Thứ sáu Ngày 14 Tháng 06 Năm 2024, 12:44:10

Đoàn KT-QP 313 thi “đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt”

Ngày đăng: 19/09/2023

QK2 – Ngày 19/9, đoàn công tác Quân khu do Đại tá Nguyễn Hữu Trung, Chủ nhiệm Hậu cần Quân khu làm trưởng đoàn tiến hành chấm thi “Xây dựng đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt” năm 2023 tại Đoàn KT-QP 313. Đoàn chấm thi 4 nội dung: Công tác lãnh đạo, chỉ huy, chỉ đạo và triển khai thực hiện công tác quân nhu ở đơn vị; công tác sẵn sàng chiến đấu; công tác nuôi quân giỏi và công tác quản lý quân nhu tốt.

Kiểm tra bảng công khai tài chính tại bếp ăn cơ quan Đoàn bộ.

Tham quan trưng bày sản phẩm tăng gia sản xuất của Đoàn.

 Theo đánh giá của đoàn công tác, Đoàn KT-QP 313 đã làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm kế hoạch của Quân khu phục vụ hội thi; phát huy nội lực, đầu tư kinh phí và huy động trên 3.500 ngày công của cán bộ, nhân viên tổ chức khai thác vật liệu, sửa chữa hệ thống nhà ăn, nhà bếp, biển bảng chính quy, hệ thống chuồng trại, vườn giàn, cải tạo khu tăng gia tập trung bảo đảm các tiêu chí hội thi. Đơn vị duy trì nghiêm lượng dự trữ vật chất hậu cần; kiện toàn, bổ sung hoàn thiện hệ thống văn kiện SSCĐ theo đúng quy định; quản lý chặt chẽ, bảo đảm đầy đủ các mặt hàng quân nhu, quân trang; đẩy mạnh tăng gia sản xuất, chủ động bảo đảm đủ lượng rau, củ, quả tại chỗ; chăn nuôi đàn gia súc, gia cầm ổn định, góp phần bảo đảm lương thực phẩm tươi, sạch, an toàn phục vụ bộ đội. Đoàn chấm thi của Quân khu  sơ bộ đánh giá đơn vị đạt kết quả giỏi.

Tin, ảnh: THANH NĂM

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.