Thứ năm Ngày 23 Tháng 05 Năm 2024, 12:52:50

Chú trọng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ

Ngày đăng: 04/04/2024

QK2 – Sáng 4-4, các đơn vị Sư đoàn 316 tổ chức sinh hoạt Ngày chính trị, văn hóa tinh thần tháng 4 năm 2024. Lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn dự và đối thoại cùng bộ đội.

Đại tá Bùi Thế Dũng, Phó Sư đoàn trưởng Sư đoàn 316 dự đối thoại dân chủ tại Trung đoàn 148.

Thượng tá Lâm Dũng Tiến, Phó Chính uỷ Sư đoàn dự đối thoại với HSQ, BS tại Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 174.

Buổi sinh hoạt đối thoại dân chủ tại các đơn vị diễn ra trong không khí dân chủ, cởi mở; tập trung vào một số nội dung trên lĩnh vực quân sự, chính trị, hậu cần, kỹ thuật; chế độ, chính sách, đời sống, công tác cán bộ; nền nếp, chế độ, chấp hành kỷ luật, mối quan hệ, phối hợp công tác, quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới ở cơ quan, đơn vị; phát huy dân chủ trong hoạt động lãnh đạo của cấp ủy, quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ của người chỉ huy…

Thượng tá Phạm Hồng Dự, Chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn dự chỉ đạo, đối thoại dân chủ tại Trung đoàn 98.

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm, cán bộ, chiến sĩ đã tập trung thảo luận, trình bày những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc; bày tỏ tâm tư, nguyện vọng của bản thân trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ. Đồng thời đề xuất các nội dung liên quan đến chế độ, chính sách; duy trì chế độ, nền nếp; xây dựng cảnh quan môi trường; bảo đảm vệ sinh an toàn và chú trọng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ; xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tin, ảnh: PHẠM HẢI

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.