Thứ năm Ngày 23 Tháng 05 Năm 2024, 12:58:20
Ngày đăng: 11/03/2024

Những ngày đầu huấn luyện của chiến sĩ mới Trung đoàn 880, Bộ CHQS tỉnh Lai Châu