Thứ sáu Ngày 24 Tháng 05 Năm 2024, 07:28:51

Bảo đảm đầy đủ, kịp thời, chất lượng VKTBKT, cho các nhiệm vụ

Ngày đăng: 03/02/2019

QK2 – Thấm nhuần lời dạy của Bác, thời gian qua, Ngành Kỹ thuật Quân khu luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Cán bộ, chiến sĩ các đơn vị đã chủ động, sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, khai thác VKTBKT, đáp ứng kịp thời nhiệm vụ SSCĐ, huấn luyện, diễn tập và các nhiệm vụ đột xuất khác… qua đó góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của LLVT Quân khu.
Thực tế cho thấy, địa bàn Quân khu chủ yếu là đồi núi, cơ sở hạ tầng, giao thông tuy đã được đầu tư, củng cố nhưng còn gặp khó khăn; kinh tế chậm phát triển; tình hình an ninh chính trị cơ bản ổn định nhưng vẫn tiềm ẩn những nhân tố mất ổn định, nhất là trên tuyến biên giới. Đặc biệt, Quân khu đang quản lý số lượng lớn VKTBKT cơ bản đã cũ, thiếu đồng bộ, hư hỏng nhiều, tình trạng kỹ thuật thấp… Đó chính là những “rào cản” ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả công tác kỹ thuật của các cơ quan, đơn vị.

Đại tá Nguyễn Thanh Liêm, Chủ nhiệm Kỹ thuật Quân khu kiểm tra công tác bảo quản, bảo dưỡng VKTBKT.

Với sự chủ động, Ngành Kỹ thuật Quân khu đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, kế hoạch, chỉ thị, chỉ lệnh và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của trên, nhất là Nghị quyết 382 của Quân ủy Trung ương về “Lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới” và Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”; thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu và cấp ủy, chỉ huy các cấp về công tác kỹ thuật. Chỉ đạo, hướng dẫn toàn diện, đồng bộ các mặt công tác; bảo đảm đầy đủ, kịp thời, chất lượng VKTBKT cho các nhiệm vụ, VKTBKT làm nhiệm vụ SSCĐ luôn đạt Kbđ=1 và Kt=1, VKTBKT làm nhiệm vụ A tăng từ 0,85 lên 0,88; hoàn thành tốt các chỉ tiêu bảo đảm kỹ thuật theo kế hoạch, đạt từ 105-107%; thực hiện tốt công tác huấn luyện kỹ thuật, công tác xây dựng chính quy ngành, thường xuyên quan tâm củng cố, nâng cấp kho tàng, trạm xưởng; duy trì nghiêm các quy định về quản lý, sử dụng VKTBKT, bảo đảm an toàn tuyệt đối…
Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt công tác tiếp nhận, cấp phát, thu hồi, điều chuyển, dồn dịch VKTBKT, xử lý đạn cấp 5 bảo đảm an toàn (năm 2018 xử lý được 214,3 tấn đạn cấp 5). Huy động nguồn ngân sách địa phương kết hợp với ngân sách quốc phòng triển khai cải tiến, đóng mới tủ súng, giá súng bảo đảm cho các địa phương (198 tủ). Thường xuyên duy trì chặt chẽ chế độ bảo quản, bảo dưỡng theo định kỳ quy định. Các chỉ tiêu về bảo đảm kỹ thuật cho VKTBKT được triển khai tích cực, đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch năm, bảo đảm chất lượng. Tổ chức tốt công tác bảo đảm kỹ thuật cho các nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao và các nhiệm vụ đột xuất khi có tình huống. 

Các đơn vị thực hiện nghiêm chế độ bảo quản, bảo dưỡng VKTBKT.

Mặt khác, các đơn vị thực hiện tốt công tác tập huấn, bổ túc, huấn luyện thường xuyên về công tác kỹ thuật cho các đối tượng và bồi dưỡng, thi nâng bậc thợ kỹ thuật hằng năm theo đúng kế hoạch, chất lượng ngày càng nâng cao. Tổ chức các hội thi kỹ thuật cấp Quân khu bảo đảm an toàn, hiệu quả và tham gia các hội thi toàn quân đạt kết quả cao. Tham gia diễn tập CH-CQ 1 bên 2 cấp trên bản đồ của Quân khu và diễn tập của cấp trên theo đúng kế hoạch. Thực hiện tốt nhiệm vụ chỉ đạo, bảo đảm kỹ thuật trong diễn tập các đơn vị hiệp đồng quân binh chủng tại Trường bắn TB1, các đơn vị chủ lực, diễn tập KVPT các địa phương, đảm bảo an toàn, chất lượng tốt.
Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị tích cực nghiên cứu khoa học kỹ thuật, sáng kiến cải tiến kỹ thuật và ứng dụng các đề tài sáng kiến, công nghệ thông tin phục vụ nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, quản lý VKTBKT tại đơn vị. Theo đó, các đơn vị đã triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ KHKTQS; tích cực nghiên cứu các giải pháp, sáng kiến cải tiến kỹ thuật theo kế hoạch năm 2018 (hoàn thành 17 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đạt 100% kế hoạch năm); lựa chọn các sáng kiến cải tiến kỹ thuật tiêu biểu trưng bày tại Đại hội đại biểu Công đoàn Quân đội lần thứ IX; tham dự các hội nghị Tạp chí Kỹ thuật và Trang bị, Hội thảo thông tin KHKTQS chuyên đề; tham gia viết bài gửi các tạp chí Trang bị Kỹ thuật, Báo Quân khu (18 bài); chấp hành nghiêm chế độ bảo mật thông tin; phổ biến kịp thời các ấn phẩm thông tin, tạp chí, kinh nghiệm, giải pháp phục vụ nhiệm vụ các đơn vị. 
Các đơn vị thực hiện quản lý chặt chẽ, sử dụng có hiệu quả VKTBKT, các cơ sở kỹ thuật, đội ngũ cán bộ, nhân viên CMKT. Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra bảo đảm an toàn VKTB, kho tàng, trạm xưởng, đặc biệt trong các dịp lễ, tết, các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn, hội nghị quan trọng của đất nước. Chỉ đạo các đơn vị tổ chức kiểm kê VKTBKT thời điểm 0h ngày 01-01 hằng năm bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định. Phân cấp chất lượng súng, pháo, khí tài, đạn dược, kiểm định an toàn xe ô tô, phúc tra chất lượng hệ thống chống sét công trình bảo đảm chặt chẽ. Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch hệ thống kho VKTBKT Quân khu giai đoạn 2018-2025 và những năm tiếp theo. Chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng quản lý chặt chẽ lực lượng, phương tiện động viên kỹ thuật, các cơ sở công nghiệp và dây truyền kỹ thuật đã được đầu tư phục vụ động viên công nghiệp. Qua đợt kiểm tra toàn diện của Tổng cục Kỹ thuật/BQP, Ngành kỹ thuật Quân khu đã được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thực hiện những nội dung công tác kỹ thuật giai đoạn 2014-2018.
Năm 2019, dự báo tình hình an ninh chính trị trên địa bàn Quân khu cơ bản ổn định, tuy nhiên các thế lực thù địch vẫn tiếp tục chống phá với nhiều âm mưu, thủ đoạn; hoạt động tội phạm, tai tệ nạn xã hội vẫn diễn biến phức tạp, đặc biệt ở các tỉnh biên giới; khí hậu, thời tiết diễn biến bất thường. Quân khu tiếp tục được đầu tư xây dựng, củng cố hệ thống kho tàng, trạm xưởng theo Chương trình mục tiêu giai đoạn 2016-2021; công tác kỹ thuật đặt ra yêu cầu ngày càng cao. Thực tiễn đó đã và đang đòi hỏi Ngành Kỹ thuật Quân khu phải tiếp tục thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh Quân khu và cấp ủy, chỉ huy các cấp tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 382 của Quân ủy Trung ương về “Lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới” và Cuộc vận động “Quản lý, khai thác VKTBKT tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”. Chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện toàn diện, hiệu quả công tác kỹ thuật; bảo đảm đầy đủ, kịp thời VKTBKT cho các nhiệm vụ của LLVT Quân khu; ưu tiên bảo đảm 100% VKTBKT chất lượng tốt, đồng bộ cho nhiệm vụ SSCĐ, huấn luyện, diễn tập và các nhiệm vụ đột xuất khác của Quân khu; đồng thời bảo đảm VKTBKT cho lực lượng biên phòng theo Chỉ thị 67/2005/CT-TM của Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam. Phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, sử dụng có hiệu quả ngân sách, vật tư kỹ thuật, nâng cao chất lượng công tác bảo đảm kỹ thuật; đối với VKTBKT làm nhiệm vụ SSCĐ bảo đảm hệ số Kbđ=1, Kt=1. Thực hiện tốt công tác tiếp nhận, cấp phát, thu hồi, điều chuyển, xử lý VKTBKT, đạn dược cấp 5 bảo đảm an toàn. Tổ chức bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, đồng bộ VKTBKT theo phân cấp. Duy trì chất lượng VKTBKT cho các đơn vị đã được đồng bộ, tái đồng bộ. Quản lý chặt chẽ, không để mất mát VKTB, cháy nổ kho tàng, trạm, xưởng; bảo đảm an toàn tuyệt đối khi sử dụng VKTBKT trong huấn luyện, diễn tập và trong quá trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ. 
Chỉ đạo nâng cao chất lượng huấn luyện kỹ thuật thường xuyên cho các đối tượng. Tổ chức tập huấn các chuyên ngành kỹ thuật; tập huấn, bổ túc lái xe tác chiến, lái xe mới, lái xe xích. Bồi dưỡng và tổ chức thi nâng bậc thợ kỹ thuật bậc thấp, lái xe cho các đối tượng tại các kho, xưởng Quân khu và gửi dự thi nâng bậc thợ bậc cao tại các hội đồng thi của TCKT. Chỉ đạo, đạo diễn công tác kỹ thuật trong diễn tập các đơn vị chủ lực, diễn tập KVPT tỉnh Phú Thọ, Tuyên Quang, Hà Giang. Tổ chức diễn tập chuyển trạng thái SSCĐ có một phần thực binh sơ tán VKTBKT đối với Kho VKTBKT chiến dịch K28. Tổ chức Hội thi Trưởng ban quân khí giỏi, Hội thi Thủ kho quân khí giỏi cấp Quân khu và tham gia thi Thủ kho quân khí giỏi cấp Bộ; tham gia Hội thi Xưởng sửa chữa tổng hợp cấp chiến dịch toàn quân; tổ chức Sơ kết 5 năm thực hiện Cuộc vận động 50 giai đoạn 2015-2019.
Tích cực nghiên cứu đẩy mạnh hoạt động phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, ứng dụng các đề tài, sáng kiến và công nghệ thông tin phục vụ các nhiệm vụ của đơn vị. Thực hiện có hiệu quả công tác thông tin khoa học kỹ thuật quân sự. Chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm các quy định về công tác quản lý, sử dụng VKTBKT, bảo đảm an toàn kho tàng, trạm xưởng. Duy trì nghiêm nền nếp chính quy, quản lý chặt chẽ số lượng, chất lượng, đồng bộ, tình trạng kỹ thuật VKTBKT, hệ thống kho tàng, trạm, xưởng; vành đai an toàn kho VKĐ. Tổ chức tổng kiểm kê VKTBKT chặt chẽ, đúng quy định. Tiếp tục củng cố, xây dựng chính quy ngành; thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động 50 theo hướng thiết thực. Chấp hành nghiêm các quy định bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông, hạn chế thấp nhất vụ việc mất an toàn giao thông.
Phối hợp với cơ quan chức năng quản lý chặt chẽ các cơ sở công nghiệp và dây chuyền kỹ thuật đã được đầu tư phục vụ cho động viên công nghiệp. Chấp hành nghiêm các quy định về công tác ATVSLĐ-PCCN. Kiểm định 100% máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng Quốc gia AT – VSLĐ – PCCN lần thứ 3 năm 2019. Đầu tư xây dựng, củng cố nâng cấp, bổ sung trang thiết bị nâng cao năng lực BD, SC, điều kiện cất giữ VKTBKT và bảo đảm an toàn cho kho tàng, trạm xưởng. Thực hiện có hiệu quả các hạng mục đầu tư theo Chương trình mục tiêu Nghị quyết 382.
Năm 2019, Ngành Kỹ thuật tiếp tục được sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu; sự chỉ đạo, hướng dẫn của các cơ quan chuyên ngành Tổng cục Kỹ thuật; sự phối hợp, giúp đỡ của các cơ quan Quân khu; phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2018; Ngành kỹ thuật Quân khu nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ CTKT năm 2019, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ QS-QP của LLVT Quân khu.

Đại tá NGUYỄN THANH LIÊM
Chủ nhiệm Kỹ thuật Quân khu

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.