Thứ tư Ngày 17 Tháng 04 Năm 2024, 06:48:13

Đảng uỷ Bộ Tham mưu, Cục Hậu cần, Cục Kỹ thuật kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII)

Ngày đăng: 24/02/2017

* Sáng 24-2, Đảng ủy Bộ Tham mưu tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân năm 2016 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Thiếu tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu dự, chỉ đạo hội nghị.

 Đại tá Trần Minh Phong, Bí thư Đảng ủy Bộ Tham mưu, Phó Tham mưu trưởng Quân khu chủ trì hội nghị.

Đại tá Trần Minh Phong, Bí thư Đảng ủy Bộ Tham mưu, Phó Tham mưu trưởng Quân khu chủ trì hội nghị.

Hội nghị thống nhất đánh giá, năm 2016, Đảng ủy Bộ Tham mưu, Ban Thường vụ Đảng ủy đã lãnh đạo quán triệt và triển khai nghiêm túc, đồng bộ các Nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của các cấp; tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả các giải pháp về xây dựng Đảng theo Nghị quyết TW4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tập thể Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy đã thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; ban hành, sửa đổi, bổ sung và tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy chế lãnh đạo, quy chế làm việc theo chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ được phân công; công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy  Đảng các cấp. Bên cạnh đó, tập thể Đảng ủy và từng cá nhân các đồng chí Đảng ủy viên luôn gương mẫu, đoàn kết thống nhất đề cao tinh thần trách nhiệm, kiên quyết đấu tranh với các quan điểm sai trái, biểu hiện suy thoái về đạo đức cách mạng; phát huy trí tuệ tập thể, dân chủ, kỷ luật, nói đi đôi với làm, kịp thời giải quyết những vướng mắc, khó khăn lãnh đạo cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cùng với các ý kiến đóng góp của 39/39 tổ chức Đảng trực thuộc, tại hội nghị, các đại biểu cũng thẳng thắn chỉ rõ những khuyết điểm, nguyên nhân hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện làm công tác tham mưu huấn luyện và giáo dục bộ đội. Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Đảng ủy và từng cá nhân các Đảng ủy viên đã tự phê bình và phê bình nghiêm túc; đồng thời đề ra nhiều biện pháp khắc phục và giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới.

Thiếu tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu phát biểu chỉ đạo.

Thiếu tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Tư lệnh Quân khu biểu dương những cố gắng của Đảng ủy Bộ Tham mưu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2016; đồng thời đề nghị, tập thể Đảng ủy cần tiếp tục lãnh đạo các cơ quan chức năng làm tốt công tác tham mưu, đề xuất các chủ trương, giải pháp trong thực hiện nhiệm vụ theo phân cấp; quá trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phải tiến hành kiểm tra đôn đốc, đề cao tính đấu tranh tự phê bình và phê bình; trực tiếp bám nắm và phát hiện, xử lý kịp thời những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, thiếu tu dưỡng, rèn luyện trong đội ngũ cán bộ, đảng viên…

Tin, ảnh: NGUYỄN ĐÀO

 

* Sáng 24-2, Đảng ủy Cục Hậu cần tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII). Thiếu tướng Vũ Sơn Hoàng, Phó Chủ nhiệm Chính trị QK đến dự; Đại tá Hà Trọng Minh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cục Hậu cần chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Đại tá Hà Thanh Sơn, Chủ nhiệm Chính trị Cục Hậu cần đọc Dự thảo báo cáo kiểm điểm.

Đại tá Hà Thanh Sơn, Chủ nhiệm Chính trị Cục Hậu cần đọc Dự thảo báo cáo kiểm điểm.

Đại tá Hà Trọng Minh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cục Hậu cần chủ trì hội nghị. 

Đại tá Hà Trọng Minh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cục Hậu cần chủ trì hội nghị.

Năm 2016, Đảng uỷ Cục Hậu cần thường xuyên quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị cấp trên và Chỉ lệnh công tác hậu cần của Tư lệnh Quân khu; chủ động làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh QK, kịp thời triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu quả công tác hậu cần trong LLVT Quân khu; trọng tâm là duy trì nghiêm chế độ SSCĐ về hậu cần, bảo đảm kịp thời vật chất, trang bị hậu cần dự trữ SSCĐ đủ số lượng, chất lượng theo quy định; tập thể Đảng uỷ và các đồng chí đảng uỷ viên luôn kiên định vững vàng, đoàn kết thống nhất, có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, đấu tranh ngăn chặn các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Thiếu tướng Vũ Sơn Hoàng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu phát biểu tại hội nghị.

Thiếu tướng Vũ Sơn Hoàng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu phát biểu tại hội nghị.

Đại tá Nguyễn Quốc Việt, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Hậu cần Quân khu thảo luận tại hội nghị.

Đại tá Nguyễn Quốc Việt, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Hậu cần Quân khu thảo luận tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã khẳng định, tập thể Đảng ủy Cục Hậu cần không có suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, không có biểu hiện “tự điễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đồng thời nghiêm túc chỉ rõ những điểm còn tồn tại, hạn chế; xác định trách nhiệm cụ thể của tập thể, cá nhân và bàn biện pháp khắc phục trong thời gian tới. Trong đó, tập trung chỉ đạo các tổ chức đảng xây dựng kế hoạch thực hiện, khắc phục hạn chế sau kiểm điểm; đưa nội dung kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 vào sinh hoạt thường kỳ; tăng cường các biện pháp nắm, quản lý, định hướng và giải quyết những vấn đề nảy sinh về tư tưởng; nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng nền nếp chính quy; kịp thời phát hiện, ngăn chặn những biểu hiện suy thoái; giữ vững và chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; duy trì, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, nhất là chế độ tự phê bình và phê bình.

Với tinh thần thẳng thắng, trách nhiệm và nghiêm túc, Đảng ủy Cục Hậu cần đánh giá cao tinh thần tự phê bình của các đồng chí trong Ban Thường vụ, các đồng chí đảng ủy viên và phân tích làm rõ, gắn trách nhiệm từng đồng chí trong Đảng ủy Cục với chức trách, nhiệm vụ được giao, đồng thời đề xuất biện pháp nâng cao năng lực công tác của các đảng ủy viên thời gian tới.

Tin, ảnh: VĂN DƯƠNG

* Đảng ủy Cục Kỹ thuật: Sáng 24-2, Đảng ủy Cục Kỹ thuật tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân năm 2016 với kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Đại tá Phan Đình Ân, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cục Kỹ thuật chủ trì hội nghị.

Đại tá Phan Đình Ân quán triệt khai mạc hội nghị.

Đại tá Phan Đình Ân, Chính ủy Cục Kỹ thuật quán triệt khai mạc hội nghị.

Đại tá Phan Đình Ân, Bí thư Đảng ủy trao Quyết định của  Đảng ủy Quân khu về việc kiện toàn Đảng ủy Cục Kỹ thuật nhiệm kỳ 2015- 2020 cho đồng chí  Thượng tá Hoàng Văn Khá, Trưởng phòng Quân khí Quân khu.

Đại tá Phan Đình Ân, Bí thư Đảng ủy trao Quyết định của  Đảng ủy Quân khu về việc kiện toàn Đảng ủy Cục Kỹ thuật nhiệm kỳ 2015- 2020 cho đồng chí  Thượng tá Hoàng Văn Khá, Trưởng phòng Quân khí Quân khu.

Hội nghị Đảng ủy Cục Kỹ thuật diễn ra trong không khí thẳng thắn, trung thực, nghiêm túc. Trên cơ sở kiểm điểm của Đảng ủy, Thường vụ năm 2016, lần này Đảng ủy Cục tập trung kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII). Đã làm rõ hơn những ưu điểm trong quá trình quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của các cấp ủy Đảng; vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên nhất là đội ngũ cấp ủy viên, cán bộ chủ trì trong thực hiện các nhiệm vụ và trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4. Phân tích chỉ rõ những khuyết điểm, hạn chế về lãnh đạo thực hiện nền nếp, chế độ công tác kỹ thuật; công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng, công tác giáo dục chính trị, giáo dục pháp luật, nêu gương người tốt, việc tốt; chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; những khuyết điểm, hạn chế theo nghị quyết trung ương 4… là có trách nhiệm của tập thể Đảng ủy, Ban Thường vụ và từng đảng ủy viên; xác định nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm. Tiếp thu làm rõ báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp của cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới.

Đại tá Mai Quế Sơn, Ủy viên Thường vụ, Chủ nhiệm Chính trị Cục Kỹ thuật báo cáo kiểm điểm của Đảng ủy và tổng hợp ý kiến đóng góp của tổ chức đảng cấp dưới.

Đại tá Mai Quế Sơn, Ủy viên Thường vụ, Chủ nhiệm Chính trị Cục Kỹ thuật báo cáo kiểm điểm của Đảng ủy và tổng hợp ý kiến đóng góp của tổ chức đảng cấp dưới.

Thượng tá Nguyễn Duy Thiện, Đảng ủy viên, Chính trị viên kho K5 phát biểu.

Thượng tá Nguyễn Duy Thiện, Đảng ủy viên, Chính trị viên kho K5 phát biểu.

Hội nghị đã đề ra những giải pháp trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị Cục. Đảng ủy, ban Thường vụ và từng đồng chí ủy viên Đảng ủy Cục Kỹ thuật trên cương vị chức trách, nhiệm vụ đã nghiêm túc kiểm điểm và thể hiện kiên quyết, xây dựng kế hoạch khắc phục những khuyết điểm, hạn chế trong thời gian tới có trọng tâm, trọng điểm, nhằm tạo sự chuyển biến vững chắc trong công tác xây dựng Đảng; lãnh đạo cơ quan, đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, góp phần xây dựng LLVT Quân khu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: TRUNG HIẾU

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.