Thứ tư Ngày 24 Tháng 04 Năm 2024, 01:01:44
Ngày đăng: 02/03/2024

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương dự Lễ ra quân huấn luyện tại Sư đoàn 316