Thứ tư Ngày 24 Tháng 04 Năm 2024, 12:32:34

Góp phần tham mưu hiệu quả chủ trương, biện pháp nâng cao chất lượng công tác

Ngày đăng: 21/02/2024

QK2 – Sáng 21/2, Trường Quân sự Quân khu tổ chức khai giảng Khóa 10 – Bồi dưỡng kiến thức quân sự; Khóa 25 – Đào tạo SQDB Trinh sát bộ binh; Khóa 23 – Đào tạo SQDB chính trị năm 2024 cho hơn 200 học viên. Tới dự và chủ trì buổi lễ có Đại tá Dương Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường Quân sự Quân khu.

Toàn cảnh Lễ khai giảng.

Trong thời gian 3 tháng, các học viên được bồi dưỡng, nghiên cứu những nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; chủ trương, chính sách, đường lối quân sự – quốc phòng của Đảng, chiến lược bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới; Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam; nội dung, biện pháp, hình thức, kỹ năng tiến hành CTĐ, CTCT ở đơn vị cơ sở… Qua đó giúp đội ngũ cán bộ, học viên nắm chắc cơ chế Đảng lãnh đạo Quân đội tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt; vai trò của công tác chính trị, tư tưởng trong Quân đội; nhận thức sâu sắc về, âm mưu, thủ đoạn mới của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam, góp phần nâng cao cảnh giác, phòng chống có hiệu quả chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch…; góp phần tham mưu hiệu quả chủ trương, biện pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng các tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, “Mẫu mực, tiêu biểu”, các tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc, cũng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân.

Tin, ảnh: NGUYỄN THỦY

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.