Thứ ba Ngày 05 Tháng 03 Năm 2024, 03:04:03

Đảng ủy Quân sự tỉnh Lai Châu thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 8, khóa XIII

Ngày đăng: 03/11/2023

QK2 – Sáng 3-11, Đảng ủy Quân sự tỉnh Lai Châu tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Đại tá Thào A Pinh, Phó Bí thư Thường Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh; lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị và toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Quân sự tỉnh.

Quang cảnh hội nghị.

Đại tá Trần Thanh Bình, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Lai Châu thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Đại tá Đặng Vĩnh Thụy, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh Lai Châu quán triệt Chỉ thị số 24-CT/TW, ngày 13-7-2023 của Bộ Chính trị khóa XIII.

Tại hội nghị, Đại tá Trần Thanh Bình, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh đã thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII với các nội dung quan trọng, như: Tình hình kinh tế – xã hội, ngân sách nhà nước năm 2023, kế hoạch năm 2024; kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 3 năm (2024 – 2026) và lộ trình thực hiện chế độ tiền lương mới; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW, ngày 10/6/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về một số vấn đề chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020; tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 12/3/2002 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 25/10/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 6/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng…

Cũng tại hội nghị, Đại tá Đặng Vĩnh Thụy, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh đã quán triệt, giới thiệu Nghị quyết số 34/NQ-TW ngày 9/1/2023 của Bộ Chính trị về một số định hướng, chủ trương lớn triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIII của Đảng; Chỉ thị số 24-CT/TW, ngày 13/7/2023 của Bộ Chính trị “Về bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia trong bối cảnh hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng”; Kết luận số 57-KL/TW ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới.

Tin, ảnh: THẾ THÀNH

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.