Thứ năm Ngày 29 Tháng 10 Năm 2020, 06:43:44

Bộ Quốc phòng tập huấn Luật DQTV và Luật Lực lượng DBĐV

Ngày đăng: 09/10/2020

QK2 – Ngày 8-10, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn Luật Dân quân tự vệ (DQTV) và Luật Lực lượng Dự bị động viên (DBĐV). Các đồng chí Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam: Trung tướng Ngô Minh Tiến và Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa đồng chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Quân khu, Thiếu tướng Phạm Hồng Chương, Tư lệnh Quân khu, chủ trì hội nghị; tham dự có các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu…

Toàn cảnh Hội nghị tập huấn luật DQTV, Luật Lực lượng DBĐV tại điểm cầu Quân khu.

Tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật DQTV và Luật Lực lượng DBĐV, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2020. Hai luật này có nhiều quy định mới, đã thể chế đầy đủ đường lối, quan điểm của Đảng và cụ thể hóa Hiến pháp năm 2013, Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Hội nghị được nghiên cứu đầy đủ các nội dung cơ bản Luật DQTV 2019, Luật Lực lượng DBĐV năm 2019; nội dung cơ bản của các Nghị định: Nghị định số 02/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hoạt động phối hợp của DQTV; Nghị định số 72/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật DQTV về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ chính sách đối với DQTV; Nghị định số 03/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc huy động lực lượng dự bị động viên khi chưa đến mức tổng động viên hoặc động viên cục bộ và Nghị định số 04/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định Danh mục phương tiện kỹ thuật dự bị và việc đăng ký, quản lý phương tiện kỹ thuật dự bị…

Hội nghị tập huấn Luật DQTV và Luật Lực lượng DBĐV do Bộ Quốc phòng tổ chức lần này nhằm làm cơ sở để cơ quan, tổ chức, địa phương, đơn vị triển khai thi hành Luật, bảo đảm thống nhất, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp hiệu quả trên phạm vi toàn quốc.

Tinh, ảnh: TRỊNH BÌNH

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *