Thứ năm Ngày 22 Tháng 02 Năm 2024, 01:42:06

Chú trọng xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện

Ngày đăng: 02/11/2021

QK2- Sáng 02-11, Thường vụ Đảng ủy Sư  đoàn 316 đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm Ban Thường vụ Đảng ủy trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2021. Trung tướng Phạm Đức Duyên, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu dự, chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có lãnh đạo cơ quan Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Quân khu, thủ trưởng các cơ quan Quân khu và cán bộ các phòng, ban cơ quan Quân khu.

Trung tướng Phạm Đức Duyên, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Báo cáo kiểm điểm của tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Sư đoàn 316 khẳng định: Năm 2021, Ban Thường vụ Đảng ủy Sư đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, tổ chức học tập, quán triệt, thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, toàn diện, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, kết luận của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, cụ thể hóa với nhiều cách làm khoa học, sáng tạo, hiệu quả. Nội bộ Ban Thường vụ luôn đoàn kết, thống nhất, tạo sức mạnh tổng hợp xây dựng Đảng bộ Sư đoàn trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”, có chất lượng tổng hợp, sức mạnh và trình độ sẵn sàng chiến đấu cao, hoàn thành tốt các nhiệm vụ, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc…

Đại tá Nguyễn Ngọc Ngân, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 316 chủ trì kiểm điểm Ban Thường vụ Đảng ủy Sư đoàn trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2021.

Kiểm điểm của Thường vụ Đảng ủy Sư đoàn và các ý kiến tại hội nghị đã nghiêm túc chỉ ra những khuyết điểm, hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, nhất là việc duy trì chấp hành kỷ luật, đồng thời xác định chủ trương, giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên, giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong Đảng…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Trung tướng Phạm Đức Duyên, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu nhấn mạnh, trong thời gian tiếp theo, Ban Thường vụ Đảng ủy Sư đoàn 316 cần tiếp tục phát huy dân chủ, đoàn kết, năng động, sáng tạo; quán triệt sâu sắc, triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu lực, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, kết luận… của các cấp ủy Đảng; đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lãnh đạo chính trị tư tưởng, giáo dục bồi dưỡng lý luận chính trị; triển khai đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 (khóa XII), Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị 87, Chỉ thị 855 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới, Chỉ thị 53 của Thường vụ Đảng ủy Quân khu “Về việc nâng cao trách nhiệm của cán bộ chủ trì các cấp trong LLVT Quân khu”; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đảng viên, tổ chức đảng theo quy định; chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh; xây dựng “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc; xây dựng Đảng bộ Sư đoàn trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”, có chất lượng tổng hợp, sức mạnh và trình độ sẵn sàng chiến đấu cao, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: NGÔ VĂN

 

 

 

 

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.