Thứ tư Ngày 19 Tháng 06 Năm 2019, 11:45:02

Chất lượng mới, diện mạo mới trong phong trào thi đua quyết thắng

Ngày đăng: 08/10/2018

QK2 – Thực hiện Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 5 năm qua, Bộ Tham mưu Quân khu đã triển khai toàn diện, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm các nội dung của công tác thi đua khen thưởng (TĐKT) và phong trào thi đua quyết thắng (TĐQT), tạo động lực tinh thần to lớn, cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Nhìn một cách tổng thể, phong trào TĐQT của Bộ Tham mưu Quân khu đã tập trung nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, quán triệt các quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên. Kịp thời tham mưu, đề xuất cho Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ QS-QP và từng nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất, đạt hiệu quả cao. Chất lượng công tác tham mưu đã được nâng lên, có sự đổi mới, chuyển biến vững chắc nhất là trong xây dựng các văn kiện, kế hoạch, hướng dẫn, cụ thể hóa các nội dung của từng cơ quan, chuyên ngành binh chủng, sát yêu cầu thực tế nhiệm vụ, hướng về cơ sở, đảm bảo ngắn gọn, chính xác và thống nhất; dự báo, đánh giá đúng tình hình; kịp thời xử lý các tình huống không để bị động, bất ngờ, nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, chất lượng huấn luyện của LLVT Quân khu.

Biểu diễn võ thuật tại Lễ Ra quân huấn luyện của Tiểu đoàn 19, Bộ Tham mưu.

Phong trào TĐQT hướng các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt vai trò là cơ quan trung tâm phối hợp hiệp đồng trong việc kiểm tra, hướng dẫn, sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm; bước đầu thực hiện hiệu quả chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020 trong lĩnh vực QS-QP; duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ; đột phá về tổ chức, biên chế, nâng cao chất lượng huấn luyện; tham gia các hội thi, hội thao đạt nhiều giải cao…

Qua thực tiễn tổ chức PTTĐQT đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, thiết thực như: “Mốc thời bình – Điểm tựa pháo binh thời chiến” của Tiểu đoàn 22, “Bay an toàn, Đáp vững vàng, sẵn sàng chiến đấu cao” của phân đội chống khủng bố thực hành nhảy dù Tiểu đoàn 19; “Huấn luyện hăng say, thắng ngay trận đầu” của Đại đội Trinh sát đặc nhiệm Tiểu đoàn 20; “Tuần lễ chính quy” của Đại đội huấn luyện chiến sĩ mới Tiểu đoàn 19, mô hình “Giờ kiểm soát hăng say, Ngày vệ binh mẫu mực” của Tiểu đoàn 15; mô hình "Thanh niên Bộ Tham mưu sáng tạo, quyết thắng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ"…

Các đơn vị chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và nhân dân giúp đỡ hàng ngàn ngày công sửa chữa đường giao thông, kênh mương nội đồng, trường học, tu bổ nghĩa trang liệt sĩ, giúp dân phát triển kinh tế gia đình. Phong trào "Đền ơn, đáp nghĩa", "Uống nước, nhớ nguồn" được triển khai có hiệu quả. Công tác sửa đổi, bổ sung Quy chế thực hiện công tác chính sách trong cơ quan và đơn vị trực thuộc được đồng tình nhất trí. Qua đó góp phần củng cố niềm tin, tăng cường đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân, xây dựng "thế trận lòng dân" ngày càng vững chắc.

Ghi nhận kết quả từ phong trào thi đua, tập thể Bộ Tham mưu được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất (lần 2) nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống (19/10/1946-19/10/2016); 4 tập thể được tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc; 6 đồng chí cán bộ cấp cao được tặng Huân chương Quân công; 56 đồng chí được tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, Nhì, Ba; 6 tập thể được Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Quân khu tặng Cờ thi đua xuất sắc; 165 lượt đơn vị đạt danh hiệu Đơn vị Quyết thắng…

Những năm tới, Bộ Tham mưu tiếp tục đẩy mạnh phong trào TĐQT lên một tầm cao mới với chủ đề "Tự lực, tự cường, đoàn kết, sáng tạo xây dựng Bộ Tham mưu vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao" nhằm xây dựng Bộ Tham mưu vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức; nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu; đoàn kết, phát huy dân chủ, giữ nghiêm kỷ luật, xây dựng chính quy, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, xứng đáng là lá cờ đầu trong phong trào TĐQT của LLVT Quân khu.

Để thực hiện tốt mục tiêu trên cần tập trung những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu sau: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, quán triệt sâu sắc những quan điểm, chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác TĐKT làm cho mọi cán bộ, chiến sĩ, trước hết là cán bộ chủ trì các cấp có nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò to lớn của công tác TĐKT và phong trào TĐQT. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính trị viên, người chỉ huy các cấp đối với công tác TĐKT. Phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, vai trò xung kích, sáng tạo của các tổ chức quần chúng trong thực hiện các phong trào thi đua ở đơn vị. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tiến hành công tác TĐKT và phong trào TĐQT. Kết hợp chặt chẽ giữa phong trào thi đua thường xuyên với các đợt thi đua đột kích, cao điểm… để tạo sự đột phá vào các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, nhất là trong chỉ đạo huấn luyện, diễn tập, SSCĐ, những việc khó, việc mới, khâu yếu, mặt yếu. Chú trọng làm tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng hơn nữa điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt, phổ biến những kinh nghiệm hay, cách làm hiệu quả, sáng tạo trong Bộ Tham mưu. Thường xuyên quan tâm, chăm lo, bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần, động viên cán bộ, chiến sỹ tích cực thi đua. Thường xuyên kiểm tra, đánh giá kết quả, sơ, tổng kết rút kinh nghiệm, biểu dương, khen thưởng kịp thời để phong trào TĐQT thực sự là động lực tinh thần cổ vũ cán bộ, chiến sĩ trong Bộ Tham mưu phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

       Đại tá VƯƠNG KIM ÁNH
Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tham mưu

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *