Thứ tư Ngày 17 Tháng 04 Năm 2024, 03:08:00

Chăm lo xây dựng tổ chức hội phụ nữ vững mạnh

Ngày đăng: 17/10/2017

Thời gian qua, cùng với sự trưởng thành, lớn mạnh của LLVT Quân khu, Hội Phụ nữ các cơ quan, đơn vị cũng không ngừng phát triển vững chắc cả chiều rộng lẫn bề sâu. Các cấp Hội Phụ nữ không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đẩy mạnh phong trào thi đua với phương châm “hướng mạnh về cơ sở” và các nhiệm vụ trọng tâm, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho cán bộ, hội viên… góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Đại biểu tham quan bảng ảnh trưng bày tại Đại hội đại biểu Phụ nữ Quân khu lần thứ V.

Thực tế cho thấy, các cấp Hội Phụ nữ LLVT Quân khu luôn xác định việc xây dựng, phát triển tổ chức hội vững mạnh là nhiệm vụ trọng tâm, từ đó tập trung triển khai nhiều giải pháp để cụ thể hóa. Thượng tá Nguyễn Thúy Vân, Trưởng ban Phụ nữ Quân khu khẳng định: Hội Phụ nữ và đội ngũ cán bộ hội, chi hội, tổ phụ nữ trong Quân khu thường xuyên được kiện toàn theo Quy chế công tác phụ nữ trong Quân đội nhân dân Việt Nam; tập trung xây dựng kế hoạch, phương pháp, tác phong công tác, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; Ban Chấp hành Hội Phụ nữ chủ động làm tốt công tác tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp xây dựng kế hoạch hoạt động phù hợp, sát với đặc điểm, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; tích cực đổi mới nội dung hoạt động, đa dạng hóa các hình thức thu hút, tập hợp hội viên… góp phần chăm lo và bảo vệ ngày càng tốt hơn các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên…

Ban Vì sự tiến bộ của Phụ nữ được củng cố kiện từ Quân khu đến các đơn vị cơ sở theo Quyết định số 105, 106/QĐ- BTL ngày 4-3-2014 của Chính ủy Quân khu về việc kiện toàn và Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ của Phụ nữ Quân khu; đồng thời duy trì hoạt động nền nếp có hiệu quả; thường xuyên coi trọng công tác sơ, tổng kết rút kinh nghiệm để kịp thời có những chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức hoạt động; quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, kết luận của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Nghị quyết của Chính phủ, thông tư, hướng dẫn của Bộ Quốc phòng về công tác Vì sự tiến bộ của Phụ nữ và bình đẳng giới.

Cùng với việc kiện toàn tổ chức hội, công tác bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, hội viên Hội Phụ nữ luôn được chú trọng và quan tâm đúng mức. Trong năm 2017 đã có 117 đồng chí là Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Ban Chấp hành hội phụ nữ cơ sở được tham gia tập huấn bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác hội.

Điểm nổi bật trong công tác Hội và phong trào phụ nữ các cơ quan, đơn vị thời gian qua là Phong trào thi đua “Phụ nữ Quân khu đoàn kết – sáng tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” tiếp tục được triển khai sâu rộng gắn với thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Theo đó, 100% cán bộ, hội viên phụ nữ ký kết giao ước thi đua với các nội dung, chỉ tiêu cụ thể và đăng ký rèn luyện theo tiêu chí “Bốn tốt” (Sức khỏe tốt, phẩm chất tốt, chuyên môn tốt, xây dựng gia đình tốt); tập trung xây dựng, nhân rộng nhiều mô hình thiết thực, thu hút đông đảo hội viên tham gia, như: Ngày tiết kiệm vì phụ nữ khó khăn; tổ, nhóm phụ nữ tiết kiệm; tiết kiệm của bản thân để phần người khó…

Ngoài ra, Hội Phụ nữ các cơ quan, đơn vị tiếp tục duy trì có hiệu quả hoạt động phối hợp với Hội Phụ nữ địa phương trên địa bàn đóng quân. Đặc biệt, duy trì, nhân rộng mô hình “Hội phụ nữ kết nghĩa” với phụ nữ công an và địa phương tham gia hiệu quả Chương trình “Áo ấm vùng cao”; Hội Phụ nữ Bộ CHQS các tỉnh tham gia ủng hộ xây dựng “Mái nhà tình thương”… Phối hợp chặt chẽ với Đoàn Thanh niên, Công đoàn trong các cơ quan đơn vị, địa phương tổ chức 125 buổi gặp mặt, tọa đàm, giáo dục truyền thống, giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao…

Với nhiều cách làm mới, nội dung hoạt động phong phú, thiết thực, công tác hội và phong trào phụ nữ LLVT Quân khu ngày càng đạt được kết quả toàn diện, vững chắc, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của hội viên. Từ đó khẳng định vai trò, vị thế của phụ nữ trong gia đình và xã hội… Đó chính là nền tảng để các cấp Hội Phụ nữ LLVT Quân khu tiếp tục xây dựng, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.

Bài, ảnh: DÂNG TRIỀU

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.