Thứ hai Ngày 27 Tháng 03 Năm 2023, 02:26:21

Xử lý hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật trên mạng xã hội

Ngày đăng: 09/05/2022

QK2 – Theo Điều 101, Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 3/2/2020 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử (được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Nghị định số 14/2022/NĐ-CP ngày 27/1/2022), quy định: “phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân; phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi tiết lộ thông tin thuộc danh mục bí mật Nhà nước, bí mật đời tư của cá nhân và bí mật khác mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự”.

Chú trọng tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ ở Lữ đoàn Phòng không 297.

Các hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân; hành vi tiết lộ thông tin thuộc danh mục bí mật Nhà nước, bí mật đời tư của cá nhân,… còn bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật trên cơ sở căn cứ vào tính chất, mức độ hành vi; khách thể, chủ thể của hành vi phạm tội cũng như hậu quả, tác hại do hành vi đó gây ra.

Về xử lý hình sự, Bộ luật Hình sự 2015 điều chỉnh, quy định trong nhiều điều luật với các tội danh cụ thể như: Tội vu khống (Điều 156); Tội làm nhục người khác (Điều 155); Tội xâm phạm bí mật hoặc an toàn thư tín, điện thoại, điện tín hoặc hình thức trao đổi thông tin riêng tư khác của người khác (Điều 159); Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân (Điều 331); Tội cố ý làm lộ bí mật Nhà nước; tội chiếm đoạt, mua bán hoặc tiêu hủy vật hoặc tài liệu bí mật Nhà nước (Điều 337); Tội vô ý làm lộ bí mật Nhà nước; tội làm mất vật, tài liệu bí mật nhà nước (Điều 338); Tội cố ý làm lộ bí mật công tác; tội chiếm đoạt, mua bán hoặc tiêu hủy tài liệu bí mật công tác (Điều 361); Tội vô ý làm lộ bí mật công tác; tội làm mất tài liệu bí mật công tác (Điều 362)…

Căn cứ tính chất, mức độ, hậu quả, tác hại của từng hành vi vi phạm gây ra, trên cơ sở các quy định của Bộ luật hình sự 2015, Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 3/2/2020, Nghị định số 14/2022/NĐ-CP ngày 27/1/2022 của Chính phủ, các hành vi vi phạm cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật trên mạng xã hội sẽ bị xử lý vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo đúng quy định của pháp luật.        

 VIỆT CƯỜNG

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.