Thứ bảy Ngày 22 Tháng 06 Năm 2024, 03:00:50

Nhân ngày sách Việt Nam 21-4: “Cẩm nang” về phòng chống tham nhũng, tiêu cực

Ngày đăng: 21/04/2023

QK2 – Sách "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là tài liệu vô giá, cuốn “cẩm nang” về phòng chống tham nhũng, tiêu cực dành cho đội ngũ cán bộ, đảng viên nghiên cứu, học tập.

Để giúp người đọc dễ đọc, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ áp dụng, các thông tin, số liệu được biên soạn công phu, đúc kết bằng sơ đồ hóa nhưng vẫn mang đậm tính chính luận. Cùng với đó, các kết luận chỉ đạo của Tổng Bí thư tại các phiên họp, cuộc họp của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực không đăng toàn văn mà chỉ trích những nội dung quan trọng và biên tập theo từng chủ đề, thể hiện quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra đối với công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Sách "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến với Báo Quân khu.

Cuốn sách gồm 612 trang, gần 100 hình ảnh minh họa, được trình bày theo phong cách báo chí, hiện đại, chia thành 3 phần: Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam; nhất quán phương châm “Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm, từ xa, cả ngọn lẫn gốc”; trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt, cụ thể:

Phần thứ nhất: Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam, gồm bài viết tổng quan “Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực: Một việc làm cần thiết, tất yếu; một xu thế không thể đảo ngược!” của Tổng Bí thư đã đánh giá lại công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam từ khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (năm 2013) đến nay; 4 phát biểu kết luận của Tổng Bí thư tại các Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống tham nhũng các năm 2014, 2018, 2020, 2022; và kết luận tại 36 phiên họp, cuộc họp của Ban Chỉ đạo và Thường trực Ban Chỉ đạo.

Phần thứ hai: Nhất quán phương châm – Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, từ sớm, từ xa, cả ngọn lẫn gốc, tuyển chọn 20 bài viết tiêu biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên – công tác luôn được đồng chí Tổng Bí thư dành sự quan tâm đặc biệt dù ở trên cương vị công tác qua các thời kỳ.

Cùng với 14 bài viết về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng từ những năm đầu tiến hành Đổi mới đất nước đến nay và 8 bài viết về rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, trong đó có bài được viết từ những năm 70 thế kỷ XX. Những bài viết này cho thấy tư duy sắc bén, nhãn quan chính trị vượt trội của Tổng Bí thư về “vấn đề căn cơ trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là phòng ngừa từ xa, từ sớm mà trọng tâm là xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đặc biệt là phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, tức là trị tận gốc tham nhũng, tiêu cực”.

Phần thứ ba: Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt, tập hợp, chọn lọc 62 ý kiến đánh giá của các tầng lớp nhân dân, 10 ý kiến của đại biểu Quốc hội và 24 ý kiến của các chính khách, học giả, bạn bè quốc tế, thể hiện sự ghi nhận, ủng hộ, niềm tin tưởng sâu sắc của người dân thuộc mọi tầng lớp, ở mọi vùng miền, lãnh thổ đối với cuộc chiến chống “giặc nội xâm”.

Khi đọc sách, độc giả thấy được sự nhất quán giữa lời nói và làm, sự kiên trì đấu tranh không ngừng nghỉ. Sự thống nhất giữa những trăn trở nhiều năm và hành động quyết liệt trong đấu tranh với tham nhũng, tiêu cực của Tổng Bí thư nhằm xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. Nội dung cuốn sách biểu hiện sự đồng tình, ủng hộ, cổ vũ của các tầng lớp nhân dân, đại biểu Quốc hội, chính khách, học giả nước ngoài đối với công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam.

Qua cuốn sách, bạn đọc trong và ngoài nước hiểu rõ hơn về chủ trương, đường lối và quyết tâm đấu tranh chống "giặc nội xâm", ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm tham nhũng, tiêu cực của Đảng, Nhà nước ta – một cuộc chiến không tiếng súng nhưng vô cùng quyết liệt, cam go. Độc giả nghiên cứu sâu kỹ, đúc kết rồi quan sát hành động của người đứng đầu Đảng ta mới thấy hết sự sâu sắc, thống nhất trên từng chữ, từng câu nói của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Cuốn sách là tài liệu rất giá trị cả về mặt lý luận và thực tiễn, có thể coi là cuốn "cẩm nang" gối đầu giường về công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực cho mỗi cán bộ, đảng viên.

Bài, ảnh: NGỌC CƯỜNG

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.