Thứ tư Ngày 27 Tháng 09 Năm 2023, 09:41:44
Ngày đăng: 18/05/2023

Thành phố Việt Trì hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập phòng thủ dân sự năm 2023