Thứ bảy Ngày 22 Tháng 06 Năm 2024, 04:34:35

Chủ động, hiệu quả trong công tác dân vận

Ngày đăng: 16/05/2024

QK2 – Kế thừa truyền thống vẻ vang của Quân đội Anh hùng, trải suốt gần 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Phú Thọ luôn xứng đáng là lực lượng chiến đấu, trung thành, chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền địa phương; là những người con ưu tú của nhân dân, được nhân dân nuôi dưỡng, chở che đùm bọc và luôn sẵn sàng chiến đấu, trong bất luận điều kiện hoàn cảnh nào cũng vì nhân dân phục vụ. Nối tiếp truyền thống vẻ vang ấy, LLVT quê hương Đất Tổ hôm nay vẫn mãi là những người tiên phong đến với nhân dân, cùng các lực lượng chăm lo cho dân, để nhân dân từng bước nâng cao đời sống.

Thiếu tướng Nguyễn Sơn Hà, Phó CNCT Quân khu và các đại biểu thăm, kiểm tra công tác khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân xã Yên Dưỡng, huyện Cẩm Khê.

Những năm qua, Đảng ủy Quân sự, Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ luôn xác định tham gia xây dựng nông thôn mới, phòng chống khắc phục thiên tai, dịch bệnh là một nhiệm vụ chính trị, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp với cấp ủy, chính quyền, ban ngành, đoàn thể chính trị – xã hội tiến hành khảo sát tình hình địa bàn, chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện như: Củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở hoạt động hiệu quả; xây dựng các nhà văn hóa ở khu dân cư; đổ đường bê tông nông thôn, nạo vét kênh mương nội đồng; xây dựng nhà tình nghĩa cho các đối tượng chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn… Riêng năm 2023, các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh đã tích cực phối hợp tham gia xây dựng nông thôn mới, phòng chống khắc phục thiên tai ở 225/225 xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh; phối hợp với các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tham gia hàng nghìn ngày công tu sửa, nâng cấp, đổ mới 56km đường giao thông liên thôn; tu sửa, nạo vét 75km kênh mương nội đồng; sửa chữa 18 trường học; nâng cấp 12 nhà văn hoá; giúp nhân dân thu hoạch và chăm sóc 17ha hoa màu sau mưa bão; khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí 475 lượt người; hỗ trợ làm 3 nhà tình nghĩa, 7 nhà đại đoàn kết…

Cùng với đó công tác dân vận của LLVT tỉnh thường xuyên coi trọng việc phát huy sức mạnh của toàn dân tham gia xây dựng phát triến kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, trong đó tập trung thực hiện tốt phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”. Tiêu biểu như các mô hình: “LLVT huyện Đoan Hùng giúp đỡ gia đình DQTV phát triển kinh tế xoá đói giảm nghèo, vươn lên trong cuộc sống”; Mô hình “Dân vận khéo nơi tái định cư” của Ban CHQS Yên Lập; Mô hình “Dân vận khéo trong công tác tuyển quân” của Ban CHQS TP Việt Trì; Mô hình “Dân vận khéo tuyến đường khu dân cư kiểu mẫu” của Ban CHQS Thanh Thuỷ ; Mô hình “Dân vận khéo mẹ đỡ đầu nâng bước em tới trường” của Ban CHQS Phù Ninh; Mô hình “Dân vận khéo Đoàn kết lương giáo, thắm tình quân dân” của Ban CHQS Cẩm Khê; Mô hình “Dân vận khéo Dân quân Tự vệ huyện Thanh Ba huấn luyện phối kết hợp làm công tác Dân vận”…

Công tác dân vận của LLVT tỉnh Phú Thọ đã được cấp ủy, chỉ huy các cấp thường xuyên quan tâm chỉ đạo, triển khai toàn diện, chặt chẽ, hoàn thành tốt và xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, nhất là công tác tham mưu với Tỉnh ủy, UBND và phối hợp chặt chẽ với các huyện, thành, thị. Củng cố xây dựng các tiềm lực và thế trận trong khu vực phòng thủ của tỉnh.

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng xác định chủ trương nhiệm vụ: “Thắt chặt hơn nữa mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng”, từ nhiều năm nay, LLVT tỉnh Phú Thọ đã có những đổi mới về nội dung, hình thức công tác dân vận; làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, luật pháp Nhà nước, tham gia xây dựng cơ sở chính trị; giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh; phòng chống có hiệu quả âm mưu, thủ đoạn “DBHB”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, củng cố lòng tin của nhân dân với sự nghiệp cách mạng của Đảng; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng thế trận “lòng dân” vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đại tá  NGUYỄN TRỌNG LIỄU, Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.