Thứ sáu,22/06/2018 | 08:53:21 GMT+7

Hiệu quả công tác kế hoạch đầu tư và xây dựng cơ bản trong LLVT Quân khu

Ngày đăng: 30/08/2017

                                                                                                                              Thiếu tướng HOÀNG NGỌC DŨNG

                                                                                                                                          Phó Tư lệnh Quân khu

Những năm gần đây, công tác kế hoạch đầu tư và xây dựng cơ bản được Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát và quyết liệt. Căn cứ vào chỉ tiêu, hạn mức ngân sách Bộ Quốc phòng giao, Quân khu phân bổ vốn đầu tư được thực hiện theo hướng tập trung, đẩy nhanh tiến độ thi công công trình trọng điểm, các công trình chuyển tiếp, chỉ mở mới các dự án, công trình thật sự cần thiết. Nhờ vậy, doanh trại các đơn vị trong toàn Quân khu ngày càng khang trang; quy hoạch hợp lý, công năng phù hợp với thực tiễn hoạt động của bộ đội, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội chính quy, từng bước hiện đại.

Xây dựng doanh trại chính quy xanh, sạch, đẹp ở Trung đoàn 174,
Sư đoàn 316.

Đảng ủy Quân khu đã Ban hành Quy chế lãnh đạo công tác kế hoạch và đầu tư nhiệm kỳ 2015-2020; đã phổ biến, quán triệt quy chế này đến đảng ủy cấp cơ sở trở lên. Quân khu tổ chức giao kế hoạch ngân sách cho cơ quan, đơn vị đúng chỉ tiêu ngân sách được giao, thực hiện kịp thời, công khai trong phân bổ, sử dụng đúng mục đích. Việc phân bổ nguồn vốn theo kế hoạch hằng năm được thông qua Thường vụ Đảng ủy Quân khu trước khi Tư lệnh Quân khu ký Quyết định phân bổ kế hoạch vốn cho các cơ quan, đơn vị trong Quân khu. Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Quốc phòng về việc xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020. Quân khu đã triển khai đến các đầu mối đơn vị, đã lập kế hoạch đầu tư xây dựng trung hạn 2016-2020. Kế hoạch của các đơn vị xây dựng đã được thông qua Đảng ủy, chỉ huy các đơn vị trình Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh xem xét, báo cáo Bộ Quốc phòng phê duyệt bảo đảm chất lượng, đúng thời gian quy định.

Công tác giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định nghị định Chính phủ; thông tư; chỉ thị của Bộ Quốc phòng về thực hiện chế độ giám sát, đánh giá đầu tư. Quân khu đã chỉ đạo các chủ đầu tư giám sát, đánh giá đầu tư định kỳ 6 tháng, hằng năm theo quy định, bảo đảm chất lượng. Bộ Quốc phòng đã tổ chức giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư từ tháng 1-2016 đến tháng 3-2017, qua kiểm tra Quân khu được Bộ Quốc phòng đánh giá cao trong tổ chức thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư.

Công tác lập và quản lý quy hoạch xây dựng doanh trại đã có nhiều đổi mới trong việc tổ chức lập, thẩm định, quản lý quy hoạch, đặc biệt là vận dụng thiết kế mẫu của Bộ Quốc phòng nên quy hoạch của các đơn vị được thống nhất về quy mô, công năng sử dụng, phù hợp địa hình nơi đóng quân. Trong phê duyệt quy hoạch đã có sự thống nhất, trao đổi giữa các cơ quan tham mưu, chính trị, hậu cần, kỹ thuật nên phân khu chức năng hợp lý, đúng quy định của các ngành.  Đã gắn xây dựng quy hoạch với các tiêu chí của phong trào thi đua “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy xanh – sạch – đẹp”. Qua kiểm tra, nhiều đơn vị đạt được quy hoạch với chất lượng tốt: Tiểu đoàn 7/Sư đoàn 316; các huyện của Bộ CHQS 9 tỉnh.

Công tác quản lý chất lượng công trình, đấu thầu, Bộ Tư lệnh Quân khu và các cơ quan chức năng thường xuyên tổ chức kiểm tra giám sát đầu tư, đôn đốc tiến độ thi công các công trình trong toàn Quân khu, đặc biệt là các công trình trọng điểm, các đơn vị xa. Qua kiểm tra đã kịp thời phát hiện, xử lý, chấn chỉnh các sai sót của các bên tham gia thi công. Từ 2016 đến 3/2017, Quân khu đã tổ chức lựa chọn 942 gói thầu, bao gồm các hình thức rộng rãi, hạn chế, chỉ định thầu…. Qua đó, đã tiết kiệm được 53,175 tỷ đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 2,35%.

Công tác quản lý hồ sơ, thủ tục trong XDCB được đặc biệt quan tâm, đi vào nền nếp thống nhất từ cơ quan đến đơn vị, bảo đảm khoa học. Hằng năm, Quân khu tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng cơ bản, để giúp chỉ huy đơn vị và cán bộ làm công tác chuyên môn được cập nhật những văn bản mới. Nhiều dự án, hạng mục công trình xây dựng vượt tiến độ, đảm bảo chất lượng, kỹ mỹ thuật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của bộ đội như dự án đầu tư xây dựng doanh trại Tiểu đoàn 7 (Trung 98); Tiểu đoàn 5 (Trung đoàn 148) Sư đoàn 316; Khối nhà điều trị Bệnh viện Quân y 109; Nâng cấp Bệnh viện Quân y 6. Nhà trung tâm Chỉ huy Bộ CHQS tỉnh Vĩnh Phúc…

Nhờ làm tốt công tác kế hoạch đầu tư và xây dựng cơ bản, diện mạo từ cơ quan đến đơn vị có bước thay đổi căn bản và toàn diện, hệ thống doanh trại ngày càng khang trang, hiện đại, chính quy, xanh, sạch, đẹp, đời sống của cán bộ, chiến sĩ được nâng lên, tiêu biểu là các chương trình đầu tư cho các tiểu đoàn bộ binh đủ quân, các ban CHQS cấp huyện, các bệnh viện, chương trình xóa nhà cấp 4 xuống cấp nghiêm trọng, chương trình nhà công vụ; nhiều đơn vị đã được đầu tư hoàn chỉnh đồng bộ theo thiết kế mẫu của Bộ Quốc phòng, đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ LLVT quân khu được nâng lên một bước; đã góp phần đẩy mạnh việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp”.

Trong những năm tới, trước tình hình thế giới và khu vực dự báo sẽ có những diễn biến phức tạp, quan điểm của Đảng về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới có sự phát triển với nhiều nội dung mới. Nguồn vốn đầu tư từ Ngân sách Nhà nước cho quốc phòng hạn hẹp và giảm so với những năm trước. Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu sẽ tập trung thực hiện một số nội dung sau:

Thực hiện nghiêm quy chế lãnh đạo của Đảng ủy Quân khu về lãnh đạo công tác kế hoạch đầu tư và xây dựng cơ bản. Trong đó tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, chỉ huy đơn vị đối với công tác kế hoạch đầu tư và xây dựng cơ bản. Thường xuyên đánh giá, rút kinh nghiệm trong quá trình triển khai các dự án. Tiếp tục bồi dưỡng, giáo dục, quản lý đội ngũ cán bộ, nhân viên làm việc trong lĩnh vực xây dựng cơ bản có phẩm chất đạo đức tốt, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, có tinh thần trách nhiệm cao, có năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước và quy định của Bộ Quốc phòng về quản lý đầu tư xây dựng.

Các cơ quan, đơn vị xây dựng quy chế bổ sung, điều chỉnh lãnh đạo đối với các công tác kế hoạch đầu tư và xây dựng cơ bản. Thường xuyên cập nhật các văn bản chế độ chính sách thay đổi đối với công tác XDCB. Đặc biệt các đơn vị phải tổ chức quán triệt các quy định mới, tập trung vào các thông tư, văn bản Bộ Quốc phòng mới ban hành. Cắt giảm những nội dung, hạng mục dự án chưa phù hợp với quy hoạch, hoặc kém hiệu quả. Thực hiện tiết kiệm 10-15% tổng mức đầu tư.

Thực hiện các quy định về đấu thầu, chỉ định thầu, lựa chọn các nhà thầu có đủ năng lực trình độ, uy tín, để thực hiện các gói thầu. Kiên quyết không cho các nhà thầu tư vấn (khảo sát, thiết kế, thẩm tra, giám sát..) và nhà thầu thi công, mua sắm trang thiết bị kém chất lượng, không bảo đảm tiến độ tham gia đấu thầu các công trình của Quân khu.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *