Thứ tư Ngày 17 Tháng 04 Năm 2024, 03:29:48

Hiện vật và bố cục trưng bày tại Bảo tàng Quân khu 2

Ngày đăng: 01/06/2021

QK2 – Bảo tàng Quân khu 2 được thành lập theo quyết định số 1129 ngày 14/10/1979 của Bộ Tư lệnh Quân khu.

– Bảo tàng Quân khu hiện nay lưu giữ, bảo quản 8.680 tư liệu, hiện vật; trưng bày 1.850 tư liệu, hình ảnh và hiện vật. Tổng diện tích trưng bày 2.800 m2. Bao gồm:

Phần thứ nhất (Khánh tiết): Sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Chủ tịch Hồ Chí Minh với Lực lượng vũ trang Quân khu 2; Khái quát thành tích chiến đấu và chiến thắng của Lực lượng vũ trang Quân khu 2; Những phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước trao tặng cho Lực lượng vũ trang Quân khu 2.

Phần thứ hai: Địa bàn chiến lược quan trọng, truyền thống đấu tranh kiên cường.

Phần thứ ba: LLVT Quân khu 2 trong kháng chiến chống Pháp (1945 – 1954).

Phần thứ tư: LLVT Quân khu 2 trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954 – 1975).

Phần thứ năm: LLVT Quân khu 2 trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Phần thứ sáu: LLVT Quân khu 2 làm tròn nghĩa vụ quốc tế.

Phần thứ bảy: Vinh danh (Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu qua các thời kỳ.

KB

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.