Thứ bảy Ngày 02 Tháng 03 Năm 2024, 05:47:37

Đảng ủy Sư đoàn 304 quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XIII)

Ngày đăng: 08/12/2023

QK2 – Ngày 7-12, Đảng ủy Sư đoàn 304 tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Đại tá Vũ Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn dự chỉ đạo hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn và đông đủ cán bộ, đảng viên thuộc các cơ quan, đơn vị trong Sư đoàn.

Toàn cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các cán bộ, đảng viên được nghe Đại tá Vũ Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn; Đại tá Trịnh Ca, Phó Bí thư Đảng ủy, Sư đoàn trưởng và Đại tá Nguyễn Ngọc Cảnh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn lần lượt giới thiệu, truyền đạt các chuyên đề về: “Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc”; “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới”; “Tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới”.

Đại tá Vũ Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn phát biểu kết luận hội nghị và thống nhất triển khai thực hiện nghị quyết.

Nội dung các chuyên đề tập trung vào những vấn đề cốt lõi, những điểm mới của các nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII.

Trên cơ sở đó, các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng các nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII tới mọi cán bộ, chiến sĩ trong cơ quan, đơn vị; xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII một cách cụ thể, sát thực.

Tin, ảnh: VŨ DẦN

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.