Thứ sáu Ngày 24 Tháng 05 Năm 2024, 09:00:00

Cách mạng Tháng Mười mở ra con đường giải phóng cho các dân tộc

Ngày đăng: 09/10/2017

Cách mạng Tháng Mười Nga nổ ra và giành thắng lợi đã làm rung chuyển cả thế giới, phá vỡ mắt xích yếu nhất trong dây chuyền của chủ nghĩa đế quốc, đánh dấu bước ngoặt lịch sử vô cùng quan trọng. Đây cũng là lần đầu tiên liên minh công nhân – nông dân – binh lính, dưới sự lãnh đạo của giai cấp công nhân, đã đồng loạt đứng lên lật đổ chế độ Nga hoàng, lập ra Nhà nước Nga Xô viết – Nhà nước công nông đầu tiên trên thế giới.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Giống như mặt trời chói lọi, Cách mạng Tháng Mười Nga chiếu sáng khắp năm châu, thức tỉnh hàng triệu người bị áp bức bóc lột trên trái đất. Trong lịch sử loài người chưa từng có cuộc cách mạng nào ý nghĩa to lớn và sâu rộng như thế. Cách mạng Tháng Mười mở ra con đường giải phóng cho các dân tộc và cả loài người”. Cách mạng Tháng Mười Nga khẳng định sự đúng đắn của chủ nghĩa Mác và sự phát triển sáng tạo của Lênin trong bối cảnh lịch sử mới.

 Thấm nhuần chủ nghĩa Mác – Lênin và từ kinh nghiệm Tháng Mười, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trong tác phẩm “Đường cách mệnh” đã khẳng định: Cách mạng “trước hết phải có đảng cách mạng” để chèo lái con đường cách mạng thành công. Từ nhận thức đó, Người hoạt động không mệt mỏi cho việc thành lập, rèn luyện Đảng ta trên chặng đường hơn 80 năm qua, xác định đúng đắn đường lối cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân, đường lối kháng chiến, đường lối XHCN, đường lối đổi mới. Nhờ vậy con thuyền cách mạng Việt Nam đã vượt qua bao ghềnh thác, giành được những thắng lợi mang ý nghĩa thời đại và đang tiếp tục vững bước trên con đường đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Liên Xô – Liên bang Nga đã đào tạo cho Việt Nam nhiều thế hệ cán bộ chủ chốt, đa ngành, đã và đang phát huy khả năng của mình, góp phần quan trọng trong nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Những công trình mà Liên Xô trước đây giúp Việt Nam như các nhà máy thủy điện Hòa Bình, Trị An, Yaly, cầu Thăng Long, cung văn hóa hữu nghị Việt – Xô, Công ty liên doanh Dầu khí Việt – Xô đã phát huy có hiệu quả, làm nền tảng trong phát triển kinh tế cho Việt Nam, mà còn là dấu ấn sâu sắc về tình hữu nghị Việt – Nga.

Cũng trong thời gian chống chiến tranh phá hoại bằng không quân của đế quốc Mỹ, Liên Xô giúp đỡ trang bị kịp thời nhiều vũ khí, khí tài hiện đại như rađa, tên lửa, máy bay và đào tạo cho quân chủng phòng không – không quân nhiều phi công, sĩ quan rađa, tên lửa có trình độ cao để phục vụ chiến đấu thắng lợi. Đối với chiến trường miền Nam, Liên Xô đã giúp nhiều loại vũ khí hạng nặng như xe tăng, pháo binh, súng bộ binh và hàng vạn xe cơ giới, bảo đảm vận chuyển trên con đường Hồ Chí Minh huyền thoại. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Bác Hồ, sự chỉ huy thiên tài của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp, quân dân ta đã đánh thắng Chiến tranh phá hoại miền Bắc của đế quốc Mỹ, làm nên Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không chấn động địa cầu trên bầu trời Hà Nội trong 12 ngày đêm (tháng 12/1972). Trong thời gian chống Chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, ngoài sự giúp đỡ to lớn về vũ khí, khí tài, Liên Xô còn cử hơn 6.000 tướng lĩnh, sĩ quan, quân nhân thay phiên nhau kề vai sát cánh giúp nhân dân Việt Nam chiến đấu và đã có 13 quân nhân Liên Xô hy sinh trong các trận đánh, 2 thủy thủ hy sinh tại cảng Hải Phòng. Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, sự viện trợ không hoàn lại của Liên Xô cho Việt Nam tính bình quân từ 0,5 đến 2 triệu USD/ngày. Nhân dân Việt Nam mãi mãi biết ơn Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại, biết ơn nhân dân Liên Xô trước đây và Liên bang Nga ngày nay về sự giúp đỡ chí tình và to lớn.

Trong thời đại mới, Đảng ta vẫn tiếp tục lãnh đạo nhân dân vững bước trên con đường lớn của độc lập dân tộc, hội nhập quốc tế, đa dạng hóa và đa phương hóa trong công tác đối ngoại và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đảng, Nhà nước và nhân dân ta quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Điều đó càng chứng minh sự vận động sáng tạo của Đảng ta và được tư tưởng vĩ đại của Cách mạng Tháng Mười soi sáng.

NGỌC CƯỜNG

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.