Thứ sáu Ngày 14 Tháng 06 Năm 2024, 01:07:20

Đảng ủy Cục Chính trị tổ chức Hội nghị phiên cuối năm 2017

Ngày đăng: 03/01/2018

QK2 – Chiều 3-1, dưới sự chủ trì của Đại tá Trần Ngọc Tuấn, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Quân khu, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu, Đảng ủy Cục Chính trị tổ chức Hội nghị phiên cuối năm 2017. Thiếu tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu; Thiếu tướng Phạm Đức Duyên, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu dự phát biểu chỉ đạo.

Đồng chí Chính ủy Quân khu phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Năm 2017, Đảng ủy Cục Chính trị đã quán triệt, thực hiện nghiêm nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của trên; chủ động thực hiện tốt chức năng tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai thực hiện nhiệm vụ Công tác Đảng, công tác Chính trị và công tác tư pháp đạt kết quả toàn diện. Nổi bật là: Tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, pháp luật, xây dựng LLVT Quân khu vững mạnh về chính trị; giữ vững nguyên tắc lãnh đạo, nền nếp, chế độ sinh hoạt của các cấp ủy đảng; nguyên tắc, quy chế, quy trình công tác cán bộ; tích cực giải quyết chế độ chính sách theo quy định… Đảng bộ Cục vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; gương mẫu đi đầu trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; không suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống… Cục Chính trị được tặng Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng.

Đồng chí Phó Chính ủy Quân khu phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Chính ủy Quân khu và đồng chí Phó Chính ủy Quân khu ghi nhận và đánh giá cao kết quả của Đảng ủy Cục Chính trị trong năm qua; gợi mở một số nội dung, nhiệm vụ, giải pháp trong năm tới. Theo đó, Cục Chính trị cần tiếp tục khẳng định rõ chức năng, nhiệm vụ và vai trò làm tham mưu ở từng lĩnh vực công tác giúp Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu; thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng; tiêu biểu trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) của Đảng và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; xây dựng tinh thần đoàn kết, mẫu mực; chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai thực hiện nhiệm vụ Công tác Đảng, công tác Chính trị; xây dựng Đảng bộ Cục Chính trị vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Cục Chính trị kết luận hội nghị.

Hội nghị cũng đã thảo luận tham gia đóng góp ý kiến cho tập thể Đảng ủy, Ban Thường vụ và các đồng chí Đảng ủy viên; thống nhất cao về nội dung, nhiệm vụ, những nhóm giải pháp lãnh đạo trong năm 2018; xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm trong quý 1 năm 2018.

Tin, ảnh: TRUNG HIẾU

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.