Thứ tư Ngày 17 Tháng 04 Năm 2024, 04:19:20

Đặc trưng cơ bản của phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới

Ngày đăng: 28/03/2022

QK2 – Nghị quyết số 847-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương (QUTƯ) “Về phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới" (Nghị quyết 847) có một nội dung quan trọng được cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đặc biệt quan tâm, đó chính là việc khái quát năm đặc trưng cơ bản của phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong điều kiện hiện nay.

Quân – dân đoàn kết bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới.

“Bộ đội Cụ Hồ” là hiện tượng rất độc đáo, rất riêng của Quân đội nhân dân Việt Nam; là cách gọi rất gần gũi, đậm đà bản sắc dân tộc Việt Nam. “Bộ đội Cụ Hồ” không chỉ là tên gọi trìu mến mà nhân dân dành cho Quân đội mà còn là danh hiệu quý báu của mỗi chiến sĩ cũng như của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tại Nghị quyết 847, Quân ủy Trung ương xác định các đặc trưng cơ bản của phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”. Mỗi quân nhân cần ghi nhớ, thấm nhuần và luôn tự giác phấn đấu thực hiện tốt nhất những đặc trưng cơ bản mà Quân ủy Trung ương đã xác định:

Một là, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân. Kiên định lập trường Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Có ý chí quyết tâm chiến đấu cao, chấp nhận hy sinh, vượt qua khó khăn, gian khổ, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Hai là, có đạo đức cách mạng trong sáng, lối sống trung thực, khiêm tốn, giản dị, chân thành, lạc quan; nói đi đôi với làm, luôn đặt lợi ích của tập thể lên trên lợi ích của cá nhân; không thỏa mãn với thành tích, không chùn bước trước khó khăn, hiểm nguy.

Ba là, tích cực huấn luyện, học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ mọi mặt và kiến thức chuyên môn; có phương pháp, tác phong công tác khoa học, nghiêm túc, trách nhiệm cao; gương mẫu trong công tác, sinh hoạt; kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện suy thoái, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.

Bốn là, có tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; giữ vững nguyên tắc, phát huy dân chủ, tôn trọng và lắng nghe ý kiến góp ý với tinh thần cầu thị. Kỷ luật tự giác, nghiêm minh; gương mẫu chấp hành pháp luật Nhà nước, điều lệnh, điều lệ, chế độ, quy định của Quân đội.

Năm là, chăm lo xây dựng, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ, hết lòng thương yêu đồng chí, đồng đội như anh em ruột thịt; lắng nghe, tôn trọng, học hỏi, giúp đỡ, gắn bó máu thịt với nhân dân, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân. Có tinh thần đoàn kết quốc tế, mở rộng và tăng cường đối ngoại quốc phòng, góp phần tích cực bảo vệ môi trường hòa bình khu vực và thế giới.

Năm đặc trưng cơ bản của phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” được xác định trong Nghị quyết 847 sử dụng văn phong, khái niệm, câu từ, dù đã được hệ thống và khái quát cao nhưng rất giản dị, dễ hiểu, gần gũi với cuộc sống, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ triển khai thực hiện và vận dụng; thể hiện toàn diện từ đặc trưng phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, phẩm chất trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phương pháp phong cách công tác; hành vi ứng xử văn hóa; vừa phát huy đầy đủ, tốt nhất truyền thống, vừa tiếp thu, tiếp cận kiến thức mới… từ đó, tạo điều kiện cho các cơ quan, đơn vị cũng như từng cán bộ chiến sĩ nghiên cứu, vận dụng linh hoạt, sáng tạo, cụ thể hóa thành các mục tiêu, chỉ tiêu phù hợp với từng đối tượng, tính chất nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị.

Việc triển khai tổ chức thực hiện đặc trưng của phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” là vấn đề có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là kế thừa và phát huy phẩm chất truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam, làm cho phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” mãi mãi tỏa sáng là vinh dự, trách nhiệm của mọi cán bộ, chiến sĩ Quân đội hôm nay và mai sau.

ĐỨC ĐÀO

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.