán triệt các nghị quyết của Đảng thì một bộ phận cán bộ, đảng viên lại thờ ơ, xem nhẹ hoặc viện lý do vắng mặt trong các đợt sinh hoạt, học tập nghị quyết. Có người cho rằng, mình là cấp ủy, thì không cần phải nghe phổ biến nghị quyết. Lại có suy nghĩ: Đảng viên thường thì cần gì phải học nghị quyết. Cấp ủy triển khai thế nào, mình thực hiện đúng như thế… Do đó dẫn đến tình trạng, không ít cấp ủy, tổ chức đảng triển khai việc học tập nghị quyết hết sức qua loa, đại khái, gọi là có tổ chức, có tham gia.

Từ thực tế trên, văn kiện Đại hội XII của Đảng nêu rõ: “Đổi mới mạnh mẽ công tác giáo dục lý luận chính trị, học tập nghị quyết của Đảng. Thực hiện nền nếp việc bồi dưỡng lý luận, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, đặc biệt là cấp Trung ương. Tiếp tục đổi mới hệ thống chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị theo hướng nâng cao chất lượng, chú trọng tính hiệu quả và phù hợp với từng đối tượng”.

Như vậy, để chữa căn bệnh hình thức, qua loa, đại khái trong học tập, quán triệt nghị quyết, theo các chuyên gia về xây dựng Đảng thì đầu tiên cần phải thay đổi tư duy nhận thức của đội ngũ cán bộ chủ chốt, của cấp ủy đảng các cấp và người đứng đầu. Người quán triệt nghị quyết (báo cáo viên) phải thường xuyên được bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Trước khi quán triệt nghị quyết, báo cáo viên phải nghiên cứu, hiểu thấu đáo, sâu sắc từng vấn đề cơ bản của nghị quyết, nắm vững bối cảnh nghị quyết ra đời để khi truyền đạt làm rõ được những nội dung cốt lõi của nghị quyết, giúp người nghe dễ hiểu, dễ nhớ.

Cần đổi mới mạnh mẽ học tập, quán triệt nghị quyết theo tinh thần thiết thực, hiệu quả; khuyến khích các cơ quan, đơn vị áp dụng phương pháp truyền đạt nêu vấn đề, gợi mở để người nghe chủ động nghiên cứu, quán triệt, nắm vững, hiểu sâu nội dung nghị quyết; sử dụng các phương tiện thông tin hiện đại để mở rộng số lượng người được nghe truyền đạt. Có kế hoạch hành động cụ thể, rõ ràng, có lộ trình, thời gian thực hiện, bảo đảm điều kiện thực hiện, phân công rõ người, rõ việc, tránh rập khuôn, sao chép, sơ lược, qua loa, làm cho xong chuyện. Bên cạnh đó, lãnh đạo, chỉ huy các cấp cần đổi mới phương pháp quản lý, đánh giá chất lượng việc học tập đi vào thực chất; làm rõ mức độ nhận thức của người học đối với những nội dung cơ bản, những điểm mới của nghị quyết và năng lực vận dụng nghị quyết vào tổ chức thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Đổi mới, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt nghị quyết không chỉ góp phần nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ, mà còn là biện pháp rất quan trọng xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị; khắc phục tình trạng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ…

(Theo QĐND)

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

go top