Thứ ba Ngày 05 Tháng 03 Năm 2024, 12:22:33

Bộ CHQS tỉnh Điện Biên bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho cán bộ đối tượng 3

Ngày đăng: 17/10/2023

QK2 – Ngày 16/10, tại Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 741, Bộ CHQS tỉnh Điện Biên tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho 60 cán bộ đối tượng 3 trong các cơ quan, đơn vị thuộc LLVT tỉnh.

Toàn cảnh buổi khai mạc lớp bồi dưỡng.

Quá trình bồi dưỡng, đội ngũ cán bộ được nghiên cứu, trao đổi các chuyên đề: Tổng quan về các dân tộc ở Việt Nam; pháp luật và chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số; xây dựng hệ thống chính trị cơ sở ở vùng dân tộc thiểu số vững mạnh; công tác quản lý Nhà nước về văn hóa các dân tộc thiểu số; công tác quốc phòng – an ninh ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi và công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số, chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ tôn giáo.

Đại tá Dương Quốc Long, Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh cho biết: Trước yêu cầu nhiệm vụ mới, để nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác dân tộc và công tác dân vận của LLVT tỉnh ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số thì việc bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho cán bộ, QNCN nói chung, cán bộ làm công tác dân vận nói riêng là hết sức quan trọng. Nội dung bồi dưỡng là những tri thức, kiến thức cơ bản về đặc điểm, phong tục tập quán, bản sắc văn hóa đồng bào các dân tộc; quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với đồng bào các dân tộc… Qua đó làm tốt công tác tham mưu, đề xuất với lãnh đạo, chỉ huy cơ quan, đơn vị để triển khai tổ chức thực hiện tốt công tác dân tộc trong tình hình mới.

Tin, ảnh: ĐỨC HẠNH

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.