Thứ ba Ngày 05 Tháng 03 Năm 2024, 02:15:48

Đảng ủy Cục Chính trị quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII)

Ngày đăng: 10/08/2017

QK2 – Sáng 10-8, Đảng ủy Cục Chính trị Quân khu đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) cho toàn thể cán bộ, đảng viên. Đại tá Trần Ngọc Tuấn, Bí thư Đảng ủy Cục, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu chủ trì hội nghị.

Đại tá Trần Ngọc Tuấn, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu phát biểu tại hội nghị.

Đại tá Trần Ngọc Tuấn, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu phát biểu tại hội nghị.

Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII) đã ban hành 03 Nghị quyết: Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 03/6/2017 “Về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 03/6/2017 “Về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 03/6/2017 “Về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước”.

Các đại biểu dự hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị được tiếp thu những vấn đề cơ bản của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII), qua  đó giúp cho các cán bộ đảng viên hiểu sâu và nắm vững những nội dung, vấn đề cốt lõi để vận dụng vào thực tế công tác.Trên cơ sở đó, xây dựng chương trình hành động để đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Tin, ảnh: TRẦN HÀO

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.