Thứ tư Ngày 17 Tháng 04 Năm 2024, 03:39:40

Biến thao trường thành “chiến trường” trong diễn tập

Ngày đăng: 16/02/2024

QK2 – Diễn tập được xác định là hình thức huấn luyện cao nhất, mang tính tổng hợp, toàn diện, sát thực tế chiến đấu, nhằm hệ thống lại kiến thức, các nội dung đã huấn luyện và nâng cao năng lực vận dụng lý luận, kiến thức tổng hợp vào thực tiễn chiến đấu; đồng thời, rèn luyện, nâng cao và hoàn thiện năng lực cho người chỉ huy, cơ quan, đơn vị. 

Thiếu tướng Đoàn Quốc Việt, Phó Tham mưu trưởng Quân khu và Đại tá Vũ Ngọc Hai, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 355 kiểm tra Trung đoàn 82 tổ chức diễn tập chỉ huy – cơ quan 1 bên, 1 cấp có một phần thực binh bắn đạn thật năm 2023. Ảnh: TRẦN HÀO

 

Năm 2023 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết số 1659-NQ/QUTW ngày 20/12/2022 của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2023-2030 và những năm tiếp theo. Sư đoàn 355 tập trung thực hiện tốt các khâu đột phá về công tác huấn luyện, rèn luyện thể lực, huấn luyện đêm, huấn luyện bơi; huấn luyện theo nhiệm vụ, diễn tập hiệp đồng theo các tình huống; coi trọng huấn luyện làm chủ các loại vũ khí, trang bị mới, ứng dụng công nghệ thông tin vào huấn luyện, diễn tập và bảo đảm an toàn. Trong điều kiện còn có nhiều khó khăn, đối tượng huấn luyện đa dạng; kinh phí, vật chất còn hạn hẹp, đơn vị ổn định tổ chức, biên chế theo biểu biên chế mới, thao trường huấn luyện chưa được đầu tư xây dựng cơ bản…, nhưng công tác huấn luyện, diễn tập của Sư đoàn vẫn đạt nhiều kết quả rất đáng khích lệ.

Qua diễn tập có thể khẳng định  trình độ tổ chức, chỉ huy, năng lực quản lý, điều hành huấn luyện, diễn tập của cán bộ các cấp ngày càng nâng cao; thực hành huấn luyện cho các đối tượng hoàn thành 100% kế hoạch. Trong đó: Huấn luyện chiến sĩ mới kết quả kiểm tra kết thúc các nội dung 100% đạt yêu cầu, có 83,5% đạt khá, giỏi; chỉ đạo các đơn vị tiếp nhận và huấn luyện QNDB đạt 99,2%, kết quả kiểm tra kết thúc các nội dung 100% đạt yêu cầu, có 79,6% đạt khá, giỏi; huấn luyện các đối tượng khác, quân số đạt 100%, kiểm tra các nội dung 100% đạt yêu cầu, có 87,7% đạt khá, giỏi; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập CH-CQ 1 bên, 2 cấp về động viên với đề mục “Sư đoàn bộ binh chuyển trạng thái SSCĐ; tiếp nhận lực lượng dự bị động viên; tổ chức chuẩn bị và thực hành chiến đấu tiến công vào khu vực địch phòng ngự ở địa hình rừng núi”.

Để có kết quả trên, Sư đoàn đã tập trung thực hiện tốt các giải pháp chủ yếu sau:

Một là, thường xuyên tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp đối với công tác huấn luyện, diễn tập. Đây là giải pháp quan trọng hàng đầu, quyết định việc hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập của Sư đoàn. Hằng năm, sau khi có Chỉ lệnh công tác quân sự, quốc phòng của Quân khu, Sư đoàn tổ chức triển khai quán triệt đầy đủ, nghiêm túc cho các đối tượng. Căn cứ  tình hình thực tế, nhiệm vụ của đơn vị, Sư đoàn ra Mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu cho các đối tượng; trên cơ sở đó, tổ chức đảng các cấp ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo nhiệm vụ này. Thông qua việc kết hợp chặt chẽ giữa lãnh đạo và chỉ đạo đã giúp đánh giá một cách khách quan, toàn diện về kết quả huấn luyện, diễn tập năm trước, từ đó xác định rõ nội dung, chỉ tiêu trọng điểm cần tập trung trong năm tới. Bên cạnh đó, công tác giáo dục, quán triệt cho bộ đội được tiến hành thường xuyên, liên tục trong suốt quá trình huấn luyện, diễn tập, nhằm xây dựng cho bộ đội có ý chí quyết tâm cao, tinh thần khắc phục mọi khó khăn, gian khổ hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập.

Hai là, coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn đội ngũ cán bộ huấn luyện. Để giải quyết khâu then chốt trong nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, thời gian qua Sư đoàn 355 đã có nhiều hình thức giải pháp hiệu quả trong bồi dưỡng nâng cao chất lượng huấn luyện của đội ngũ cán bộ cấp dưới thông qua nhiều hình thức, như: Tổ chức thông qua giáo án, bồi dưỡng cán bộ hằng tuần, tập huấn cán bộ…, là điều kiện thuận lợi để cán bộ huấn luyện có cơ hội trao đổi, trau dồi kiến thức, đồng thời tiếp thu, ứng dụng những mô hình, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong huấn luyện.

Ba là, trước khi bước vào huấn luyện, Sư đoàn chỉ đạo các đơn vị làm tốt công tác chuẩn bị về mọi mặt (con người, cơ sở vật chất và vũ khí, trang bị kỹ thuật). Thường xuyên rà soát lại tổ chức, biên chế, đánh giá đội ngũ cán bộ và có sự điều chỉnh, sắp xếp hợp lý để có đủ khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện. Từng đơn vị tập trung củng cố, bổ sung, làm mới các loại mô hình, học cụ, thao trường, bãi tập, đảm bảo có đủ số lượng, chất lượng cho huấn luyện từng chuyên ngành; trong đó, coi trọng phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và tổ chức hội thi, hội thao mô hình, học cụ huấn luyện. Qua đó, kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích và triển khai ứng dụng những sáng kiến vào huấn luyện của Sư đoàn.

Đặc biệt, xác định rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của diễn tập, Sư đoàn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiến hành công tác chuẩn bị, trong đó tập trung hoàn thành các nội dung: Tổ chức quán triệt và giao nhiệm vụ cho cơ quan, đơn vị; nghiên cứu thực địa, xác định thao trường diễn tập có bắn đạn thật sát với địa hình và thực tế chiến đấu; soạn thảo và thông qua các văn kiện diễn tập theo quy định. Các kế hoạch bắn đạn thật, sơ đồ tình huống, kế hoạch bảo đảm an toàn, kế hoạch tượng trưng, tạo giả được chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ và tổ chức thông qua tại thực địa. Để điều hành diễn tập theo đúng kế hoạch, Sư đoàn đã chủ động hiệp đồng với các lực lượng tham gia; chỉ đạo các đơn vị huấn luyện bổ sung những nội dung mới, nội dung còn yếu và tổ chức rèn luyện bộ đội (hành quân xa, mang vác nặng trong các loại địa hình, thời tiết khác nhau…); coi trọng tổ chức bồi dưỡng cho đạo diễn, quân xanh và lực lượng phục vụ nắm chắc phương án, phương pháp phát tình huống, tạo giả để bộ đội diễn tập sát với tình huống chiến đấu, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Trước khi bước vào diễn tập, Sư đoàn tổ chức kiểm tra toàn diện công tác chuẩn bị của các cơ quan, đơn vị, qua đó chỉ ra những hạn chế để từng đơn vị tiếp tục hoàn chỉnh công tác này.

Bốn là, thực hiện nghiêm túc phương châm huấn luyện “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, vận dụng linh hoạt, sáng tạo “3 quan điểm, 8 nguyên tắc, 6 mối kết hợp” trong huấn luyện. Sư đoàn chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt yêu cầu huấn luyện toàn diện cho các đối tượng (hạ sĩ quan, chiến sĩ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, dự bị động viên, huấn luyện chiến sĩ mới và huấn luyện phân đội), tập trung huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, coi trọng huấn luyện theo yêu cầu tác chiến hiệp đồng quân chủng, binh chủng; huấn luyện sát với thực tế chiến đấu, đối tượng, nhiệm vụ và địa bàn tác chiến; kết hợp giữa huấn luyện, diễn tập với rèn luyện kỷ luật, sẵn sàng chiến đấu và xây dựng chính quy. Trong quá trình huấn luyện, các đơn vị đều bảo đảm nội dung, thời gian, quân số và thực hiện nghiêm các bước huấn luyện (từ thấp đến cao, từ giản đơn đến phức tạp, từ huấn luyện cá nhân đến phân đội, phân đoạn đến tổng hợp…); huấn luyện bộ đội giỏi về kỹ thuật làm cơ sở cho huấn luyện chiến thuật từng ngườ, làm cơ sở cho huấn luyện chiến thuật phân đội.

Các cơ quan, đơn vị thường xuyên coi trọng công tác nghiên cứu nắm chắc âm mưu, thủ đoạn của đối tượng tác chiến; đưa điều kiện tác chiến bằng vũ khí công nghệ cao vào huấn luyện, diễn tập; bám sát thao trường, “Lấy thao trường làm chiến trường” để nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập. Cùng với đó, các đơn vị luôn kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với diễn tập, thực hiện huấn luyện nội dung nào, kiểm tra nội dung đó, huấn luyện chiến thuật cấp nào, tổ chức diễn tập chiến thuật cấp đó. Qua diễn tập, Sư đoàn đã rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm, đồng thời xác định rõ một số chỉ số kỹ thuật, chiến thuật để bổ sung kịp thời vào huấn luyện cho bộ đội.

Năm là, thực hiện hiệu quả hoạt động CTĐ, CTCT trong huấn luyện, diễn tập. Đây là nội dung vô cùng quan trọng quyết định đến chất lượng thực hiện nhiệm vụ huấn luyện và diễn tập. Hằng năm, Sư đoàn xây dựng ý chí quyết tâm, thi đua giữa các đơn vị thông qua phát động các phong trào thi đua huấn luyện, diễn tập từ đó đã tạo không khí thi đua sôi nổi giữa các đơn vị trong Sư đoàn, quyết tâm lập thành tích cao, phát hiện ra những tấm gương tốt, những mô hình mới, cách làm hay, có tính sáng tạo. Bên cạnh đó, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác giáo dục nâng cao nhận thức, xây dựng ý chí quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ và đối tượng huấn luyện đã giúp hình thành cho quân nhân ý chí kiên cường, sẵn sàng “vượt nắng thắng mưa, say sưa luyện tập”. Thông qua đó đã biến hoạt động CTĐ, CTCT thực sự trở thành linh hồn, mạch sống của đơn vị.

Sáu là, coi trọng công tác kiểm tra và sơ kết, tổng kết công tác huấn luyện, diễn tập. Đây là nội dung quan trọng được cấp ủy, chỉ huy các cấp quan tâm và thực hiện ngày càng nền nếp. Sư đoàn và các đơn vị thực hiện kiểm tra theo phân cấp, cả định kỳ và đột xuất theo từng nhiệm vụ, từng giai đoạn huấn luyện, diễn tập; trong đó, coi trọng kiểm tra những nhiệm vụ trọng tâm, phức tạp… Thông qua kiểm tra, cấp trên chỉ rõ những hạn chế, thiếu sót, để đơn vị được kiểm tra rút kinh nghiệm và có biện pháp khắc phục kịp thời.

Công tác sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm huấn luyện, diễn tập của Sư đoàn được tiến hành từ cấp trung đội đến Sư đoàn, theo định kỳ 6 tháng và kết thúc năm, giúp cho lãnh đạo, chỉ huy các cấp đánh giá đúng mức độ hoàn thành nhiệm vụ, thấy rõ những ưu điểm, khuyết điểm, làm cơ sở để xác định phương hướng, nhiệm vụ, biện pháp chỉ đạo cho lần sau. Các cơ quan, đơn vị coi trọng phát huy dân chủ, dành thời gian cho cán bộ, chiến sĩ “nói thẳng, nói thật, nói hết”, kiên quyết không bao che khuyết điểm. Qua đó, tạo được sự đồng thuận cao trong lãnh đạo, chỉ huy, giữa cấp trên và cấp dưới, giữa cán bộ và chiến sĩ; đồng thời, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích, tạo động lực để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của Sư đoàn.

Đại tá VŨ NGỌC HAI, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 355
 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.