Thứ bảy Ngày 02 Tháng 03 Năm 2024, 04:11:14

Đảng uỷ Quân khu thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 8, khóa XIII

Ngày đăng: 18/10/2023

QK2 – Sáng 18-10, Đảng ủy Quân khu tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương (BCHTW) Đảng, khóa XIII. Trung tướng Phạm Đức Duyên, Bí thư Đảng ủy, Chính uỷ Quân khu chủ trì hội nghị. Tham dự có các đồng chí trong Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu.

Trung tướng Phạm Đức Duyên thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 8, BCHTW Đảng (khóa XIII).

Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu trực tiếp thông báo nhanh những nội dung trọng tâm của Hội nghị Trung ương 8, khóa XIII, bao gồm: Tình hình kinh tế – xã hội, ngân sách nhà nước năm 2023, kế hoạch năm 2024; kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 3 năm (2024 – 2026) và lộ trình thực hiện chế độ tiền lương mới; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 25/10/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW, ngày 10/6/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về một số vấn đề chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020; tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 6/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 12/3/2002 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng; công tác cán bộ…

Đại tá Khổng Đình Tám, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu giới thiệu một số Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị.

Quang cảnh hội nghị.

Cũng tại hội nghị, Đại tá Khổng Đình Tám, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu đã giới thiệu Nghị quyết số 34/NQ-TW ngày 9/1/2023 của Bộ Chính trị về một số định hướng, chủ trương lớn triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIII của Đảng và Chỉ thị số 24-CT/TW, ngày 13/7/2023 của Bộ Chính trị “Về bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia trong bối cảnh hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng”; Đại tá Trần Đại Thắng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu giới thiệu Kết luận số 57-KL/TW ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới.

Tin, ảnh: TRỌNG HÙNG

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.