Thứ sáu Ngày 05 Tháng 03 Năm 2021, 01:15:50

Xử phạt đối với hành vi vi phạm Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia

Ngày đăng: 10/11/2020

QK2 – Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia (Luật PCTHCRB) được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 14/6/2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020; việc ban hành Luật là sự thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân theo tinh thần Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; đồng thời, thể hiện sự quyết tâm của hệ thống chính trị và cơ quan quản lý nhà nước trong xử lý vấn nạn sử dụng rượu, bia hiện nay.

Ngày 28/9/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 117/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế (có hiệu lực từ ngày 15/11/2020), trong đó, có một số quy định về xử phạt đối với hành vi vi phạm Luật PCTHCRB. Các hành vi vi phạm Luật PCTHCRB bị xử phạt được quy định tại các Điều 30 đến Điều 37 Nghị định 117/2020/NĐ-CP, trong đó:

– Điều 30 quy định về xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định về uống rượu, bia và địa điểm không uống rượu, bia, cụ thể: Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi uống rượu, bia có thể bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng. Hành vi uống rượu, bia tại địa điểm không uống rượu, bia theo quy định của pháp luật; hành vi xúi giục, kích động, lôi kéo người khác uống rượu bia có thể bị phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng; hành vi uống rượu, bia ngay trước, trong giờ làm việc, học tập và nghỉ giữa giờ làm việc, học tập; hành vi ép buộc người khác uống rượu, bia có thể bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng.   

– Điều 31 quy định xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định về bán, cung cấp rượu, bia, mức phạt từ 1.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng. Ngoài ra, tổ chức, cá nhân vi phạm còn có thể bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung “tước quyền sử dụng giấy phép kinh doanh rượu, bia có thời hạn từ 1 tháng đến 3 tháng” trong một số trường hợp.  

– Mức phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm quy định về khuyến mại như: Khuyến mại rượu, bia cho người chưa đủ 18 tuổi, sử dụng rượu, bia có độ cồn từ 15 độ trở lên để khuyến mại dưới mọi hình thức…. (Điều 32). Trong khi đó, hành vi vi phạm quy định về quảng cáo rượu, bia, có mức phạt từ tiền 15.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng; tổ chức, cá nhân vị phạm về quảng cáo còn bị xử phạt bổ sung: Đình chỉ hoạt động quảng cáo rượu, bia có thời hạn từ 1 tháng đến 3 tháng, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả buộc thu hồi, gỡ quảng cáo để loại bỏ yếu tố vi phạm trong một số trường hợp cụ thể (Điều 33). Hành vi tài trợ bằng sản phẩm rượu, bia có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng (Điều 37).

– Đối với hành vi vi phạm về trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong phòng, chống tác hại của rượu, bia như: Không tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống tác hại của rượu, bia trong cơ quan, tổ chức; không tổ chức thực hiện quy định không uống rượu, bia trong thời gian làm việc, tại nơi làm việc của cơ quan, tổ chức … có thể bị phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng (Điều 34).   

Nghị định cũng quy định xử phạt đối với hành vi vi phạm trách nhiệm của cơ sở kinh doanh rượu, bia, có mức phạt từ 3.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng (Điều 35); quy định xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định về thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống tác hại của rượu bia, mức phạt tiền từ 500.000 đồng đến 15.000.000 đồng (Điều 36); đồng thời, buộc khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm.

NGUYỄN MINH HẢI

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *