Thứ bảy Ngày 09 Tháng 12 Năm 2023, 08:15:09
Ngày đăng: 18/05/2023

Thành phố Việt Trì hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập phòng thủ dân sự năm 2023