Thứ năm Ngày 13 Tháng 06 Năm 2024, 11:30:34
Ngày đăng: 18/05/2023

Thành phố Việt Trì hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập phòng thủ dân sự năm 2023