Thứ tư Ngày 27 Tháng 09 Năm 2023, 11:08:47
Ngày đăng: 23/01/2023

Toàn quân vững vàng, kiên định, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao