Thứ ba Ngày 05 Tháng 03 Năm 2024, 02:33:21

Trung đoàn 174 sẵn sàng cho ngày hội toàn dân

Ngày đăng: 21/05/2021

QK2 – Trung đoàn 174 (Sư đoàn 316) thuộc Đơn vị bầu cử số 2, huyện Yên Bình (Yên Bái). Đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị cho bầu cử của đơn vị đã hoàn tất, sẵn sàng cho ngày hội toàn dân.

Chủ tịch Hội đồng bầu cử huyện Yên Bình (Yên Bái) Nguyễn Dũng Giang kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Trung đoàn.

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, thể hiện ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong việc lựa chọn bầu ra những người tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của mình. Thiếu tá Nguyễn Văn Hiệp, Chính ủy Trung đoàn khẳng định: Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn đã chủ động chỉ đạo các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác giáo dục, quán triệt các văn bản, chỉ thị, hướng dẫn của các cấp về bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 thông qua các buổi sinh hoạt đơn vị, tổ chức tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh nội bộ. Bên cạnh các văn bản hướng dẫn của trên về bầu cử, nội dung tuyên truyền của đơn vị tập trung vào quán triệt Hướng dẫn số 362/HD-CT ngày 19/02/2021 của Cục Chính trị Quân khu và Hướng dẫn số 222/HD-CT ngày 04/3/2021 của Phòng Chính trị Sư đoàn về thực hiện bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn tìm hiểu danh sách niêm yết cử tri.

Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn thường xuyên bám sát sự chỉ đạo của Sư đoàn, tổ chức làm tốt công tác chuẩn bị, như: Tiến hành thành lập Ban chỉ đạo bầu cử, các tổ giúp việc cho Ban chỉ đạo; xây dựng kế hoạch, phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ đạo bầu cử của xã Thịnh Hưng và huyện Yên Bình làm tốt công tác chuẩn bị địa điểm, khu vực bỏ phiếu, niêm yết danh sách đại biểu tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; tập huấn công tác bầu cử và đẩy mạnh công tác tuyên truyền giữa đơn vị và địa phương.

Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Trung đoàn, Chủ tịch Hội đồng bầu cử huyện Yên Bình Nguyễn Dũng Giang đã biểu dương và đánh giá cao công tác chuẩn bị của Trung đoàn. Mặc dù trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị phát huy cao độ nội lực, hoàn thành tốt công tác chuẩn bị; các khu vực bầu cử được trang trí trang trọng, đúng hướng dẫn; công tác tuyên truyền sôi nổi thực sự tạo được không khí là ngày hội lớn của cả nước”.

Chủ tịch Hội đồng bầu cử huyện Yên Bình tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ đơn vị sẽ phát huy tốt quyền dân chủ của công dân lựa chọn bầu ra những người tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, góp phần tích cực vào việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện bộ máy Nhà nước và chính quyền địa phương.

Bài, ảnh: MAI THIỆU

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.