Chủ nhật Ngày 19 Tháng 05 Năm 2024, 01:57:17

Giá trị to lớn của Cách mạng Tháng Tám 1945

Ngày đăng: 19/08/2023

Bài 2: Bài học từ thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám

QK2 – Có nhiều bài học được rút ra từ thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945, nhưng chung quy lại, vấn đề cơ bản và cốt lõi nhất là bài học xây dựng lực lượng “lực lượng lãnh đạo và lực lượng đại đoàn kết toàn dân tộc”. 

Đảng đã nhận lấy vai trò lãnh đạo cách mạng và luôn luôn được tôi rèn qua muôn vàn thử thách khắc nghiệt. 15 năm, Đảng đã trải qua 4 cuộc vận động cách mạng lớn: Cao trào cách mạng 1930-1931; đấu tranh khôi phục phong trào cách mạng 1932-1935; đấu tranh dân chủ 1936-1939; cao trào cách mạng trực tiếp đấu tranh giành chính quyền 1939-1945. 
Sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong Cách mạng Tháng Tám dựa trên đường lối của Đảng với mục tiêu giành độc lập dân tộc và thiết lập chế độ chính trị mới định hướng xã hội chủ nghĩa. Sức hút này tạo thành động lực rõ ràng, mạnh mẽ để nhấn chìm lũ cướp nước và bọn bán nước. Trên thực tế của cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đã tỏ rõ mối quan hệ máu thịt sinh động hơn bao giờ hết. Với cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945, Đảng đã đặt trọn niềm tin vào Nhân dân và Nhân dân đã đặt trọn niềm tin vào Đảng. Đó cũng là lý do tại sao Nhân dân đã tin tưởng trao quyền cho Đảng lãnh đạo và Nhân dân thực sự thoát khỏi kiếp nô lệ, trở thành người chủ của đất nước độc lập, tự do.

Luyện tập phương án SSCĐ ở Lữ đoàn 543.


Bài học của cuộc Cách mạng Tháng Tám vận dụng vào giai đoạn hiện nay cũng đặt ra yêu cầu rất nặng nề, đội ngũ cán bộ, đặc biệt là những cán bộ chủ chốt, người đứng đầu, phải luôn xứng tầm, có quyết tâm chính trị mạnh mẽ, cần thực hiện “nói đi đôi với làm”, cán bộ, đảng viên thực hiện “6 dám” trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. 
Dưới ánh sáng đường lối đổi mới của Đảng, cùng với những thành tựu to lớn giành được của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta, 77 năm qua, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trên địa bàn Quân khu đã kiên cường vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, bảo vệ vững chắc biên giới, lãnh thổ quốc gia; nỗ lực khắc phục hậu quả chiến tranh và tập trung xây dựng, điều chỉnh thế trận quốc phòng, thế trận an ninh nhân dân bảo vệ Tổ quốc phù hợp điều kiện mới; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của Nhà nước đối với lĩnh vực quân sự, quốc phòng; đồng thời, đấu tranh ngăn chặn, đập tan mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. 
LLVT Quân khu luôn chăm lo xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; tiếp tục đẩy mạnh xây dựng lực lượng theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn Tây Bắc Tổ quốc và bồi đắp thêm truyền thống vẻ vang “Trung thành, tự lực, đoàn kết, anh dũng, chiến thắng” của LLVT Quân khu. Với những thành tích đặc biệt xuất sắc trong thời kỳ đổi mới, LLVT Quân khu được Đảng, Nhà nước ta và nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tặng thưởng nhiều huân chương cao quý. Trong quá trình đó, Quân khu đã đúc kết và phát huy những bài học kinh nghiệm quý báu đó là: Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu luôn tập trung xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; coi đây là nhân tố quyết định thắng lợi trong mọi hoạt động của LLVT Quân khu. Thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng XIII của Đảng, Quân khu tích cực đổi mới hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị đi vào chiều sâu, hướng về cơ sở, với phương châm xây dựng lực lượng chính trị là trọng tâm, xây dựng tổ chức đảng TSVM là khâu then chốt. 
Đi đôi với xây dựng đội ngũ cán bộ, kiện toàn tổ chức chỉ huy, Quân khu tập trung chỉ đạo các tổ chức đảng thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu mà Đại hội Đảng các cấp đã xác định; kết hợp chặt chẽ giữa lãnh đạo về chính trị, tư tưởng, tổ chức với hướng dẫn hành động trong nâng cao ý chí, xây dựng trách nhiệm chính trị và nêu gương, củng cố quyết tâm chiến đấu cho bộ đội; vì vậy, LLVT Quân khu luôn kiên cường, dũng cảm trong chiến đấu, bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc và thành quả xây dựng chủ nghĩa xã hội trong thời kỳ đổi mới đất nước. 
Những năm gần đây, nhiệm vụ của Quân khu rất nặng nề. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, Quân khu đã điều chỉnh lực lượng theo Quyết định của Bộ Quốc phòng; đồng thời, củng cố thế trận phòng thủ trên toàn tuyến biên giới, xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân, gắn kết các khu vực phòng ngự với kế hoạch xây dựng tỉnh, huyện thành KVPT vững chắc. Thường xuyên tổ chức diễn tập, luyện tập sát yêu cầu nhiệm vụ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả; đồng thời đẩy mạnh công tác nghiên cứu và ứng dụng khoa học quân sự, từng bước ứng dụng chuyển đổi số vào hoạt động thực tiễn; tập trung đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất và xây dựng doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp. Cùng với đó xây dựng lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên có chất lượng cao; ưu tiên quân số cho đơn vị làm nhiệm vụ SSCĐ, đơn vị ở địa bàn trọng điểm, khu vực biên giới. Nâng cao chất lượng bảo đảm công tác hậu cần, kỹ thuật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của LLVT Quân khu.
Công tác huấn luyện chiến đấu luôn bám sát phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, tập trung huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát đối tượng tác chiến và nhiệm vụ, địa bàn trong KVPT. Kết quả huấn luyện hằng năm 100% đạt yêu cầu, có hơn 80% trở lên khá, giỏi. DQTV được huấn luyện theo phương châm “cơ bản, thiết thực, chất lượng”, sát với yêu cầu nhiệm vụ QP-AN của từng địa phương.
Quân khu thường xuyên quán triệt quan điểm, đường lối đối ngoại của Đảng; chỉ đạo Bộ CHQS các tỉnh biên giới duy trì chế độ giao ban với địa phương nước Bạn, kịp thời giải quyết vấn đề phát sinh và hợp tác đấu tranh với âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và tội phạm, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, cùng phát triển. 
Bài, ảnh: NGỌC CƯỜNG

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.