Thứ ba Ngày 05 Tháng 03 Năm 2024, 01:00:50

Chủ động bảo đảm đầy đủ, kịp thời VKTBKT cho các nhiệm vụ trong tình hình mới

Ngày đăng: 16/10/2021

QK2 – Mặc dù còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, ngân sách, vật tư, trang thiết bị bảo đảm, song với tinh thần phát huy nội lực, tích cực khắc phục khó khăn, những năm qua Ngành Kỹ thuật Quân khu đã luôn chủ động tham mưu với Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật, bảo đảm đầy đủ, kịp thời vũ khí, trang bị kỹ thuật cho các nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ của LLVT Quân khu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thủ trưởng BTL Quân khu và Cục Kỹ thuật Quân khu kiểm tra VKTB tại Ban CHQS thành phố Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc).

Hiện nay, Ngành Kỹ thuật Quân khu đang quản lý một số lượng lớn VKTBKT cơ bản đã cũ, thiếu đồng bộ, hư hỏng nhiều, tình trạng kỹ thuật thấp. Hệ thống cơ sở bảo đảm kỹ thuật hàng năm được đầu tư củng cố nhưng chưa bảo đảm đồng bộ, nhiều hạng mục còn thiếu; đội ngũ cán bộ kỹ thuật còn thiếu so với biên chế và thiếu lực lượng kế cận; nhân viên chuyên môn kỹ thuật mất cân đối về ngành nghề, tỷ lệ thợ kỹ thuật có tay nghề cao còn thấp. Ngân sách, vật tư đã được cấp trên quan tâm, đầu tư nhưng chưa đáp ứng được so với nhu cầu… Nhận thức sâu sắc những khó khăn đó, cán bộ, nhân viên Ngành Kỹ thuật Quân khu đã nỗ lực, vượt lên mọi khó khăn; chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường, triển khai toàn diện các mặt công tác, hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.
Hàng năm, Ngành Kỹ thuật Quân khu đã tham mưu với Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu, chủ động phối hợp với các cơ quan Quân khu chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chấp hành nghiêm các mệnh lệnh, quyết định bảo đảm vũ khí trang bị cho các nhiệm vụ. Thực hiện tốt công tác tiếp nhận, cấp phát, thu hồi điều chuyển; thanh, xử lý VKTBKT, đạn dược cấp 5, bom đạn tồn lưu sau chiến tranh bảo đảm an toàn. Thường xuyên duy trì chặt chẽ chế độ bảo đảm kỹ thuật theo quy định, hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch hằng năm. Tổ chức tốt công tác bảo đảm kỹ thuật cho các nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao của LLVT Quân khu, các đơn vị Bộ đội Biên phòng 5 tỉnh biên giới và bảo đảm cho nhiệm vụ phòng, chống lụt bão; tìm kiếm cứu nạn; phòng cháy, chữa cháy; phòng, chống đại dịch Covid-19…
Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu, cấp ủy, chỉ huy các cấp và địa phương; sự giúp đỡ, chỉ đạo, bảo đảm của Tổng cục Kỹ thuật, các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng, hệ thống kho, xưởng cấp chiến dịch đã được quy hoạch và được đầu tư xây dựng cơ bản, có đủ diện tích cất chứa và sửa chữa VKTBKT; kho cấp chiến thuật hàng năm đều được củng cố, nâng cấp, bổ sung trang thiết bị, bảo đảm đủ điều kiện quản lý, cất giữ, sửa chữa VKTBKT; hệ thống hang hầm cất dấu VKTB và các căn cứ HC-KT các cấp đã được khảo sát, quy hoạch chi tiết; hệ thống cơ sở sửa chữa VKTBKT của Quân khu và các đơn vị hàng năm được bổ sung trang thiết bị hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sửa chữa theo phân cấp…
Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị đã tích cực nghiên cứu sáng kiến, cải tiến kỹ thuật vận dụng vào thực tiễn; trong đó có nhiều sáng kiến tham gia hội thi cấp Quân khu, cấp Bộ đạt giải cao, được triển khai ứng dụng có hiệu quả tại đơn vị. Ngành Kỹ thuật Quân khu cũng đã chỉ đạo cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm các văn bản về bảo đảm an toàn VKTBKT và kho tàng, trạm xưởng. Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, giám sát hoạt động chuyên môn cấp cơ sở; VKTBKT được quản lý trên hệ thống máy tính, cất giữ trong tủ, trên giá, để trong nhà kho; tủ súng, nhà kho vũ khí đạn đều được khóa bằng 2 khóa theo quy định, thí điểm thay khóa số tủ súng của các Đoàn KT-QP; duy trì nghiêm quy trình, quy định kiểm tra chất lượng, nghiệm thu VKTB sau sửa chữa. Quản lý chặt chẽ tình hình cơ sở kỹ thuật, cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật; chỉ đạo cơ quan, đơn vị tích cực củng cố, xây dựng chính quy Ngành Kỹ thuật.
Thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” (Cuộc vận động 50), Ngành Kỹ thuật Quân khu  đã tham mưu cho Ban chỉ đạo 50 Quân khu xây dựng kế hoạch, chương trình hành động bám sát nội dung, mục tiêu Cuộc vận động, tình hình thực tiễn tại đơn vị, triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Chính phủ, Bộ Quốc phòng và Quân khu về công tác an toàn giao thông. 

Cán bộ, nhân viên Kho 98, Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ bảo dưỡng VKTB.

Có thể nói, những năm qua Ngành Kỹ thuật Quân khu đã quán triệt và triển khai toàn diện, đồng bộ các mặt công tác, bảo đảm đầy đủ, kịp thời VKTBKT cho các nhiệm vụ. Kết quả trên đã góp phần tô thắm thêm truyền thống “Trung thành – Tự lực – Đoàn kết – Anh dũng – Chiến thắng” của LLVT Quân khu nói chung và truyền thống “Chủ động – Sáng tạo – Tự lực – Tự cường” của Ngành Kỹ thuật Quân khu nói riêng.
Quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội, Quân khu và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cục Kỹ thuật nhiệm kỳ 2020-2025 về lãnh đạo công tác kỹ thuật, trong thời gian tới, Ngành Kỹ thuật Quân khu cần thực hiện tốt một số nội dung chủ yếu sau:
Một là: Chủ động bảo đảm đầy đủ, kịp thời VKTBKT cho các nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Ngành Kỹ thuật Quân khu tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết 382-NQ/ĐUQSTW của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) về “Lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới”; Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 01/8/2017 của Bộ Chính trị về bảo đảm VKTBKT cho QĐND Việt Nam đến năm 2025; cụ thể hóa chương trình hành động thực hiện nghị quyết của Đảng bộ các cấp trong triển khai các mặt công tác kỹ thuật. 
Hai là: Tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu triển khai thực hiện có hiệu quả công tác kỹ thuật sát với yêu cầu nhiệm vụ. Thực hiện nghiêm các quyết định, mệnh lệnh về bảo đảm trang bị, chấp hành nghiêm Chỉ lệnh 14/CL-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về SSCĐ đối với QĐND và DQTV; Chỉ thị 67/CT-TM của TTMT về việc bảo đảm vũ khí, khí tài quan sát đo đạc, quân cụ cầm tay cho Bộ đội Biên phòng; Chỉ thị 15/CT-BQP của TTMT về dự trữ đạn, vật chất hậu cần bảo đảm cho nhiệm vụ SSCĐ. Thường xuyên rà soát, điều chỉnh, bổ sung các kế hoạch BĐKT SSCĐ; ưu tiên bảo đảm VKTBKT có chất lượng tốt, đủ đồng bộ cho nhiệm vụ SSCĐ, diễn tập, phòng chống sự cố, thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; duy trì hệ số Kbđ=1, Kt=1.
Ba là: Quản lý chặt chẽ số lượng, chất lượng, tình trạng đồng bộ VKTBKT, không để xảy ra mất mát, hư hỏng vũ khí, cháy nổ kho tàng, mất an toàn trong huấn luyện, diễn tập. Phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo; huy động mọi nguồn lực tiếp tục củng cố, nâng cấp cơ sở bảo đảm kỹ thuật để đáp ứng yêu cầu khai thác, sử dụng, cất giữ VKTBKT, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu được giao.
Bốn là: Nâng cao chất lượng huấn luyện kỹ thuật, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng kết quả cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 vào phục vụ nhiệm vụ công tác kỹ thuật. Thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Quản lý, khai thác VKTBKT tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”. Đẩy mạnh xây dựng chính quy và xây dựng cơ quan kỹ thuật, cơ sở kỹ thuật vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Tăng cường hoạt động thông tin khoa học kỹ thuật quân sự; phổ biến kịp thời, sâu rộng các ấn phẩm thông tin, tạp chí, kinh nghiệm, giải pháp phục vụ nhiệm vụ các đơn vị. Phối hợp với cơ quan chức năng rà soát, quản lý chặt chẽ lực lượng, phương tiện động viên kỹ thuật, các cơ sở công nghiệp và dây chuyền kỹ thuật đã được đầu tư phục vụ cho động viên công nghiệp; tham mưu khảo sát tiềm lực các cơ sở kinh tế trên địa bàn; thực hiện công tác huấn luyện động viên công nghiệp, phục vụ bảo đảm kỹ thuật tác chiến phòng thủ. Tổ chức kiểm tra, phúc tra lực lượng DBĐV kỹ thuật và huấn luyện theo chỉ tiêu trên giao.

Đại tá TRẦN KIM QUÝ, Chủ nhiệm Kỹ thuật Quân khu
 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.