Thứ ba Ngày 05 Tháng 03 Năm 2024, 01:15:38

Chủ động, linh hoạt trong công tác dân vận

Ngày đăng: 18/05/2023

QK2 – Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Thấm nhuần lời dạy của Người, Đảng ủy Quân sự tỉnh Lào Cai luôn coi trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, nội dung, hình thức tổ chức thực hiện, đảm bảo không ngừng nâng cao chất lượng, đưa công tác dân vận đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực.

LLVT tỉnh thực hiện công tác dân vận tại xã A Lù, huyện Bát Xát, Lào Cai.

Theo đó, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh thường xuyên làm tốt công tác phối hợp củng cố, xây dựng cấp ủy, chính quyền, tổ chức chính trị, xã hội các cấp vững mạnh, coi trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng, năng lực điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, an ninh của chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị, xã hội. Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh tại các xã, phường, thị trấn, tập trung vào các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, nhằm nâng cao vai trò quản lý, khả năng điều hành của chính quyền cơ sở. Ban CHQS huyện, thị xã, thành phố tham gia giúp đỡ các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn xây dựng cơ sở chính trị và xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển KT- XH. Cơ quan quân sự các cấp làm tốt công tác chỉ đạo lực lượng dân quân tự vệ tham gia các hoạt động giúp đỡ Nhân dân và phân công, giao nhiệm vụ cho cán bộ đơn vị xuống cơ sở tuyên truyền, hướng dẫn Nhân dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế hộ gia đình, kinh tế trang trại. Chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương, tham gia giúp đỡ Nhân dân xây dựng cơ sở hạ tầng, phòng chống dịch bệnh, không di cư tự do, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần tích cực vào việc xoá đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt công tác dân vận, giúp Nhân dân phát triển kinh tế, văn hoá xã hội, xóa đói, giảm nghèo. Phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt hành trình “Quân đội chung tay vì người nghèo”; “Ngày hội bánh chưng xanh” đạt kết quả thiết thực. Thực hiện tốt công tác phòng chống bão lụt, tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai và tai nạn rủi do trên địa bàn, giúp Nhân dân ổn định cuộc sống. Theo đó, 5 năm qua, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh tổ chức 10 đợt hành quân dã ngoại làm công tác dân vận kết hợp với xây dựng nông thôn mới, như: Sửa chữa, dựng mới 150 nhà dân có hoàn cảnh khó khăn; vệ sinh, sửa sang 98 nhà văn hóa; sửa chữa trên 150km và làm mới 18km đường nông thôn; ủng hộ 89 tấn xi măng và 9.000m3 cát sỏi để xây dựng nhà văn hóa, xây dựng trường học, làm nhà bán trú và đường giao thông nông thôn; tặng đồ dùng học tập sách vở trị giá trên 270 triệu đồng; vận động 1.811 lượt học sinh đến trường đúng độ tuổi; tổ chức khám, chữa bệnh cho trên 2.500 lượt người; tham gia xóa 46 hộ nhà tạm, củng cố, sửa 51 nhà ở, 9 trường học; phòng chống lụt bão, khắc phục hậu quả thiên tai với sự tham gia của 4.212 lượt cán bộ, chiến sĩ…

Đặc biệt, Ban Chỉ đạo Điều hành PHHĐ giữa Bộ CHQS tỉnh với MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh xây dựng kế hoạch, chương trình tổ chức các hoạt động công tác dân vận gắn với xây dựng nông thôn mới; trong đó phân công cụ thể đến từng thành viên phát huy tinh thần trách nhiệm, luân phiên chủ trì các hoạt động dân vận tại các xã đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa; Ban Chỉ đạo tỉnh chỉ đạo Ban Chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện bảo đảm phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng và cả hệ thống chính trị ở cơ sở. Đồng thời thường xuyên có sự trao đổi, thống nhất với Ban Dân vận Tỉnh ủy về tình hình, nhiệm vụ công tác dân vận của LLVT tỉnh để tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt kết quả cao nhất.

Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị chủ động tham mưu, phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương làm tốt công tác tuyên truyền cho cán bộ, chiến sĩ, Nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của các cấp về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Qua đó tạo sự chuyển biến về nhận thức, hành động, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ LLVT và Nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Đồng thời kiên quyết đấu tranh với các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá cách mạng nước ta, hoạt động tôn giáo trái pháp luật… Góp phần tăng cường, củng cố lòng tin của Nhân dân với Đảng, giữ vững an ninh chính trị ở cơ sở, động viên Nhân dân hăng hái thi đua lao động sản xuất, phát triển KT-XH gắn với củng cố QP- AN, giải quyết kịp thời các vấn đề nảy sinh ở cơ sở, giữ vững ổn định chính trị, không để xảy ra điểm nóng.

Bên cạnh đó, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy chỉ huy các cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt, học tập nắm vững các quan điểm, chủ trương của cấp trên; cụ thể hóa các phong trào thi đua “Dân vận khéo” và xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” bằng các mô hình cụ thể, như: Bộ đội hành quân dã ngoại kết hợp làm công tác dân vận và xây dựng nông thôn mới; tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành nghiêm đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương; nuôi dê, gà, kết hợp thả cá và nuôi bò lấy thịt, kết hợp trồng cỏ… Qua đó làm chuyển biến sâu sắc về nhận thức và hành động của cán bộ, chiến sĩ; phát huy tốt tinh thần, trách nhiệm trong việc tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách luật pháp của Nhà nước, tích cực phát triển KT- XH, ổn định đời sống, qua đó góp phần củng cố tăng cường đoàn kết, xây dựng mối quan hệ gắn bó máu thịt với Nhân dân, tỏa sáng hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong tình hình mới.

NÔNG XUÂN QUÝ

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.