Thứ ba Ngày 28 Tháng 11 Năm 2023, 11:30:29
Ngày đăng: 13/07/2023

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm, kiểm tra LLVT Quân khu