Thứ sáu Ngày 14 Tháng 06 Năm 2024, 12:13:52
Ngày đăng: 13/07/2023

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm, kiểm tra LLVT Quân khu