Thứ bảy Ngày 02 Tháng 03 Năm 2024, 05:14:53

Đảng ủy Quân sự tỉnh Sơn La ra Nghị quyết lãnh đạo năm 2024

Ngày đăng: 30/11/2023

QK2 – Chiều 30-11, Đảng ủy Quân sự tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ năm 2024. Trung tướng Phạm Hồng Chương, Phó Bí Thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu dự, chỉ đạo hội nghị; Đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí Tỉnh ủy, Bí Thư Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La; Thủ trưởng các cơ quan Quân khu; lãnh đạo các sở, ban ngành tỉnh và lãnh đạo, chỉ huy 12 huyện, thành phố trong tỉnh.

Quang cảnh Hội nghị.

Báo cáo đánh giá năm 2023, Đảng ủy Quân sự tỉnh Sơn La đã quán triệt, triển khai, thực hiện nghiêm nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Nổi bật là: Đảng ủy Quân sự tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Duy trì nghiêm chế độ SSCĐ, thường xuyên bổ sung điều chỉnh hệ thống văn kiện SSCĐ, phương án phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; quản lý, sử dụng chặt chẽ đất quốc phòng… Nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập; thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, thông tin, tuyên truyền; phối hợp nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa bàn; xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh trong sạch, vững mạnh.

Trung tướng Phạm Hồng Chương, Tư lệnh Quân khu phát biểu chỉ đạo

Các đại biểu dự hội nghị.

Nhiệm vụ năm 2024, Đảng ủy Quân sự tỉnh Sơn La tập trung triển khai thực hiện hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy Quân khu 2 và Tỉnh ủy về công tác quân sự, quốc phòng. Tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai đồng bộ, hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, quân sự năm 2024, kế hoạch phòng thủ dân sự, diễn tập KVPT các cấp… Nắm, dự báo tình hình, xử trí tốt mọi tình huống và sẵn sàng chiến đấu cao. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, thông tin, định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng trước những vấn đề nhạy cảm, phức tạp; coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị… Tiếp tục triển khai thực hiện chặt chẽ có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định về công tác xây dựng Đảng; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Trung tướng Phạm Hồng Chương, Tư lệnh Quân khu ghi nhận, đánh giá cao kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của tỉnh Sơn La năm 2023. Đồng chí Tư lệnh Quân khu đề nghị, Đảng ủy Quân sự tỉnh Sơn La tiếp tục triển khai, thực hiện đồng bộ, toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2024, tập trung rà soát các mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết đã xác định, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả. Duy trì nghiêm nền nếp, chế độ SSCĐ cao; phối hợp với các lực lượng nắm chắc tình hình, quản lý chặt chẽ tuyến biên giới, địa bàn trọng điểm. Tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng huấn luyện theo Nghị quyết số 1659-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương; Nghị quyết số 05-NQ/ĐU của Đảng ủy Quân khu; tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả các chỉ thị, kết luận của Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu về tăng cường lãnh đạo quản lý chấp hành pháp luật, kỷ luật… Lãnh đạo, chỉ đạo chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng; nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo để xây dựng LLVT và Đảng bộ Quân sự tỉnh trong sạch, vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Tin, ảnh: TRỊNH BÌNH

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.