Thứ tư Ngày 06 Tháng 12 Năm 2023, 04:29:25

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ IX (2017-2022) thành công tốt đẹp

Ngày đăng: 09/11/2017

Sáng 9-11, tại Thủ đô Hà Nội, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ IX (2017-2022) đã chính thức khai mạc. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh…

Đến dự Đại hội còn có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; thủ trưởng, nguyên thủ trưởng Tổng cục Chính trị, Bộ Tổng Tham mưu; Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; đại biểu Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng LLVT nhân dân; đại biểu các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, địa phương; đại biểu lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị; đại biểu lãnh đạo, chỉ huy và thủ trưởng cơ quan chính trị các đơn vị đầu mối trực thuộc Quân ủy Trung ương- Bộ Quốc phòng. 450 đại biểu chính thức, đại diện cho hàng chục vạn cán bộ, đoàn viên, thanh niên toàn quân trên khắp mọi miền Tổ quốc đã về dự Đại hội.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Thượng tướng Lương Cường cùng lãnh đạo Tổng cục Chính trị, lãnh đạo Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, trò chuyện với các đại biểu tham dự Đại hội.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Thượng tướng Lương Cường khẳng định, 5 năm qua, công tác Đoàn và phong trào thanh niên (CTĐ & PTTN) Quân đội có sự phát triển toàn diện, vững chắc trên nhiều mặt. Tổ chức Đoàn các cấp được xây dựng vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Thanh niên Quân đội luôn xung kích, đi đầu trong nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, bảo vệ Tổ quốc, giúp dân xóa đói giảm nghèo, phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai, bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhà nước và Nhân dân; xuất hiện nhiều mô hình, điển hình tiên tiến, xuất sắc, gương người tốt, việc tốt, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong tuổi trẻ cả nước và xã hội. Kết quả CTĐ & PTTN Quân đội 5 năm qua tiếp tục khẳng định, dù trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào, thanh niên Quân đội luôn một lòng, một dạ trung thành tuyệt đối với Đảng, với sự nghiệp cách mạng; nêu cao ý chí quyết chiến, quyết thắng, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân.

Thượng tướng Lương Cường phát biểu khai mạc Đại hội.

Đồng chí Chủ nhiệm TCCT nhấn mạnh, Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ IX là Đại hội của hành động, thể hiện niềm tin, bản lĩnh và quyết tâm của tuổi trẻ Quân đội “Kiên định, trí tuệ, xung kích, quyết thắng”. Những quyết định của Đại hội thể hiện ý chí và khát vọng cao đẹp của tuổi trẻ Quân đội được đem trí tuệ, tài năng, sức trẻ xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc, cùng với tuổi trẻ cả nước xung kích, sáng tạo, vì một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, thay mặt Quân ủy Trung ương-Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những thành tích đạt được trong CTĐ & PTTN Quân đội 5 năm qua.

Để CTĐ & PTTN trong Quân đội tiếp tục giành được nhiều kết quả tích cực hơn nữa trong những năm tới, đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu, trước tiên, tuổi trẻ Quân đội cần thường xuyên quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X, nhất là các Nghị quyết, Chỉ thị về công tác thanh niên quân đội trong thời kỳ mới; bám sát mục tiêu, nhiệm vụ của cách mạng, nhiệm vụ của quân đội để xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình hoạt động đúng định hướng, góp phần tích cực vào công tác xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, xứng đáng là lực lượng xung kích, đi đầu trong phong trào thi đua Quyết thắng của Quân đội.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Thứ hai, cần tăng cường hơn nữa công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức về mục tiêu, lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, truyền thống vẻ vang của Đảng, của Đoàn và của Quân đội, xây dựng niềm tin và truyền thụ kinh nghiệm chiến đấu để thanh niên có kiến thức chuyên sâu, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, có khả năng tự lực, tự rèn, thích ứng nhanh với thực tiễn, không ngừng phấn đấu vươn lên làm chủ khoa học, công nghệ, làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại; tu dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, có lối sống văn hóa, trung thực, lành mạnh, đoàn kết, có ý thức tổ chức kỷ luật cao, thực sự tiêu biểu cho bản lĩnh, trí tuệ của thanh niên Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh, đáp ứng với yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Thứ ba, cần tiếp tục chăm lo xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, thực sự là trường học xã hội chủ nghĩa trong Quân đội, đội dự bị tin cậy của Đảng; coi trọng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả sinh hoạt và hoạt động phù hợp với tâm lý tuổi trẻ, phát huy tính chủ động, sáng tạo, tự quản của đoàn viên thanh niên (ĐVTN); chủ động phát hiện, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú, tạo nguồn phát triển đảng viên trẻ, cán bộ trẻ; tích cực củng cố, kiện toàn tổ chức đi đôi với chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn, cán bộ chuyên trách về công tác thanh niên ở các cấp; quan tâm đảm bảo tốt về chế độ, chính sách; phát huy tốt vai trò tham mưu, hướng dẫn, tổ chức thực hiện của Ban Thanh niên Quân đội; phối hợp triển khai hiệu quả Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong Quân đội, giai đoạn 2015 2020.

Thứ tư, cần tiếp tục tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Thanh niên Quân đội rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng” và các phong trào do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động gắn với thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và phong trào thi đua Quyết thắng của Quân đội; đổi mới hoạt động thi đua theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, xung kích vào những nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, khâu yếu, mặt yếu; hướng phong trào thi đua vào nhiệm vụ trọng tâm của Quân đội, nhất là nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ, nghiên cứu khoa học, làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại, chủ động phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng và nhân rộng các mô hình tốt, cách làm hay, sáng tạo, các gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực công tác, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong toàn quân, toàn quốc. Tổ chức Đoàn các cấp phải chủ động phối hợp với các địa phương làm tốt công tác dân vận, tham gia tích cực vào các chương trình an sinh xã hội, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ cứu nạn… góp phần xây dựng cơ sở chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương.

Thứ năm, cần phải thường xuyên tranh thủ sự chỉ đạo, hướng dẫn, giúp đỡ về mọi mặt của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các cơ quan chức năng trong và ngoài Quân đội, cấp ủy, chính quyền và tổ chức đoàn địa phương, phối hợp làm tốt công tác dân vận, xây dựng cơ sở chính trị, củng cố quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, thực hiện tốt chức năng đội quân công tác, góp phần xây dựng và cũng cố mối quan hệ đoàn kết máu thịt quân, dân và củng cố thế trận lòng dân vững chắc trên từng địa bàn chiến lược. Cấp ủy, chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp cần phải xác định rõ trách nhiệm và quan tâm hơn nữa đến hoạt động của tổ chức Đoàn, chăm lo giải quyết những nguyện vọng chính đáng của thanh niên, tạo điều kiện về thời gian, vật chất và kinh phí cho Đoàn thanh niên hoạt động; đặc biệt, cần tăng cường công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Đoàn có tinh thần nhiệt huyết, trách nhiệm cao, có kiến thức và kỹ năng công tác, làm nòng cốt trong việc nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động công tác Đoàn.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch tặng Thanh niên Quân đội bức trướng với nội dung: “Trung thành, dũng cảm; tâm trong, trí sáng; chủ động, sáng tạo; đoàn kết, kỷ luật; xung kích, quyết thắng”.

Tiếp đó, Đại tướng Ngô Xuân Lịch đã trao tặng Thanh niên Quân đội bức trướng với nội dung: “Trung thành, dũng cảm; tâm trong, trí sáng; chủ động, sáng tạo; đoàn kết, kỷ luật; xung kích, quyết thắng”.

Tại Đại hội, đồng chí Lê Quốc Phong đã phát biểu chúc mừng, đánh giá cao kết quả, chất lượng CTĐ & PTTN Quân đội 5 năm qua, đồng thời nêu lên một số đề nghị để CTĐ & PTTN Quân đội đạt được những thành tích cao hơn nữa trong 5 năm tới. Đồng chí đã trân trọng gửi tới Đại hội lẵng hoa chúc mừng của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Với khẩu hiệu hành động: “Kiên định- Trí tuệ- Xung kích- Quyết thắng”, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ IX có nhiệm vụ: Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị của Tổng cục Chính trị (TCCT) về kết quả CTĐ & PTTN Quân đội 5 năm (2012 – 2017) và xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, nội dung, giải pháp CTĐ & PTTN Quân đội 5 năm tới (2017 – 2022); thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị và dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đoàn của BCH Trung ương Đoàn khóa X trình Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017- 2022; bầu đoàn đại biểu Thanh niên Quân đội dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Báo cáo chính trị của TCCT trình Đại hội cũng như các ý kiến tham luận tại Đại hội thống nhất đánh giá, 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương- Bộ Quốc phòng, TCCT và hướng dẫn của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, trong điều kiện còn có nhiều khó khăn tác động, nhưng CTĐ & PTTN Quân đội có sự phát triển toàn diện, vững chắc, hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu do Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chi Minh Quân đội lần thứ VIII xác định, một số nội dung vượt chỉ tiêu đề ra, nổi bật là: Nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp về CTĐ & PTTN được nâng cao. Cơ chế tiến hành công tác thanh niên trong Quân đội được vận hành đồng bộ, thống nhất, hiệu quả; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, rèn luyện cán bộ, ĐVTN trong tình hình mới; tuyệt đại đa số cán bộ, ĐVTN có bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; 100% cán bộ, ĐVTN hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, trung bình có 80,27% khá, giỏi.

Quang cảnh Đại hội.

Cùng với đó, tuổi trẻ toàn quân đã tổ chức thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Thanh niên Quân đội vươn tới những đỉnh cao”; “Thanh niên Quân đội tiến quân vào khoa học và công nghệ” và các phong trào do Trung ương Đoàn phát động gắn với thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và phong trào thi đua Quyết thắng của toàn quân. Đáng chú ý, hoạt động Giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo” trong Quân đội có sự phát triển mạnh mẽ, qua đó cổ vũ, động viên tuổi trẻ toàn quân phát huy tài năng, trí tuệ. Trong 5 năm qua đã có 5.967 công trình, sáng kiến cấp cơ sở; 1.831 công trình, sáng kiến tham gia cấp toàn quân; có 429 công trình, sáng kiến tham gia FESTIVAL “Sáng tạo trẻ”, giải thưởng “Quả cầu vàng”, VIFOTEC, giải thưởng Khoa học thanh niên…

Cũng trong 5 năm qua, tổ chức đoàn các cấp trong Quân đội tiếp tục được xây dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị. Kết quả phân loại cán bộ đoàn bình quân hằng năm có 98,75% khá, giỏi; 88,91% chi đoàn, 81,71% liên chi đoàn, 81,07% đoàn cơ sở đạt vững mạnh. Đặc biệt, có 70.256 đoàn viên đã được kết nạp vào Đảng.

Công tác phối hợp với tổ chức đoàn địa phương, đơn vị kết nghĩa và hoạt động đối ngoại quân sự được tăng cường, góp phần thực hiện tốt chức năng đội quân công tác của Quân đội và chủ trương hội nhập quốc tế của Đảng, Nhà nước. 5 năm qua, tuổi trẻ Quân đội đã đóng góp hàng triệu ngày công, xây dựng hơn 100km đường bê tông trị giá gần 50 tỷ đồng, nạo vét gần 1.000km kênh mương, xây dựng hơn 200 phòng học ở vùng sâu, vùng xa, biên giới; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 308.000 lượt người; xây 668 ngôi nhà từ mô hình “Ngôi nhà 100 đồng” trị giá hơn 46 tỷ đồng tặng cán bộ, ĐVTN có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình chính sách; hiến tặng 62.434 đơn vị máu; phối hợp tổ chức cho hơn 450.000 lượt học sinh tham gia chương trình “Học kỳ Quân đội”, giúp đỡ hơn 2.800 học sinh đến trường, tu sửa 6.250 nhà văn hóa, điểm vui chơi thiếu nhi; quyên góp, vận động ủng hộ hàng chục tỷ đồng, hàng vạn bộ quần áo, sách vở, đồ dùng học tập, hàng chục tấn hàng hóa, lương thực, thực phẩm, hàng trăm sổ tiết kiệm… giúp đỡ đồng bào vùng thiên tai, bão lụt, biên giới, hải đảo, các em học sinh, các đối tượng chính sách..

5 năm qua, CTĐ & PTTN trong Quân đội tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò là lá cờ đầu trong công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi cả nước, đóng góp tích cực, quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Với những thành tích xuất sắc đạt được, nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức Đoàn, cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong Quân đội đã được Đảng, Nhà nước, Quân đội, các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và các địa phương biểu dương, khen thưởng. Thanh niên Quân đội 5 năm liên tục được nhận Cờ thi đua của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Ban Thanh niên Quân đội vinh dự được Nhà nước trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất (năm 2017).

Đại hội cũng đã thẳng thắn nêu lên những hạn chế, khuyết điểm, chỉ rõ nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm trong CTĐ & PTTN 5 năm qua; đồng thời xác định rõ mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ CTĐ & PTTN Quân đội 5 năm tới, với 3 khâu đột phá, đó là: Nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ, đào tạo, nghiên cứu khoa học và cải tiến kỹ thuật; đổi mới phương pháp, tác phong công tác, nâng cao kỹ năng hoạt động của đội ngũ cán bộ Đoàn, cán bộ đảm nhiệm công tác thanh niên; Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy và thực hiện nếp sống văn hóa.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Thượng tướng Lương Cường cùng lãnh đạo Tổng cục Chính trị, lãnh đạo Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu tham dự Đại hội.

5 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu cũng đã được Đại hội thống nhất xác định rõ, nhằm thực hiện thắng lợi 5 nhóm chỉ tiêu đặt ra, trong đó có một số chỉ tiêu như: 100% cán bộ, đoàn viên, thanh niên được học tập, quán triệt, tuyên truyền về các nghị quyết, chương trình hành động của Đảng, của Đoàn, nhiệm vụ cách mạng, nhiệm vụ đơn vị; có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; có phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, lành mạnh, chấp hành kỷ luật nghiêm, nếp sống chính quy, mẫu mực, ứng xử có văn hóa, sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình, cộng đồng, xã hội; có tinh thần đấu tranh kiên quyết với các luận điệu xuyên tạc, phản động của các thế lực thù địch; an tâm tư tưởng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. 100% cán bộ, ĐVTN được huấn luyện quân sự, chuyên môn nghiệp vụ; chấp hành nghiêm chế độ công tác, trực, SSCĐ và hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi tình huống; kết quả kiểm tra các môn học, huấn luyện 100% đạt yêu cầu, có 85 khá, giỏi trở lên; 100% đơn vị trực thuộc Quân ủy Trung ương- Bộ Quốc phòng có công trình, sáng kiến tham gia Giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo” cấp toàn quân và có nhiều công trình, sáng kiến được ứng dụng hiệu quả trong thực tiễn; hằng năm có 85% tổ chức đoàn trở lên vững mạnh, không có tổ chức đoàn yếu kém; có 80% trở lên cán bộ đoàn khá và giỏi, đoàn viên khá và xuất sắc, không có cán bộ đoàn yếu kém; 100% thanh niên được kết nạp vào Đoàn sau khi huấn luyện chiến sĩ mới; có trên 11% số đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng…

Tại Đại hội, các đại biểu đã tham gia thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ và nhất trí cao thông qua các nội dung quan trọng: Đóng góp vào dự thảo các văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa X trình Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI; dự thảo Báo cáo chính trị của Tổng cục Chính trị tại Đại hội. Đại hội đã bầu 19 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, trình độ và đạo đức, thay mặt hàng vạn cán bộ, đoàn viên, thanh niên Quân đội đi dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XI.

Thiếu tướng Lê Hiền Vân tặng hoa chúc mừng Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XI.

Phát biểu bế mạc Đại hội, Thiếu tướng Lê Hiền Vân, Phó chủ nhiệm TCCT khẳng định, sau 2 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương với tinh thần “Kiên định- Trí tuệ- Xung kích- Quyết thắng”, với ý thức trách nhiệm cao trước Thường vụ Quân ủy Trung ương- Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng TCCT và tuổi trẻ toàn quân, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ IX đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra.

Thiếu tướng Lê Hiền Vân phát biểu bế mạc Đại hội.

Đồng chí Phó chủ nhiệm TCCT yêu cầu, ngay sau Đại hội, các cơ quan, đơn vị cần làm tốt việc phổ biến, tuyên truyền sâu rộng trong toàn quân về kết quả Đại hội; nghiên cứu, quán triệt sâu sắc các văn kiện Đại hội; khẩn trương xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch hành động, khơi dậy phong trào thi đua mạnh mẽ trong tuổi trẻ toàn quân.

Chiều 9-11, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ IX (2017-2022) đã bế mạc và thành công tốt đẹp.

Nguồn QĐND

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

go top